Bai thứ 5 mự 24./6/2021

 

Sơn La chự phong đán kỉnh cuông mua phôn nong

 

          Ai Nguyễn Hồng Phương dú tổ 12, phường Quyết Thắng, thanh phố Sơn La, tỉnh Sơn La nhăng chứ pưng mự lả bươn 7 pi 2017, lằng há phôn nháư lài mự, cá hạng họi thứak khối đin đán nẳng pom pu lằng phổng dân dú lăm báu le cạn chột lông, cuông nặn, cá cỏn đán nháư kỉnh lông ma sáư hươn dân nưng, dệt 3 me lụk chếp bát nắc đảy pày cấp cứu. Tênh mết hươn dảo, chương khòng cọ chuốp pé mết. Ai Phương hảu hụ, đán kỉnh mự nặn cướt sinh ók báu ngau cánh báu hụ đảy cón:

          ( Băng): “ Khỏi pọm cắp lài côn hàm cỏn đán ók àu à nị ók ma tang nọk, chơ nặn nghin to xiêng khék cứu nọng. Chơ nặn pi trai khòng chảu hươn bít đen pin khỏi le hên lan nọi, khỏi mau phạo cuột cứu àu lan nọi, chơ ủm lan khửn hên lan cọ khát xia tin nưng lẹo, khỏi ủm lan len ók pày nhơ xe cấp cứu, chu côn chơ nặn cứu àu êm lan ók ma.”

          Toi biên mai, té pi 20216 họt khạy, nẳng thanh phố Sơn La cọ cướt sinh ók 5 chu đản kỉnh hại hức té pom pu kỉnh lông, dệt côn nưng tài, 2 côn chuốp chếp bát; 5 lang hươn khòng côn dân chuốp hắc pé, cuông nặn mi 2 làng hươn chuốp hắc pé mết; lẹo lài công trình xók tang cánh ta đin co púk bồng khòng côn dân chuốp lộm pải, đin thồm xìa.

          Pưng chu đán kỉnh cướt sinh ók lỏ pộ phôn lài, đin chưm nặm, ték nhạ xương thanh phố Sơn La cọ dú nẳng phổng pu xùng, lài phắng chăn hiêu thẳm. Pộ té phạ phôn lài, lẹo phủ côn phá pá pu xìa lai báu mi co mạy vạy cẳn lặt xương nặn đán kỉnh mi xương chi cướt sinh ók lâng chơ quây pi, hák va mua phôn nong hư hên lài nhất. Ai Hà Duy Thành dú bản Nong Ảng, xã Chiêng Ngân, thanh phố Sơn La hảu hụ:

          ( Băng): “ Vạy chự phong đin đán cạn chột cuông mua phôn nong pi nị, chua hươn khỏi pọm cắp pi nọng dú sảư chăm cánh chính quyên địa phương cọ pày bấng le dan bón mi xương chi dệt đin đán cạn chột vạy mi pưng luông chự phong cón, ặn lỏ khút khùm chăm cỏn đán nháư, àu mạy póng ma dệt sàu phằng cẳn báu hảu đán kỉnh lông pày cá phổng dân dú, lẹo pưng cỏn đán nọi mi xương nhại đảy hư xum khỏi cọ nhại pày bón ứn hảu tiêng an.”

          Lung Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban dân mương thanh phố Sơn La hảu hụ; Cắp luông pun tiêng an hảu côn dân đảy pông chàư cốc khọe, hạng pi, Uỷ ban dân mương thanh phố cọ uôn pa Ban uôn pa chự phong cắp pưng khù pộ phạ đin dệt ók cánh sáo hà cứu choi côn chuốp chọ nạn pưng xã, phường tẳng tánh luông chự phong cắp pưng khù báu đì khòng phạ đin, cuông nặn tọp hom sáư nả vịa chự phong đán kỉnh nẳng cuông phổng:

          ( Băng): “ Thanh phố cọ choi dừa ngơn hảu pưng bón mi xương chi cướt sinh ók đán kỉnh vạy chảng đơn vị cóp thỏi hôm quam, lăm le vạy nhại cỏn đán nặn ók pày bón ứn, nhẳn pao báu hảu xứp tam cướt sinh ók vịa đán kỉnh nẳng cuông phổng.”

          Cón mua phôn nong pi nị, thanh phố Sơn La cọ kẻ khày lợp tăn pưng bón mi xương chi cướt sinh ók đán kỉnh, xong ma, nhại họn sẳn 4 chua hươn dú cuông phổng mi xương chi cạn chột, đán kỉnh pày dú bón tiêng an./.

                                                                             Trấn Long - Hạnh dịch

           


 

 
 

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan