Lai Châu khâng chự phong nao cưm, dák nhả hảu pưng sắt sính

 

          Dú xùng cài 1.300 thứak vẹt sáư nặm bể xương nặn bản Phìn Chải, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, phân lài cuôi pi xí mua mók cụa mươi hăm. Pưng mự cài ma, phạ nao cưm lưn xưa lỏ chơ tênh cưn lâng dú nẳng mức 10 độ. Vạy nhẳn pao hảu  pưng sắt sính khòng chua hươn chảu, pưng chua hươn cuông bản cọ khâng àu ngua, quai khòng chua hươn chảu lông pày xã phổng tắm xương Bản Hon, Bản Giang vạy chự phong nao cưm. Nhăng to đàư lỏ pi nọng àu ma hươn sằng vạy liệng cuông cuông bâng vạy chự ún. Ai Giàng A Cha, côn dân dú bản Phìn Chải, xã Giang Ma, huyện Tam Đường va:

 “ Chua hươn khỏi cọ xủ phải bạt vạy lọm hảu pưng quai, khặn khang tục po phương, nhả khồ vạy hảu tô quai kin chơ mua nao ma. Chua hươn khỏi cọ púk co nhả nẳng hay, him tông na, căm ma lỏ pày kiếu ma hảu ngua, quai kin. Mự đàư cưm lài lỏ đăng phay hảu ngua quai phình ún.”

          Xã Giang Ma mi 9 bản, hôm mi 7 bản côn Mông cánh 2 bản côn Dạo, chu chua hươn kin dú pọm pâng sáư vịa dệt dượn nông nghiệp. Khạy cá xã mi chi áo họt 800 tô ngua, tô quai, tô mạ, cuông nặn mi lài chua hươn tảnh liệng lài mi họt kỷ xíp tô. Lung Phạm Văn Kiện, Chủ tịch Uỷ ban dân mương xã Giang Ma hảu hụ: Nẳng cuông phổng đang cặm tó cắp dan phạ nao cưm khòng  mua nao pi nị, mi chơ tênh cưn phạ nao cưm nhăng to 5, 6 độ. Vạy côn dân khâng chàư cuông vịa chự phong nao cưm hảu phủ côn, tô tảnh liệng, xã cọ tánh ók mú Zalô lâng chơ chiên nang quam ma tang phạ nao cưm cánh chík bók côn dân luông chự phong nao cưm.

          Xum khỏi cọ giao nả vịa hảu cán bộ công chức cánh pưng trưởng bản chiên páo hảu dân mương ma tang chự phong nao cưm hảu pưng sắt sính cánh mi hăm, nhả hảu sắt sính kin cuông dan phạ nao cưm. Cán bộ lông pày tựng bản tựng chua hươn lăm le pưng chua hươn họt khạy hê khặn khang chương khòng chự phong nao cưm cánh mi phương, nhả khồ vạy hảu ngua, quai hư xum khỏi chiên páo vạy côn dân hák khâng pảy chự pưng sắt sính khòng chua hươn chảu.”

          Vạy pảy chự pưng sắt sính cài 32 păn tô, Uỷ ban dân mương huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cọ pùn ók pưng chỉ thị, chỉa lai uôn pa pưng xã, thị trấn púc pua chự phong nao cưm hảu co púk bồng, tổ tảnh liệng. Nọk vịa chướng chưa côn dân àu ngua quai té phổng xùng lông pày phổng tắm, hòm phương khồ vạy hảu ngua, quai kin té cài 4 păn héc ta na ngay lẳng chơ kiếu nhăm, pưng địa phương cọ lăm đù đi hảu cài 70 héc ta púk nhả vạy nhẳn pao mi po nhả khèo hảu ngua, quai kin chơ sằng vạy. Lung Nguyễn Hồng Quân, Trưởng phọng Nông nghiệp cánh mả pe bản na huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu hảu hụ:

“Chơ phạ nao cưm lài hư côn dân cọ khâng nhại pưng sắt sính, lưn xưa lỏ pưng sắt sính té phổng xùng lông pày phổng tắm; khâng pảy chè cuông bâng hảu sắt sính nhẳn pao hảu dú ún. San nả vịa máư lỏ chơ phạ nao cưm cắt lỏ đằng phay phinh ún, nhẳn pao mi chương kin po chất cọ xương chự ún hảu pưng sắt sính.”

          Cá tỉnh Lai Châu khạy mi chi áo họt 120 păn tô sắt sính, cuông nặn pưng quai lài nhất, cắp cài 92 păn tô. Toi lung Nguyễn Mạnh Thưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục tảnh liệng cánh thú y, Sở Nông nghiệp cánh mả pe bản na tỉnh Lai Châu; Nhơ chính quyên cánh pưng cơ quan mi chức quyên lâng chơ kiểm tra, chiên páo xương nặn côn dân cọ khâng chàư xưa cuông vịa chự phong nao cưm hảu sắt sính khòng chua hươn chảu. Số phương cánh co khảu li cón nặn pi nọng lâng chọk, báu cọ vang xia lạ, khạy cọ đảy ták tảnh báu cọ hom vạy dệt chương kin hảu sắt sính.

“Lài pi cài ma pưa mi luông pông chàư khong chu cấp chính quyên, pi nọng cọ hụ khâng chàư xưa cuông vịa chự phong nao cưm, dák nhả hảu sắt sính. Khay nị cọ mi chi áo họt 70% số chua hươn mi cuông bâng tảnh liệng sắt sính nhẳn  pao toi tặt pun cánh số chua hươn hom nhả, phương vạy cựt đảy cài 60%. Cón pưng chu phạ nao cưm chính quyên cơ sở cọ chiên páo, chík bók pi nọng pảy lọm cuông bâng, xương nặn té hùa mua nao ma họt khạy hê mi địa phương đàư va mi xiệt hại pộ phạ nao cưm.

          Cắp luông khâng chàư khong côn dân cánh ngành mi chức quyên, pọm luông pông chàư khòng chính quyên chu cấp, pưng sắt sính khòng côn dân Lai Châu đang đảy pảy chự đì. Ặn lỏ khù cốc chính cận hà vạy puông kin luông dú khòng côn dân đảy tẹt tiêng, mả khày, pưa cắp mỏi chua hươn phổng xùng hư “ tô quai lỏ khòng quý nhất cuông hươn.”

 

                                                           Khắc Kiên - Hạnh dịch 

         

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan