Côn đảy lài pi nọng tin chưa-bón cạt kiên pi nọng bản khuống

 

          Nẳng phổng pi nọng chựa nọi côn cánh phổng đìn pu tỉnh Quảng Ninh mi 6.525 vặt côn đảy lài pi nọng tin chưa đảy Uỷ bàn dần mương tỉnh cồng nhẳn. Khù mi tẹ hẳư hền, cuồng pưng pì cài ma, cuồng puồng kìn đơi dú khòng pi nọng chựa nọi côn nẳng tỉnh Quảng Ninh lâng mi luông chôm choi khòng chủm mú pưng côn đảy lài pi nọng tin chưa quí panh. Cuồng vịa mả khày kinh tế, dón xìa cặt cung, tẳng tánh bản na mắư, pi nọng lỏ pưng côn pa tuôn uồn cón cuồng vịa xủ cựt đảy lang đì pưng tàng ngơn cốc củ, cò púk bồng, tồ tảnh liệng đảy hươn mương choi dừa; Khâng xủ khoa học kỹ thuật xắư vịa dệt dượn cựt đảy lang đì kinh tế xùng, báu chư hịa dệt hăng hẳư tay hươn chảu lạ, lẹo nhăng choi dừa lài chua hươn pọm cằn hựt khửn khảm khói xìa cặt cung; pộn dỏn xương lung Chíu Sồi Thoòng, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ; lung Tằng Văn An, xã Tiến Tới, huyện Hải Hà; lung Mạ Dì Nồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu…Báu cọ lung Hồ Sìu Phúc, xã Quảng An, huyện Đầm Hà cọ niếu chưa 11 chua hươn dần bánh pằn 5 păn thứak môn đìn vạy dệt tang, mường phài lái lin. Chua hươn lung Đàm Văn Sáng, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ cọ bánh pằn 200 thứak môn đìn vạy dệt tang pày ma cuồng bản. Ai Bùi Xuân Chiều, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, niếu chưa pi nọng cuồng bản cóp hôm hạng păn mự cồng dệt vịa vạy tẳng tánh, sảng pành 20 làng hươn cáu hẳư pưng chua hươn cặt. Lung Đặng Đức Thắng, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà cọ khâng chiên páo, niếu chưa dần mương bánh pằn đìn, phắc hòm thúa li chôm hặp chấp năm pưng luông pùn àu thôn 3 ók khói thôn xút ti pọ dạk cha. Lung Lỷ Xoài Lềnh-Côn đảy lài pi nọng tin chưa nẳng thôn Na Cáng, xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh tô: “ Xum khỏi cọ hụ piến thái luông ngắm luông dệt lẹo, choi dừa cằn dệt dượn, choi cằn dệt hươn vạy pọm cằn hựt khửn. Hươn dảo khạy mẳn đì lẹo, pi nọng cọ yền chằư dệt dượn, mả khày kinh tế hươn dảo”.

          Pọm cắp vịa mả khày kinh tế, cuồng 10 pì cài ma, pưng côn đảy lài pi nọng tin chưa quí panh cọ cóp hôm lài thỏi men quam đì vạy kẻ cặm pưng khù nhăng khắt khỏng dạk cha cuồng dan chấp năm chính sách phổng pi nọng chựa nọi côn cánh phổng đìn pu. Pưng quam cóp hôm pọm vạu khửn lang phắư chằư mon khòng dần, hôm phân dón xìa pưng khù hê chọp xồm, pưng vịa dệt báu đì, xứp tàm tủm pua luông tin chưa khòng côn dần cắp chính quyên. Lưn xưa lỏ cuồng dan khày ók pàng bau cử đại biểu QH khoá 14, khoá 15, bau cử đại biểu Hội đông dần mương chu cấp nhiệm ky té pì 2016-2021 cánh nhiệm ky té pì 2021-2026, mi luông chôm hặp khòng pưng côn đảy lài pi nọng tin chưa, lài đơn vị bau cử phổng pi nọng chựa nọi côn, phổng đìn pu mi tênh mết cử tri pọm pày bau cử.

          Nọk nặn ók, pi nọng nhăng lỏ chủm mú cốc kén cuồng pưng há phong tênh lài dần mương pảy chự tiêng àn bản mương cánh tổ hák pảy chự, cắp cài păn nưng vặt côn chôm hặp. Cuồng dan niếu chưa, cọ hụ đảy lài năng quam cận hà, choi chủm mú mi chức quyên xôn chinh cẳn tân nạn lặc cạ khài chương hang giả, chương hang cấm, cạ khài côn khảm cài đèn mương; cẳn tân lài chu vịa dệt tôn giáo phít pháp luật cuồng phổng pi nọng chựa nọi côn cánh phổng đìn pu…

          Chảu tồ pưng côn đảy lài pi nọng tin chưa cánh tay hươn lâng pa tuôn uồn cón cuồng vịa chấp năm đì pưng hịt khong khòng bản, chấp năm nết kìn liêm dú mắư cuồng vịa cưới đòng, hiếu hòng, pàng hội, lan lay xìa pưng hịt khong cáu ké báu chọp xồm. Pảy chự cánh pếnh khày pưng ngươn lang vằn hoá, hịt khong tòng chặn khòng pi nọng chựa nọi côn xương chiềng chiên lang; hịt xò phúc dưn bùn mả; chiềng chôm khảu mắư khòng chựa côn Dạo, Tày, Sán Chay, Sán Dìu; hịt púk chư khòng chựa côn Dạo; pàng hội lông tông khòng chựa côn Tày; hội Soóng Cọ khòng côn Sán Chỉ; khắp Sán Cố khòng chựa côn Dạo Thanh Y…

          Le lau dan tang 10 pì cài ma, pưng côn đảy lài pi nọng tin chưa cuồng phổng pi nọng chựa nọi côn tỉnh Quảng Ninh cọ cựt pền xểm sài cái diên khòng cấp uỷ, chính quyên cánh chu chựa dần mương. Pọm cắp vịa nặn, pưng ngươn lang vằn hoá khặn chăn khòng chu chựa côn pưng tỉnh phổng Đông Bắc cọ đảy lài côn hụ họt./.

 

VOV4-Huyền dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan