Lao Cài: Mả khày tảnh liệng cuồng dan mi dịch cô vít 19

 

          Chua hươn ưởi Nguyễn Thị Nga, dú thôn Làng Bông, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lao Cài lỏ chua hươn nưng cuồng pưng chua hươn mi trang trại tảnh liệng cựt đảy toi luông pùn khòng Bộ nôpng nghiệp mả pe bản na, lâng chơ liệng 200 tồ mù nhứa cánh 50 tồ mù me. Tảnh liệng nhẳn pao chấp năm tục po pưng tặt pùn ma tang chự phong bệnh, xương nặn chua hươn ưởi cọ mi kế hoạch tảnh xứp chu mù nhứa mắư, tảnh tứm mù me cuồng pì nị. Ưởi Nguyễn Thị Nga va: “ Toi tặt tánh tay hươn chí liệng 60 tồ mù me, hák va khạy nị hính mi 50 tồ thồi. Nọng chí sày tứm cuông bâng cuồng phổng trang trại liệng tứm 500 tồ mù nhứa mắư. Lẹo tồ mù me ók to đằư lỏ liệng vạy mết. Tảnh liệng toi luông tiêng àn sình học lỏ đì nhất. Chơ đằư xự hăm cừa mù ma lỏ bao dà khả manh bệnh xìa mết, chương khòng xự ma cọ đảy bao mết. Xè pày tang đằư ma lỏ suối tao xìa, côn đảy áp suối pẹk cánh bao dà hoá chất xìa chắng đảy khảu mưa cuồng trang trại”.

          Toi Uỷ bàn dần mương huyện Bảo Thắng, vịa táo cưn tảnh liệng cọ đảy lựa chọn, xỏn hôm xắư pưng trang trại nhẳn pao pưng tặt pùn ma tang chự phong bệnh, liệng té kỉ xíp tồ táo khửn. Lung Vũ Kiều Hưng, Phó trưởng phòng nông nghiệp cánh mả pe bản na huyện Bảo Thắng va: “ Vịa táo cưn tảnh liệng lau chí đảy chấp năm đối cắp pưng chua hươn dệt dượn,  nhẳn pao tiêng àn dịch bệnh chắng đảy táo cưn tảnh liệng lau. Va báu nhẳn pao tiêng àn lỏ baúy đảy táo cưn liệng lau. Pưng chua hươn tảnh liệng lệch nọi, báu nhẳn pao tiêng àn lỏ báu đảy liệng, pưa va dản dịch bệnh mù pền ha Châu Phi báu chắc chí cướt sình ók chơ đằư”.

          Cắp kế hoạch “ Tủm pua tảnh liệng lau, mả khày tảnh liệng mù tẹt tiêng dan té pì 2021-2025”, tỉnh Lao Cài chóng hanh họt pì 2025, tênh mết pưng mù cựt đảy 515 păn tồ, sản lượng cựt đảy 51 păn tấn. Mả khày 600 trang trại tảnh liệng mù lệch nọi, 200 trang trại tảnh liệng chọp cánh 10 trang trại liệng lài tồ nhẳn pao men luông pùn phén mương, tẳng tánh cựt đảy lang đì luông Bàn quản lý tảnh liệng mù tiêng àn dịch bệnh.

          Khạy nị dịch bệnh mù pền ha Châu Phi cọ nhăng hền ók nẳng san bón cuồng tỉnh Lao Cài. Pưa xương nặn cơ quàn chuyên môn tống páo chơ táo cưn tảnh liệng lau báu đảy đù ngai, cận chấp năm xư mình pưng tặt pùn ma tang chự phong dịch bệnh. Pả Phạm Thị Hoa, Phó chi cục trưởng Chi cục tảnh liệng cánh thú y, Sở nông nghiệp mả pe bản na tỉnh Lao Cài hẳư hụ: Khạy nị cọ táo cưn tảnh liệng lau đảy dáo 80% vẹt xắư cón chơ mi dịch: “ Vịa táo cưn tảnh liệng lau cọ báu phạo. Xum khỏi uồn pa đảy khâng tồ chựa nẳng cắp bón vạy nhẳn pao tiêng àn dịch bệnh. Nọk pưng trang trại, báu cọ côn dần mi lang áo ma tang tồ chựa xự té nọk tỉnh khảu ma hư đảy chấp năm ma tang kiểm dịch. Tồ chựa đảy xự nẳng pưng trang trại tảnh liệng tiêng àn, mi chỉa kiểm dịch hư chắng nhẳn pao tiêng àn chự phong dịch bệnh”.

          Cuồng pì nị, Sở nông nghiệp mả pe bản na tỉnh Lao Cài xỏn hôm choi dừa tảnh liệng mù chất lượng xùng, dệt thử bấng nẳng 2 huyện Bảo Thắng cánh Bắc Hà vạy nhẳn danh, thót ók kinh nghiệm hẳư pưng pì xứp pày chí chấp năm nẳng cuồng tỉnh.

          Tảnh liệng lau pưng mù lằng dịch bệnh mù pền ha Châu Phi, vạy khâng mi tục po căm kìn cuồng dan mi dịch bệnh cô vít 19, lỏ luông pùn đảy chu cấp, chu ngành nẳng tỉnh Lao Cài pồng chằư dệt đì./.

 

VOV-Huyền dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan