Bài thứ 6-21/1/2022

Học sình nẳng Điện Biên đảy choi dừa máy tính bảng cánh sim 4G

          5 păn khẳng máy tính bảng cánh sim 4G cọ đảy choi dừa hẳư học sình hươn dảo pọ dạk cha nẳng tỉnh Điện Biên tưa nị lỏ lang đì té vịa Ngần hang thương mại cổ phần  Bư điện Liên Việt cánh Viettel Điện Biên chôm hặp chương trình “ Phong điển cánh máy tính hẳư nọng” đảy Thủ tướng Chính phủ púc chuân. Tênh mết máy tính cánh sim đảy nhôm xỏng tưa nị lỏ pưng máy đì mi xương cái diên văn câp mạng In tơ nét, choi học sình cặt cung nẳng cuồng tỉnh ép trực tuyến đảy đì xưa, lưn xưa lỏ pưng học sình dú phổng cuồng lắc cày đảy tựng dan quén khươi cắp vịa ép trực tuyến cuồng dan dịch bệnh cô vít 19 cướt sình ók lài khù họn hưn.

          Đảy nhôm xỏng máy tính bảng cánh sim 4G, nọng Hà Mai Anh, lớp 12C4, Trương trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên hẳư hụ:

          Băng: “ Nọng cọ muôn hòm lài, pưa dan mi dịch bệnh pưng nọng đảy ép trực tuyến nẳng hươn té Điện thoại hư vịa ép học khòng pưng nọng cọ pọ dạk cha. Ép dan hầng hy cọ dệt hẳư tà mua, pin điện thoại cọ báu đảy hầng vạy chuông hong vịa ép học. Vịa đảy nhôm xỏng máy tính chí chuông hong hẳư vịa ép học khòng pưng nọng đảy đì xưa”.

Tó nả cắp pưng khù họn hưn khòng dịch bệnh cô vít 19, lài cơ sở giáo dục nẳng tỉnh Điện Biên cọ đảy bók cánh ép trực tuyến.

          Lung Cù Huy Hoàn, Phó giám đốc Sở giáo dục đào tạo tỉnh Điện Biên hẳư hụ: Lỏ tỉnh đèn mương nhăng pọ lài dạk cha xương nặn vịa bók cắp ép trực tuyến nẳng tỉnh Điện Biên nhăng pọ lài dạk cha. Nẳng san địa phường xương Nặm Pô, Mương Nhé, Điện Biên Đông…lài chua hươn báu mi khù ngai đì vạy xự sắm máy tính, điện thoại hẳư lụk tảu ép học. Toi biền mài, khạy tênh cá tỉnh nhăng mi cài 53 păn học sình báu mi máy tính, điện thoại vạy ép học trực tuyến. Nọk nặn ók tỉnh nhăng mi phổng lọng hê mi mạng In tơ nét vạy chấp năm vịa bók cắp ép trực tuyến. Pưa xương nặn, vịa đảy choi dừa 5 păn khẳng máy tính bảng cánh sim 4G cọ dón ngon nưng háp nắc ma tang vịa bók cánh ép trực tuyến hẳư lài địa phường;

          Băng: “ Ặn nị lỏ ngon chương mi ý nghịa hẳư pưng nọng học sình lỏ lụk nọng chua hươn cặt cánh chua hươn áo cặt nẳng tỉnh Điện Biên cánh tạ ók đảy luông châng piêng cuồng vịa giáo dục, pưng làn báu đảy pày trương ép pộ dịch bệnh, hák va pưng làn đảy xứp tàm ép học pưa đảy nhôm xỏng máy tính cánh pưng í ai say chí ngai đì xưa cuồng vịa khửn lớp bók xừ hẳư pưng nọng học sình”.

          Ma tang ngần hang Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, lung Huỳnh Ngọc Huy, Chủ tịch hội đông quản trị tô: Vịa dệt nị lỏ vịa dệt mi ý nghịa cánh lỏ trách nhiệm khòng bản mương dòm hẳư pưng nọng học sình, cọ xương luông pồng chằư khâng lò hẳư pùn lan lằng lun mưa nả. Mòng cong chương trình nị chí púc chuân pày họt pưng cơ quàn, tổ chức, tựng côn, doanh nghiệp cóp hôm choi dừa hẳư pưng nọng học sình nẳng tỉnh Điện Biên vạu riềng cánh nẳng chu địa phường cuồng cá mương vạu chùng vạy hựt khửn khảm pộ dạk cha pộ dịch bệnh:

          Băng; “ Máy tính lỏ tàng máy chuông hong hẳư vịa ép học cuồng dan khạy nị vạy cái diên pưng nọng chằm xưa, tạ ók luông châng piêng hẳư pưng nọng học sình. Pưa xương nặn, xum khỏi cắp chương trình nhôm xỏng máy tính hẳư tỉnh hư mòng cong pưng nọng mi khù ngai đì vạy ép học vạy pưng nọng lằng ma mi pưng luông cóp hôm hẳư bản mương hươn quề”.

         

Vũ Lợi-Huyền dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan