Bài thứ 4-23/6/2021

Điện Biên chự phong dịch bệnh cô vít 19, nhẳn pao hẳư ky thì tốt nghiệp Trung học phổ thông

          Ky thì tốt nghiệp Trung học phổ thông pì nị, tỉnh Điện Biên mi cài 6.300 học sình pưng trương Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghê nghiệp, giáo dục thường xuyên cánh thì sình ép pưng pì cón hê tốt nghiệp đằng ký chôm thì. Vạy cặm tó cắp khù họn hưn khòng dịch bệnh cô vít 19, Sở giáo dục đào tạo tỉnh Điện Biên uồn pa chu trương Trung học phổ thông nẳng cuồng tỉnh chấp năm xư mình 2 nả vịa, tênh chự phong dịch bệnh cô vít 19 đảy lang đì, tênh khâng chằư tẳng tánh, xỏm pành kế hoạch ôn tập, ôn thì tốt nghiệp nhẳn pao men toi tặt pùn, chất lượng, cựt đảy lang đì. Say giáo Nguyễn Thị Thương, Trương trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên hẳư hụ: Pưa hươn trương mi học sình kìn dú ép học nẳng trương xương nặn té lằng chơ dặng mự 30/4, Bàn giám hiệu hươn trương cọ Quyết định hẳư tênh mết học sình khối 12 kìn dú nẳng hươn trương tặm họt chơ thì lẹo:

          Băng: “ Vạy nhẳn pao chấp năm chự phong dịch bệnh, vịa kìn dú khòng học sình pưng í ai say pọm choi dừa phan đằư, pưng tàng chương khòng cận hà khòng học sình, pưng sáy gío chủ nhiệm chí hák khâng xự tang nọk phák khảu mưa hẳư pưng nọng. Đối cắp vịa ép nẳng lớp, hư mỏi lớp đảy pằn ók pền 2 lớp vạy nhẳn bao dú lắc cằn, mỏi họng ép lỏ dáo 20 nọng học sình”.

          Vạy pưng phủ pền ải pền êm yền chằư cánh choi dừa hươn trương quản lý lụk nọng khòng chảu, lả mỏi tuận, Bàn giám hiệu hươn trương Trung học phổ thông nội trú tỉnh Điện Biên chí tống páo vịa ép học, pặc hanh học sình họt tựng chua hươn. Nọng Nguyễn Việt Hoàng, học sình lớp 12, trương Trung học phổ thông Dân tộc bán trú tỉnh Điện Biên va:

          Băng: “ Đảy pưng í ai say pồng chằư cánh choi dừa cuồng vịa chự phong dịch bệnh cô vít 19 cánh pưng nọng cọ yền chằư ép học. Pưng í ai say lâng tít tờn, bók xòn pưng nọng, té vịa kìn dú họt vịa ép học nẳng lớp , xương nặn dú nẳng trương pưng nọng hền tiêng àn cánh yền chằư”.

          Pọm cắp vịa khâng chu khù vạy nhẳn pao hẳư nả vịa chự phong dịch bệnh, cuồng dan ôn tập khạy nị, pưng cơ sở giáo dục nẳng tỉnh Điện Biên cọ tẳng tánh kế hoạch pằn vịa hẳư say giáo bók xòn, ồn tập nẳng trương chọp xồm cắp khù mi tẹ, cọ xương luông hụ xiêng khòng học sình. Pọm cắp vịa tổ chức ồn tập chí cạt kiên cắp vịa cóp thỏi hôm quam hẳư pưng nọng học sình cuồng vịa lựa chọn đằng ký khảu pưng trương đại học, cao đẳng chọp xồm cắp luông hụ xiêng khòng pưng nọng. Say giáo Phan Thị Xuân, say giáo trương phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mương Ảng, tỉnh Điện Biên hẳư hụ:

          Băng: “ Trương phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mương Ảng cọ chấp năm ồn thì tốt nghiệp dan thứ 3 lẹo. Nẳng dan nị xum khỏi cọ chấp năm bók xòn đảy thóng lẹo. Pưng bai ôn cuồng dan nị phân lài lỏ ôn lau chương trình khòng lớp 12, san môn ứn cọ ôn lau chương trình lớp 10 cánh lớp 11. Pưng say giáo cọ khâng pưng bai mi xương nuống pan họt  bai thì vạy bók tứm hẳư pưng nọng”.

          Họt dan nị, pưng nọng học sình khối lớp 12 nẳng tỉnh Điện Biên pọm đảy pưng hươn trương ồn tập hẳư tục po cánh chấp năm đì pưng tặt pùn chự phong dịch bệnh. Cắp luông khâng chằư, chóng hanh khòng ngành giáo dục chu địa phường cánh pưng luông chóng hanh khòng pưng í ai say, pưng nọng học sình cọ yền chằư,  khặn khang nhại khảu ky thì, cằm quyết thì cựt đảy điểm xùng./.

Vũ Lợi VOV Tây Bắc-Lường Huyền dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan