Lài Chầu choi dừa po hay me na khài pà công liệng nẳng nòng luồng lừng nặm thuỷ điện

 

Hùa pì 2018, chua hươn ai Phạm Đức Tình, dú nẳng xã Ta Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lài Chầu dòm ngơn cốc cài 2 tỷ mằn vaỵ liệng 20 công pà nẳng phổng nòng lừng nặm thuỷ điện Huổi Quảng – Bản Chát. Va nặp té ngơn xự chương kìn cánh cồng lăm đù, số ngơn cốc mưa khoẹ mi xương khửn họt 3 tỷ mằn. Hák va cuồng dan nị, pà công cọ cài nham pắt khài đảy 3 họt 4 bườn lẹo, hák va chua hươn cọ hê xáo hà đảy côn ma xự. Ai Phạm Đức Tình tô: “Họt pì 2019 – 2020, chua hươn khỏi cọ đảy khài xìa tưa lệch tưa nọi, báu khài đảy bát điều xương té cón. Ngơn chương kìn hư nhương mự nhương panh khửn, pằn pâng pày mỏi mự chua hươn khỏi đảy thót ók 15 triệu mằn vạy liệng pà, lẹo số tồ pà khài đảy hư cọ báu đảy to đằư. Chua hươn khỏi mong cong đảy hươn mương choi dừa xáo hà bón khài pà hăử chua hươn cánh hẳư pi nọng”.

Mi nả nòng quảng, té pì 2018 ma họt khay, côn dần xã Ta Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lài Chầu cọ dòm ngơn cốc chi áo họt 130 công tảnh liệng pà, cắp tênh mết số pà lăng, pà rô phi đơn tính, pà trắm cánh lài tàng pà ứn cọ khửn họt cài 100 tấn.

Lung Chảo A Nhình, Chủ tịch UBND xã Ta Mít, huyện Tân Uyên hẳư hụ: cón nị, pà liệng khòng pi nọng đảy pưng côn tánh xự pà té lài tỉnh xương Bắc Ninh, Hải Dương, Ha Nội,… khửn ma xự. Nọk khài hẳư pưng côn tánh ma xự, chợ lạt cuồng tỉnh cánh pưng địa phường sẳư chằm cọ xự lài, chơ pưng hươn hang, quán kìn cọ đàng đảy dệt. Hák va pộ nuống pan té dịch bệnh, lưn xưa lỏ té hùa pì nị, pưng hươn hang, quán kìn đảy hắp tù vịa khài pà cọ báu đảy to đằư, xương nặn chính quyên địa phường đàng đảy cạt kiên cắp pưng cơ quàn mi chức quyên vạy choi dừa pi nọng khài pà công:  “Nuống pan té dịch bệnh cô vít 19 cọ dệt hẳư pi nọng liệng pà công pọ lài dạk cha. Lài công pà cài dan pắt khài họt 6 – 7 bườn lẹo cọ hê khài đảy. Xã cọ mi luông pùn niếu chưa pưng chua hươn, doành gnhiệp nẳng cuồng phổng xự choi hẳư pi nọng. Hák va họt khay, pà khòng pi nọng tảnh liệng cọ hê khài mết đảy”.

Vạy choi dừa pi nọng khài pà công, Sở Cồng thường cánh Hội nồng dần tỉnh Lài Chầu cọ mi lài chỉa lai xò vay pưng sở, bàn ngành, đoàn thể cuồng tỉnh cánh pưng huyện, thanh phố púc chuân cán bộ, cồng chức, viền chức cánh côn dệt dượn choi dừa xự pà hẳư côn tảnh liệng. Xương nặn, Trùng tầm choi dừa po hay me na, khòng Hội Nồng dần tỉnh Lài Chầu cọ ók nả nhẳn côn ma đằng ký xự cánh mi vịa dệt khồn chiên pà ma nẳng pưng bón khài hẳư pi nọng.

Lung Trần Văn Sứng, Phó Giám đốc Sở cồng thường tỉnh Lài Chầu hẳư hụ: Đờn vị cọ mi chỉa lai phák hẳư Vụ thị trường cuồng mương, Cục xúc tiến thường mại, Bộ Cồng thường cánh Sở nồng nghiệp pưng tỉnh, thanh phố cuồng cá mương vạy choi dừa khài chương hay khòng na, chương hang OCOP khòng địa phường, cuồng nặn mi vịa khài pà công Lài Chầu: “Sở Cồng thường cọ cạt kiên cắp UBND pưng huyện, thanh phố chiên páo, niếu chưa cán bộ nẳng cuồng tỉnh choi dừa xự pà hẳư côn tảnh liệng, kẻ khày dạk cha cuồng vịa dệt dượn hẳư pi nọng. Xòng ma lỏ xum khỏi cọ pọm cắp pưng huyện niếu chưa côn tảnh liệng chế biến pền pưng tàng chương hang mi xương chự hiềm đảy hầng cánh khài ngai. Thứ 3 lỏ xum khỏi cọ cạt kiên cắp ngành nồng nghiệp cánh chính quyên pưng huyện lăm le cánh nhẳn danh hẳư pưng bón tảnh liệng, pâng sắư chợ lạt vạy mi luông nhẳn danh cuồng vịa tảnh liệng cánh chơ mi chương hang dệt ók lỏ vạy khài đảy ngai”.

Cắp ca khài lệch nọi lỏ té 70 – 90 păn mằn mỏi cần pà trắm cánh pà lăng đằm; pà lát hư dáo 250 păn mằn mỏi cần, pưng bón xự khài pà nẳng pưng địa phường cuồng tỉnh Lài Chầu cuồng kỷ mự nị cọ mi lài côn ma xự. Pưa mi luông choi dừa khòng chu cấp, chu ngành, họt càng bườn 10 nị, côn liệng pà cuồng tỉnh cọ khài đảy pằn 3 mết 2 ngon số pà tảnh liệng. Lang đì nị báu xuấn to choi hẳư pưng chua hươn tảnh liệng khảm cài dak cha cuồng dan dịch bệnh cướt xình ók lạ, lẹo nhăng mi xương tẳng cốc tảnh liệng lau chơ bản mương kìn dú tiêng àn cắp dịch bệnh cô vít 19./.

Khắc Kiên – Thành dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan