Giào khoán pảy chự pá, côn dần Điện Biên đảy hưởng lài khù lợi đì

          Đảy giào quản lý, pảy chựk cài 2.200 héc ta pá ké khòng 2 xã: Mương Phăng cánh Pá Khoàng, thành phố Điện Biên Phủ, chằm va tà đìn pá báu quảng lài, hák va, Bàn Quản lý pá biền mài ngươn lang chiên lang cánh bón nặm đìn pá pu Mương Phăng cón nị cọ pọ lài dạk cha vạy pảy chự đì hẳư phổng pá nị. Cốc pài lỏ pưa mi họt 36 bản khòng 2 xã: Pá Khoàng cánh Mương Phăng dú phổng him pá, cuồng nặn mi cài 10 bản, dáo 100 chua hươn kìn dú chằm pá. Puồng kìn đơi dú khòng côn dần nhăng pọ lài dạk cha, kinh tế phân lài pâng xắư vịa dệt dượn hay na, cận đìn dệt dượn, phân lài lỏ pâng xắư pá. Khù nị cọ dệt cướt sình ók vịa tắt pẳm lao pá dệt hay cánh tắt pẳm mạy dệt hươn.

          Lung Quàng Văn Thư, Tổ trưởng tổ quản lý pảy chự pá (Bàn Quản lý pá biền mài ngươn lang chiên lang cánh bón nặm đìn pá pu Mương Phăng) hẳư hụ: Té khù mi tẹ vạu nừa, vạy côn dần hụ, nho xùng trách nhiệm pảy chự pá, đơn vị đảy púc pua chiên páo, tủm pua trách nhiệm quản lý, lăm le khòng chu côn cuồng pưng bản vạy pảy chự pá. Xòng ma ký hợp đông giào khoán pảy chự pá hẳư pưng bản nẳng cuồng 2 xã: Mương Phăng cánh pá Khoàng cắp 26 bản cài 1.870 chua hươn dần chôm  hặp.

          26 bản nhẳn khoán pảy chự pá chí tánh ók 26 tổ pảy chự pá nẳng pưng bản cắp số lượng mỏi tổ pảy chự pá lỏ té 10 họt 20 côn, mi bản hư tênh mết chu chưa hươn pọm chôm hặp cuồng tổ pảy chự pá. Pưng tổ pảy chự pá pọm tẳng tánh chảnh thí kế hoạch tuận tra, pảy chự pá té 2 họt 4 tưa mỏi bườn cánh lâng chơ cạt kiên mẳn cặt cắp chủm mủ pảy chự pá khòng bản pày kiểm tra pá. Cài nặn, pưng chu pẳm lao pá dệt hay cọ hền dón lông cuồng pưng pì cài ma:

           “ Pưng tổ chí pày tuận tra, kiểm tra pảy chự pá toi tuyến, kiểm tra pưng phổng đằư mi cò mạy nhắư, mạy nọi lỏ pày lâng chơ. Nả vịa lỏ pày kiểm tra lăm le pưng cò hắc báu cọ pưng chu pẳm lao pá dệt hay. Nả vịa chự phong phay mảy pá hư nẳng bón đằư mi xương chí chuốp phay mảy ngai hư chí pày họt họt pưng bón nặn lâng chơ”.

          Vịa chấp năm, giào khoán pảy chự pá dan cài ma nẳng 2 xã: Mương Phăng cánh Pá Khoàng cọ dón đảy nạn phá pá nẳng phổng pá ngươn lang chiên lang cánh bón nặm đìn pá pu Mương Phăng, hôm phân chự mẳn tẹt tiêng tà đìn pá đảy giào khoán. Nọk nặn ók, nho xùng puòng kìn đơi dú khòng pưng chua hươn nhẳn phảu đù pá, nhọng nho pưng chua hươn khâng chằư chôm hặp pảy chự pá, xòng ma, phảy dòm ngần sách dòm hẳư nả vịa pảy chự pá nẳng cơ sở. Nọk nặn ók, té pưng phổng pá đảy nhẳn khoán, côn dần cạt kiên cắp vịa mả khày kinh tế té pưng luông tảnh liệng ngua quai, liệng cáy, cánh xáo àu pưng cò dà nẳng cỏng hôm pá ma khài, cựt ma thù nhập hẳư hươn dảo. Lung Lò Văn Ọi, Trưởng bản Co Thón, xã Pá Khoàng, thành phố Điện Biên Phủ hẳư hụ:

           “ Xum khỏi lâng chơ tít tờn côn dần cánh chiên páo nẳng pưng pàng họp. Tổ quản lý chơ pày tuận tra dản phay mảy pá hư lâng chơ tắt xìa pưng nga mạy tài. Chơ nhẳn phảu đù pá côn dần cọ đù đì, báu phá pá xương nặn, pá cọ mả pe chăn khèo”.

          Lung Trần Xuân Thắng, Giám đốc Bàn Quản lý pá biền mài ngươn lang chiên lang cánh bón nặm đìn pá pu Mương Phăng hẳư hụ: Khạy nị đối cắp 5 bàn quản lý pá khòng tỉnh pọm tổ chức ký hợp đông chảng phảu đù pá , giào khoán pảy chự pá hẳư pưng tổ chức, pi nọng nẳng pưng bản nẳng cuồng phổng cắp tà đìn cài 48.577 héc ta pá hẳư 116 bản cắp dáo 7.200 chua hươn dần chôm hặp nhẳn phảu đù pá. Riềng đối cắp phổng pá biền mài ngươn lang chiên lang cánh bón nặm đìn pá pu Mương Phăng, pì 2021, đơn vị cọ thành toán ngơn dịch vụ phảu đù pá pì 2020 hẳư 26 bản cắp số ngơn dáo tỷ nưng mằn.

           “ Pọm cắp luông pùn giào khoán nị dan pày nả xum khỏi chí cạt kiên mẳn cặt cắp chu cấp chính quyên địa phường, pưng tổ chức mi nuống pan vạy púc pua nả vịa chiên páo nho xùng luông hụ xiêng khòng côn dần đối cắp pá. Cài nặn, côn dần cọ tựng dan piến thái pưng hịt khong xủ pưng tàng chương nuống pan họt mạy, lừa dệt hại họt pá. Ăn nị cọ đảy nhẳn danh lỏ luông pùn tó nả cánh hầng hy”.

          Vịa giào pá hẳư pưng chua hươn nẳng pưng bản phảu đù cọ đàng cựt đảy lang đì khặc khọ. Luông hụ xiêng khòng côn dần cuồng nả vịa pảy chự pá cọ đảy nho xùng. Pá đảy pảy chự đì xưa, pưng chu phay mảy pá, phá pá dón lông lài cài tựng pì. Cài nặn, hôm phân cận hà choi pưng Bàn quản lý pá chấp năm đì vịa quản lý pá, pảy chự cánh mả pe pá đảy Uỷ bàn dần mương tỉnh Điện Biên giào hẳư./.

Vũ Lợi-Huyền dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan