Ngon tô thứ 6 mự 21.01.2022

 

Báu vang phàư vạy tang lằng

 

          Chiêng chiên lang Táu Nhi pi 2022 đang sặt ma chăm, Đảng, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang uôn pa pưng bộ, ngành, pưng tỉnh văn phạo lăm le, hụ hên puông kin luông dú khong pưng chua hươn chính sách, pi nọng chựa nọi côn hươn dảo pọ lai dạk cha, chuốp xiệt hại pộ dịch Co vít 19, pộ phạ đin dệt ók, pộ dịch bệnh mi xương chi chuốp dák khảu...vạy lợp tăn choi dừa khảu nặm, căm kin cánh nhôm xỏng chương khòng, nhẳn pao hươn đàư cọ mi chiêng úm inh. Lung Ta Rương Lương, Phó Chủ tịch Uỷ ban dân mương xã Hương Hữu, Huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế hảu hụ, pưng mự chăm chị cọ mi lài tổ chức, côn mi hùa chàư hặc panh ma dam, nhôm xỏng chương chiêng hảu pi nọng chựa côn Cơ Tu nẳng cuông phổng:

          ( Băng): Vịa khâng lo chiêng hảu chua hươn chính sách, chua hươn cặt, lưn xưa lỏ chua hươn pi nọng chựa nọi côn pọ lài dạk cha cuông dan chiêng nị, nọk Phọng Lao động hư Uỷ ban dân mương huyện mi pưng ngon chương riêng, lẹo Chính phủ mi ngon chương chương riêng vạy nhôm xỏng hảu chua hươn cặt, chua hươn pọ lài dạk cha.

          Vạy nhẳn pao hảu pi nọng pọmmi chiêng muôn hòm, pọm cắp ngon chương khòng Chủ tịch mương cánh tỉnh Thừa Thiên Huế, Uỷ ban dân mương huyện Nam Đông cọ khặn khang cài 4 tấn thóng khảu san cánh 200 ngon chương, mỏi ngon 500 păn măn nhôm xỏng hảu pưng chua hươn pọ lài dạk cha. Lung Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban dân mương tỉnh Thừa Thiên Huế hảu hụ: Tỉnh cận pông chàư choi dừa pưng chua hươn chính sách, chua hươn cặt cánh pi nọng chựa nọi côn vạy pi nọng phaư cọ mi chiêng úm inh, muôn hom. 

          ( Băng ): Cuông dan dịch bệnh nhăngộn hưn, pưng chua hơn chính sách, chua hươn cặt cánh pi nọng chựa nọi côn pọ lài dạk cha ma tang ma tang chương xủ không dốn. Xum khỏi cọ pông chàư choi dừa lợp tăn hảu pi nọng cuong dan chiêng nị, Xong ma tỉnh cọ lăm le lau pưng chua hươn cặt, chua hươn chính sách, chua hươn chựa nọi côn nẳng A Lưới cánh Nam đông cánh giao trách nhiệm hảu Uỷ ban daâ mương huyện A Lưới cánh Nam Đông lợp tăn choi dừa vạy choi pi nọng tỏn chiêng muôn hom ím po.”

Dan chiêng nị, cài 53 păn chua hươn pi nọng chựa nọi côn nẳng 5 huyện đin pu cánh 8 xã khòng huyện tông piêng tỉnh Quảng Ngãi đảy nhẳn ngon chương chiêng. Mỏi ngon mi ca dáo 180 păn mằn hôm mi nặm mắm, nặm pi, mì chính...Ặn lỏ chính sách choi dừa san tang chương hang cận hà hảu pi nọng chựa nọi côn cuông dan chiêng chiên lang Táu Nhi pi 2022. Lung Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi hảu hụ, mỏi dan chiêng tảu, pọm cắp pưng ngon chương té chính sách nị, pưng địa phương, đơn vị nhăng hôm hanh àu chiêng hom hạu ma hảu pi nọng cánh côn cặt phổng xùng.

( Băng ): Nọk chính sách nị, Uỷ Ban TWMTQ VN cọ khék hịa choi dừa chung hảu chu chua hươn cặt nẳng tỉnh. Khé hịa lài côn pọm hôm hanh choi dừa chương chiêng hảu pi nọng chựa nọi côn, chua hươn áo cặt.

          Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh hảu hụ, dan chiêng Táu Nhi pi 2022 cọ mi lài khù lák vẹt sáư pưng pi cón, pưa lài chua hươn cặt, lẹo sặm tứm dịch Co vít 19 nhương pên dạk cha xưa. Tứm sáư pi nị lỏ pi chấp năm toi luông tặt pun cặt máư, xương nặn số chua hươn cặt cọ lài xưa.

          ( Băng): Vịa pày dam, nhôm xỏng chương chiêng hảu pi nọng cuông dan chiên pi nị lỏ vịa dệt xút ty mi ý nghịa vạy tít tơn, bánh păn choi dừa pi nọng mi chiêng nưng muôn hom, úm inh men toi luông uôn pa khòng Đảng, Chính phủ lỏ báu vạy côn dân đàư báu mi chiêng.”

          Dan nị, lài côn dệt dượn, lài chua hươn pi nọng chựa nọi côn dú phổng xùng đin pu, phổng cuông lắc cày đang chau lo lỏ dệt xương xư vạy mi chiêng nưng ím po muôn hom cuông dan luận to dạk cha khong dịch bệnh. Lung Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh cánh Xã hội hảu hụ:

          ( Băng): Bộ Lao động Thương binh Xã hội pọm cắp Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cọ cạt kiên vạy niếu chưa cóp hôm sáư Quỹ chi dừa côn cặt pọm cắp pưng tàng ngơn ứn cuông bản mương, vạy dệt xương xư chu côn dân pọm mi chương chiêng, chăm va báu tục po mết, hák va chi chóng mết hanh. Xong ma, Bộ cọ tít tơn pưng địa phương pông chàư khâng lo hảu chi côn dân cuông phổng chảu pọm mi chiêng, báu mi phaư chuốp vang vạy tang lằng cánh chướng chưa cóp hôm té lài tàng lák căn. Lưn xưa lro pông chàư nhất họt côn cặt cánh côn đảy bản mương choi dừa, pưng côn nị lỏ côn pọ lai dạk cha nhất vạy pi nọng mi chiêng cánh choi chu côn pọm đảy muôn chiêng.

          Cắp luông pông chàư khòng Đảng, chính phủ, Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam cánh pưng bộ, ngành uôn pa pưng tỉnh, thanh phố pông chàư chấp năm đì pưng chính sách ma tang choi dừa bản mương, khâng lo puông kin luông dú dân mương, lưn xưa lỏ pưng chua hươn chính sách, côn hươn dảo pọ lia dạk cha, chuốp xiệt hại pộ Co vít 19. Cài nặn, hôm phân choi pi nọng chựa nọi côn vạu riêng cánh dân mương cá mương vạu chung đảy chôm tỏn chiêng chiên lang Táu Nhi tiêng an, muôn hòm, chu côn, chu hươn pọm mi chiêng./.

                                                                   VOV 4 - Hạnh dịch

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan