Pưng chiến sỹ nung xửa đón tánh cặm tó cắp dịch bệnh nẳng phổng đèn mương Lao Cài

------------

Nặp té chơ dịch bệnh cô vít 19 cướt xình ók chu thứ 4 cuồng bản mương, bác sĩ nóm cằm Nguyễn Đức Huân, Hươn dà Sản Nhi tỉnh Lao Cài xứp tàm nhẳn nả vịa dệt vịa cá vên cá cưn nẳng phổng dú riềng ỳ tế. Pưa pưng khù riềng khòng hươn dà, cọ mi lài côn F1, F2 đàng dú pa cọ đảy àu khảu ma lăm le, dàu dà, tặt pùn vịa dệt cọ xùng xưa. Dan chọm cài ma, 3 làn nọi đảy ók mắư, cuồng nặn mi làn nưng đảy pát ók, hák va pọm nhẳn pao tiêng àn hẳư tênh cá êm cánh lụk, lỏ khù muôn luông hòm nhắư nhất đối cắp bác sĩ Huân pọm cắp chủm mú ỳ bác sĩ nẳng nỉ:

 “Đảy tỏn hặp e nọi ók ma khỏi cọ muôn hòm lài, lưn xưa lỏ đối cắp phủ pền êm cuồng phổng dú riềng cọ mi lài ý nghịa. Xum khỏi cọ đảy chấp năm đù đì cuồng nả vịa chự phong pét bệnh té côn nị sắư côn năư”.

 

 

Chực chau đảy bác sĩ lăm đù cuồng pưng mự đảy dú riềng ỳ tế hẳư cá 2 me lụk, ưởi Phạm Hồng Ngân, dú nẳng Phường Sa Pả, thị xã Sa Pa muôn chằư hẳư hụ:

 “Chảu lỏ F2, chi dú pa chảu cọ chau lò lài, hák va chơ ma dú riềng nẳng nỉ, lưn xưa lỏ mi luông lăm đù khòng pưng y bác sĩ chuyên khoa Sản hư chảu cọ yền chằư lài”.

Nẳng lẹo phổng dú riềng khòng Hươn dà Đa khoa tỉnh Lao Cài, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Thương pọm cắp pưng ỳ bác sĩ ứn cọ lài mự báu đảy mưa hươn. Lỏ hưởn dà tuyến lả xút khòng địa phường xương nặn cuồng số pưng côn đảy dú riềng, mi hịt hạng xíp lài côn đàng pền pưng tàng bệnh nan nóm. Đối cắp pưng côn nị, dú riềng báu xuấn to lỏ lăm le lạ, lẹo nhăng đảy dàu dà, lưn xưa lỏ báu quam va chơ đằư cuồng mự. bác sĩ Thương tô:

 “Chu nị nhẳn pưng côn lằng pát dà xương pát dà pòm hùa, lằng pát dà pưng bón dạk nẳng tìn, xương nặn xum khỏi đảy hội chẩn cắp chuyên khoa vạy dàu dà xương nặn vịa dệt cọ lài xưa”.

Toi bác sĩ Phạm Văn Thinh, Giám đốc Hươn dà Đa Khoa tỉnh Lao Cài, phổng dú riềng khòng hươn dà đảy xiếp lặt ngày nẳng khoa truyền nhiễm, cài pì nưng cài ma, nặp té chơ dịch bệnh cướt xình ók chu cốc khoẹ, phổng dú riềng nị cọ nhăng đảy chự mẳn cánh côn pền bệnh đảy dú riềng hư pang xay dà lăm đù nẳng nị cọ đảy dú riềng:

 “Khay nị mi 2 mú bác sỹ pằn piến cằn lăm đù côn pền bệnh, mết chơ dệt vịa pưng bác sĩ nị chi đảy dòm hẳư thản thứ 2 vạy dú riềng nẳng cắp bón. Cuồng cá dan nặn, Đảng uỷ, Bàn Giám đốc, cồng đoàn hươn dà cọ lâng chơ niếu chưa pưng bác sỹ vạy pi nọng yền chằư dệt vịa”.

Pưng bát tìn nhang phạo phu, pưng pựa khảu đảy kìn đức cánh lài cưn báu đảy non lỏ pưng khù lâng hền nẳng pưng phổng dú riềng ỳ tế nị. ặn nị lỏ hún ảnh khòng pưng chiến sỹ nung xửa đón lâng chóng hanh pưa pặc hanh, luông tiêng àn khòng dần mương./.

An Kiên – Thành dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan