Thanh niên Sơn La cóp pặc hôm hanh chự phong co vít 19

 

          Pưng mự lả bươn 5 chọm cài ma, tỉnh Sơn La biên mai côn nưng nẳng xóm Mỏ Đồng, bản Na Bó xã Na Bó huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La mi manh bệnh sát co vi 2. Cài nặn, chi áo họt 20 chua hươn, cắp chi áo họt 80 hùa côn kin dú nẳng nỉ ngay cắp bát đảy dú nẳng hươn cuông báu đảy ók, nọk báu đảy khảu.

          Tó khù họn hưn khòng dịch bệnh, ưởi Lo Thị Du, Bí thư đoàn xã Na Bó huyện Mai Sơn cọ khék hịa đoàn viên, thanh niên pọm hôm hanh choi dừa cá chương khòng cọ xương vịa dệt choi côn dân khảm cài dan khó mo dạk cha.

          Ngay lằng nặn, đoàn xã cọ nhẳn đảy chi áo họt 6 triệu ngơn, 10 cân khảu, 6 păn phải pảy xốp, pảy lằng, cài 30 thung nặm kin, pảnh bánh, nặm nôm ngua, pưng ngon khảu chạu, khảu ngai, khảu lanh tạu mết chu dịch pọm lai chương khòng cận hà ứn cánh choi tay hươn pít mák mặn. Ưởi Lo Thị Du, Bí thư đoàn thanh niên xã Na Bó, huyện Mai Sơn hảu hụ:

           “ Cắp nả vịa đảy giao lỏ Bí thư đoàn xã, chảu tô khỏi cọ chướng chưa khék hịa luông choi dừa khong pưng chi đoàn, pưng pi nọng đoàn viên thanh niên cánh pưng tổ chức bóm riêng cuông cánh nọk xã; cài vịa dệt nị, pi nọng đoàn viên thanh niên cọ khâng chàư chự phong dịch cọ xương chự phong cắp xấc xừa, hôm hanh chôm choi cánh pọm cắp y bác sĩ, pưng chủm mú công an, xã đội cọ xương pưng pi nọng hák muôn chàư chôm choi cuông pang cặm tó dịch bệnh.”

 

 Nọk luông choi dừa nẳng xã Na Bó, đoàn viên thanh niên tỉnh Sơn La nhăng mi lài vịa dệt choi  dừa tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chự phong dịch Co vít 19. Xương choi dừa khài mák cại, choi dệt bột cắp lài tàng kén vạy kin cánh choi ngơn, chương xủ khòng dống, chương khòng y tế chự phong dịch. Đoàn viên Lo Thị Chính, Trương Cao đẳng Y tế Sơn La va:

           “ Khỏi mong cong àu pưng luông hụ xiêng khòng chảu đảy ép học vạy chuông hong hảu chương trình hák muôn chàư chôm choi bản mương, căm quyết hôm hanh pọm cắp bản mương, mết chàư mết hanh pưa bản mương cắp pưng vịa dệt khặc khọ, chảnh thí vạy hún ảnh côn nung xửa bouse đón đảy chằm chứ cuông chàư mỏi côn dân.”

          Té hua pi ma họt khạy, đoàn viên thanh niên té tỉnh họt cơ sở cọ muôn chàư chôm choi phải ngơn, chương khòng, mự công chự phong dịch Co vít 19, cắp tênh mết ca con danh bấnh cài tỷ nưng 200 triệu mằn. Số ngơn ni đảy văn phạo chiên pày họt pưng chủm mú cặm tó dịch bệnh cốc khọe xương: bón cẳn lặt chự phong dịch nẳng phổng đen mương, pưng đôn đen mương, phổng hảu dú riêng vạy lăm le y tế khòng tỉnh cánh lưn xưa nhăng nhôm xỏng hảu Đoàn Thanh niên dân mương tỉnh Hủa Phăn ( Lao ).

          Ưởi Vi Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La hảu hụ:

           “ Cuông dan pày nả, chu cấp bộ đoàn, hội, đội chi xớp tam niếu chưa cuông đoàn viên, thanh thiếu nhi chôm choi chương khòng, phải ngơn , chương xủ khòng sáư cận hà, nhọng nho côc chính lỏ chủm mú cặm tó dịch co vít 19 nẳng bón cốc khọe cánh pưng chua hươn, pưng nọng thiếu nhi hươn dảo pọ lai dạk cha chuốp xiệt hại pộ dịch Co vít 19, chôm hặp chương trình púc chuân bánh păn nghịa hặc luông panh, hôm hanh choi căn khảm cai dan dịch bệnh đảy Trung ương đoàn púc chuân.”

          Cắp pưng vịa dệt chảnh thí, mi ý nghịa, đoàn viên thanh niên tỉnh Sơn La cọ vạu khửn vịa pa tuôn uôn cón pưa puông kin luông dú chu côn cuông bản mương, hôm phân khặc khọ sáư pưng luông pun tênh chự phong dịch bệnh tênh mả khày kinh tế./.

 

                                                                                                                                             Trấn Long - Hạnh dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan