Cấp nang quam hẳư báo chí: Trách nhiệm đảy té cá 2 phái

 

Xã Văn Phú, thanh phố Yền Bái lỏ phổng nưng cuồng pưng phổng cốc chính ma tang vịa dệt cồng nghiệp, cắp cài 30 hươn máy cánh mi 2 păn cồng nhần dệt dượn nẳng pưng vịa dệt xương chế biến đán, pẻn íp, nhựa, bê tông,…. Nọk pưng khù lợi đì té vịa dệt cồng nghiệp hoá, Văn Phú cọ mi lài tưa cướt xình ók pưng nả vịa họn hưn ma tang đìn đòn, bón nặm kìn đìn dú. Chăn va pưng nả vịa nặn lỏ nả vịa họn sẳn cận đảy kẻ khày, hák va, va xương phủ uồn pa khòng địa phường đù ngai vịa dệt khòng báo chí hư pưng khù nhủng nhào ma tang nang quam cọ mi xương cướt xình ók, dệt ók pưng khù báu đì nuống pa họt nang quam cuồng côn dần. Lung Nguyễn Anh Quyền, Chủ tịch UBND xã Văn Phú, thanh phố Yền Bái hẳư hụ: “Vạy vện ník xìa nả vịa nhủng nhào ma tang nang quam, tắt khát xìa pưng nang quam báu đì, lưn xưa lỏ pảy chự đảy luông mả khày khòng pưng địa phường, cuồng dan cài ma, mỏi tưa mi pưng nả vịa họn hưn lỏ địa phường cọ báo cáo ngày cắp phọng bàn chuyền mồn khòng thanh phố, lẹo cấp nang quam chọp men hẳư báo chí, vạy báo chí àu ók pưng nang quam nhẳn danh chọp men”.

Toi lung Dương Đức Huy, Trưởng bàn Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lao Cài, cón nị, lài phủ uồn pa địa phường cọ vện ník báu é tóp quam thàm khòng báo chí. Hák va, lằng chơ tống páo luông pùn “mả khày báo chí” sắư Nghị quyết đại hội cánh chấp năm cuồng lài nả vịa, nhăng hê mết thóng nhiệm ky, vịa cấp nang quam hẳư báo chí nẳng Lao Cài cọ piến thái lài. Khù đáng va, lài cán bộ uồn pa cón nị nhăng vện ník tóp quam thàm báo chí hư khay nị cọ mi xương tiện tô, tóp quam thàm, vạy dệt đảy khù nặn hư chảu tồ phủ uồn pa đảy sẳư chằm cắp nả vịa, mi luông hụ xiêng cuồng chuyên môn. Mi xương hền, báo chí nhăng hôm phân báu nọi sắư nả vịa tập tư cán bộ: “Cọ phủ côn nặn, hák va chơ đảy chiên cái pưng luông hụ xiêng, đảy giào nả vịa chảnh thí cánh đảy niếu chưa hư pi nọng cọ chi piến thái té nặn dệt lẹo đì nả vịa đảy giào. Xum khỏi cọ nhọng nho tênh mết chu phủ uồn pa, côn tánh páo quam tủm pua nả vịa pọ nả, tiện tô, cấp nan quam hẳư báo chi tục po, lợp tăn cánh chọp men”.

Hák va, khù mi tẹ cọ nhăng mi lài địa phường, đờn vị hê khâng cạt kiên cắp báo chí; nhăng mi vịa cấp nừa lỏ chấp năm đì lẹo cấp cỏng lỏ báu chấp năm; báu chang chấp năm pưng luông tặt pùn ma tang vịa páo quam, cấp nang quam. Hák va khù nị lỏ hại hại xưa lỏ mi lợi. Lung Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở thông tin cánh truyền thông tỉnh Lai Chầu hẳư hụ: “Xum khỏi cọ mòng cong phủ uồn pa pưng ngành cánh địa phường chấp năm xư mình pưng luông tặt pùn cánh chịk bók ma tang vịa cấp nang quam hăử báo chí cánh dệt xương nặn chắng chi cựt đảy lang đì. Ma tang Sở cọ chi khày pưng chu chiên cái, bók xòn; toi kế hoạch hạng pì cọ mi mi lớp nưng, xum khỏi chi mơi Cục báo chí pọm cắp chủm mú giảng viền khửn ma chấp năm chảnh thí luông pùn nị”.

Toi côn tẻm báo Trần Vũ Tuấn, Phó trưởng phọng báo điện tử, Báo Sờn Là, nghê báo cận hà đảy tập tư ló liêng. Mỏi côn tẻm báo, phóng viền cận ép học báu dặng, tứm ten luông hụ xiêng cuồng lài nả vịa; khong vịa; ép lài quam pák, luông tiện tô,… cánh lưn xưa lỏ đảy chự mẳn nghê khòng chảu, chấp năm vịa dệt xùng xút khòng báo chí cách mạng Việt Nàm: “Côn tẻm báo vạu chùng cánh pưng côn tẻm báo đảng địa phương xương xum khỏi đảy nhẳn pao nặm sằư chằư xư, châng piêng, tặt khù lợi đì khòng tập thể, côn dần khửn cón. Dệt đảy xương nặ chắng dệt vịa, xáo hà nang quam đảy ngai đì, cựt đảy lang đì, xồm đáng cắp  luông pùn “Tà xiểng – nặm sằư chằư xư cánh tẻm men”.

Khù mi tẹ hẳư hền, pưng nả vịa pộn dỏn ma tang phổng Tày Bắc va báo chí hụ pếnh khày hư cọ chi khảu mốc khảu chằư cô dần, cựt đảy pưng giải xùng cuồng pưng chu khánh thì. Hák va cắp báo chí, nang quam chính lỏ khò khoá, côn tẻm báo, phóng viền đằư mết chằư mết hanh cắp vịa dệt, nặm sằư chằư xư hư pày bón đằư cọ đảy quý panh, chôm tỏn, đảy pồng khò khoá vạy khày ók lài khù hung xiểng, lẹo côn đằư báu hụ chóng hanh, báu chự đảy nết kìn liêm dú xư đì hư tin chưa cọ chi chuốp thíp xùi ók khói xìa nả vịa nị./.

TTTB – Thành dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan