Ngon tô xáo hụ chính sách pháp luật 3

---------------

Điều 17. Châng piêng ma tang quyên, nghĩa vụ khòng phùa, mia

Phùa, mia châng piêng cắp cằn, mi quyên, vịa dệt pék cằn cuồng chu nả vịa cuồng hươn, cuồng vịa chấp năm quyên, nghĩa vụ cồng dần đảy tặt pùn cuồng hiến pháp, Luật nị cánh pưng luật ứn mi nuống pan.

Điều 19. Nghịa hặc phùa mia

1. Phùa mia đảy hặc panh cằn, kìn dú chùng tó cắp cằn, pồng chằư họt cặt, lăm đù, choi dừa cằn; pọm bánh pằn, dệt pưng nả vịa cuồng hươn dảo.

2. Phùa mia mi nghĩa vụ đảy kìn dú toi cằn, xịk xìa phùa mia mi chào hẹn ứn báu cọ pộ tặt pùn khòng nghê nghiệp, vịa dệt, ép học, chôm hặp pưng vịa dệt chính trị, kình tế, vằn hoá, xã hội cánh pưng khù xồm đáng ứn.

Điều 20. Lựa chọn bón kìn dú khòng phùa mia

Vịa lựa chọn bón kìn dú khòng phùa mia đảy phùa mia hák chà van, báu chuốp khồm khìn pộ hịt khong tòng chăn, phổng lô.

Điều 21. Đù đì danh dự, luông kìn dú xư đì, vịa dệt đảy lài côn tin chưa khòng phùa mia

Phùa, mia mi nghĩa vụ đù đì, chự hiềm cánh pảy chự danh dự, luông kìn dú xư đì, vịa dệt đảy lài côn tin chưa hẳư cằn.

Điều 22. Đù đì quyên tư tang ma tang hịt khong, tồn giáo khòng phùa, mia.

Phùa, mia mi nghĩa vụ đù đì quyên tư tang ma tang hịt khong, tồn giáo khòng 2 phái.

Điều 23. Quyên, nghĩa vụ ma tang ép học, dệt vịa, chôm hặp vịa dệt chính trị, kình tế, vằn hoá, xã hội

Phùa, mia mi quyên cánh nghĩa vụ tạ khù ngai đì, choi dừa hẳư cằn lựa chọn nghê nghiệp, ép học, nho xùng luông hụ xiêng ma tang vằn hoá, chuyền mồn, nghiệp vụ; chôm hặp vịa dệt chính trị, kình tế, vằn hoá, xã hội./.

Tuyết Lan – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan