Bài thứ 4-21/7/2021

Xã phổng xùng Sơn La pọ dạk cha cuồng vịa tẳng tánh bản na mắư

          Dú nẳng phổng xùng dáo păn nưng thứak vẹt xắư nả nặm bể, Chiêng Lào lỏ xã phổng 3 sút ti pọ dạk cha khòng huyện Mương La, tỉnh Sơn La. Tênh cá xã mi cài 2.200 chua hươn, cài 10.300 hùa côn, cuồng nặn số chua hươn cặt mi ngăn cài 38%. Lung Cà Văn Dưỡng, Chủ tịch uỷ bàn dần mương xã Chiêng Lào, huyện Mương La hẳư hụ: Cài nhẳn danh, xã cọ cựt đảy 14 cuồng 19 luông pùn ma tang tẳng tánh bản na mắư, pưng luông pùn ứn ma tang thù nhập, chua hươn cặt, bón nặm kìn đìn dú cánh tiêng àn căm kìn lỏ pưng luông pùn chấp năm dạk nhất đối cắp xã:

          Băng: “ Vạy cựt đảy pưng luông pùn ma tang chua hươn cặt, thù nhập, xã cọ xò vay pưng cấp mi chức quyên pồng chằư choi dừa ma tang mả khày púk cò kìn mák, cạt kiên cắp pưng công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã  vạy chiên giào khoa học kỹ thuật, dòm ngơn cốc xự khún dà, xự chương hang khòng pi nọng dệt ók. Xương nặn, cuồng dan pày nả thù nhập khòng pi nọng cháng chí lưn khửn vạy cựt đảy luông pùn bản na mắư toi kế hoạch pùn ók”.

          Huyện Mương La mi 15 xã hư hính mi 3 xã cựt đảy luông pùn bản na mắư. Pưng xã ứn hính cựt đảy té 10 họt 12 luông pùn. Dạk cha nhất lỏ luông pùn ma tang sók pày tang ma, thù nhập cánh chua hươn cặt.

          Cốc pài dệt hẳư huyện Mương La nhăng mi lài xã hê dệt mộm lẹo nả vịa tẳng tánh bản na mắư ặn lỏ vịa chấp năm pưng luông pùn tẳng tánh bản na mắư cận hà lài ngơn cốc, cuồng chơ nặn, pưng xã nhăng pọ lài dạk cha, hê mi luông hanh ma tang kinh tế, puồng kìn đơi dú khòng côn dần nhăng pọ dạk cha; cốc ngươn sính khòng nông nghiệp bản na nhăng đú thiếu, hê pọm pâng; lang đì vịa dệt dượn nhăng tắm, hê púc chuân đảy pưng chảu dòm ngơn cốc ma dệt kìn. Phạ phồn đét báu ngau cọ dệt dạk cha họt vịa dệt dượn, puồng kìn đơi dú cánh thù nhập khòng côn dần. Lung Lù Văn Quí, Trưởng phọng nông nghiệp mả pe bản na, Phó chánh vằn phọng uồn pa vịa tẳng tánh bản na mắư huyện Mương La, tỉnh Sơn La va:

          Băng: “ Khạy pưng bản phổng xùng cọ hê khâng đảy chương khòng tẳng tánh, hư đảy khồn cứ phổng tắm khửn ca con cọ panh lài. Dần mương mòng cong va đảy hươn mương choi dừa chương khòng tẳng tánh, dần mương chí cóp hôm mự cồng cánh xi măng vạy tẳng tánh pưng công trình, lưn xưa lỏ công trình tang pày ma”.

          Vạy kẻ khày dạk cha cuồng vịa chấp năm pưng luông pùn tẳng tánh bản na mắư, huyện Mương La nhẳn danh xứp tàm chấp năm cựt đảy lang đì kế hoạch dón xìa cặt cung cánh kế hoạch púc chuân há phong khánh thì cán bộ, công chức, viên chức, côn dệt dượn pọm choi dừa dần mương dón xìa cặt cung, tẳng tánh bản na mắư toi luông pùn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện tưa thứ 21 pùn ók.

          Cuồng nặn, xứp tàm niếu chưa dần mương cóp hôm chương khòng pặc hanh dệt tang pày ma đòm bản, pưa va mi tang pày ma ngai cọ chí ngai đì xưa cuồng vịa khồn chiên chương hang, púc pua vịa dệt dượn, nhại piến cò púk bồng, tồ tảnh liệng, nho xùng thù nhập. Toi lung Nguyễn Văn Tâm, Phó chủ tịch uỷ bàn dần mương huyện Mương La, chơ puồng kìn đơi dú đảy nho xùng hư vịa tọp hôm chu luông hanh tẳng tánh bản na mắư cọ chí ngai xưa.

          Băng: “ Vạy chuông hong tẳng tánh bản na mắư đảy tẹ tiêng, huyện Mương La tổ chức chấp năm 2 luông pùn tênh pảy chự pá, tênh mả khày kinh tế hẳư pi nọng tẹt tiêng cạt kiên cắp du dệt du lịch phổng nòng luồng lừng nặm thủ điển, pày bấng le bón nặm đìn khặn chăn nẳng pưng xã. Uỷ bàn dần mương huyện cọ mi kế hoạch chảnh thí, chóng hanh họt pì 2025 huyện Mương La chí khảm khói đảy cặt cung”.

          Té pưng luông pùn chảnh thí, cấp uỷ, chính quyên cánh chu chựa dần mương huyện Mương La chí chóng hanh púc pua vịa tẳng tánh bản na mắư, chóng hanh mi tứm 2 xã cựt đảy luông pùn bản na mắư tẹt tiêng dan té pì 2021-2025./.

Trấn Long-Lường Huyền dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan