Púk mák nghe báu pên, trách nhiệm chi men phaư

 

          Bươn 5 pi 2016, chơ cán bộ xã ma chiên páo, chướng chưa púk co mák nghe chum, chua hươn lung Vũ Văn Lương dú bản Lỏ Suối Tủng, xã San Thàng, thanh phố Lai Châu cọ nhại chi áo họt 7 păn thứak môn đin púk ỏi pày púk mák nghe. Đảy choi cò chựa cò, khún dà, chua hươn lung cọ dom ók cài 10 triệu mằn chẳng máy khút khùm púk cánh ók công hanh vạy púk cánh lăm đù, dàu dà. Hák va, lằng kỷ pi púk, co nghe báu hên nháư, xương nặn chua hươn lung nanh tắt xìa pày púk tàng co ứn. Lung Vũ Văn Lương va:

           “ Mák nghe chùm àu ma hảu xum khỏi púk, dự án hư hảu cò, khún dà hong pựn, tay hươn hư khút khùm púk. Chua hươn khỏi púk dáo 7 păn họt 8 păn thứak môn, cò lắc cò 4 thứak. Chơ púk, lăm đù hư cọ xương pưng tàng co ứn, khún dà, bao nặm tục po hák va co báu hên nháư sằng. Kỷ pi nặn lỏ chua hươn khỏi báu thu đảy sằng, dự án hảu púk mák thúa lók. Pi cốc khoẹ púk mák thúa lók dự án hảu chựa, ma pi thứ 2 báu hảu cánh pi nọng púk khảu li sáư  hư lỏ báu hảu púk.”

 

 Bản Lò Suối Tủng mi 37 hùa hươn pọm púk mák nghe chùm, cắp ta đin quảng cài 12 héc ta. Phổng púk mák nghe hùa chùm cón nị đảy púk co che, co khảu , mák thúa tường sáư......cánh san co mák nghe tắm chắp đin, bàư lường xương chi lo huống. Lung Nguyễn Văn Tuế, Trưởng bản Lò Suối Tủng hảu hụ.

          “ 3 pi lẹo co nghe báu mả báu pe. Lăng púk co nghe pi nọng cọ mi quam cha cắp trưởng bản cánh Hội đông dân mương xã xo vay thanh phố hảu púk che, hák va thanh phố báu xôm chàư hảu púk cánh hịa chi hảu púk co pục. Hák va púk co nghe báu pên hư co pục va bók púk cọ báu mi phàư é dệt, san chua hươn táo ma púk co che, san chua hươn ứn táo ma púk khảu li. Mưa chọm cài ma, thanh phố va chi àu dự án púk mắc ca ma, khỏi nhăng chau lo, pưa co nghe púk báu pên lẹo khạy pày niếu chưa pi nọng púk co ứn cọ dạk.”

          Luông púk mák nghe chùm đảy Trạm khuyến nông ( khạy lỏ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp ) thanh phố Lai Châu chấp năm té bươn 5 pi 2016 nẳng xã San Thàng; Tênh mết số ngơn cốc chấp năm lỏ cài 400 triệu. Luông dệt mị cọ tọp hòm đảy cài 50 chua hươn dân nẳng 4 bản lỏ Lò Suối Tủng, Séo Xin Chải, Thành Công cánh Pha Lìn chôm hặp, cắp tênh mết ta đin púk 16 héc ta. Nọk 8.400 co chựa đảy cấp, pưng chua hươn dân nhăng đảy choi khún dà, phòn, dà pảy chự co púk bông vạy chấp năm luông dệt nị.

          Vạy cấp nặm bao hảu ta đin púk mák nghe chùm cánh san ta đin púk co kin mák ứn, bươn 6/2016, Uỷ ban dân mương thanh phố Lai Châu mi quyết phê duyệt dự toán dom ngơn cốc công trình thuỷ lợi Sin Câu nẳng bản Lo Suối Tủng, xã San Thàng. Công trình mi tênh mết mức dom ngơn sáư cài tỷ nưng 600 triệu mằn, hôm mi pưng ngon chính xương bể chỏng đảy luông hanh, tang lau nặm cánh 4 bể lưng đảy 200 thứak khối nặm...Hák va pộ luông púk mák nghe chùm báu đảy toi lang áo, xương nặn té chơ dệt mộm lẹo họt khạy, công trình thuỷ lợi Sin Câu cọ ták đét, ták phôn” dú. Toi lung Nguyễn Tiến Khánh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thanh phố Lai Châu:

           “ Lằng chi áo họt pi nưng chấp năm, hên co mák nan nháư, hạk báu pống đảy xương nặn xum khỏi cọ mơi pưng cơ quan chuyên môn lông ma kiểm tra, nhẳn danh hư hên nặm đin báu chọp khọ. Cánh đoàn cọ xo vay cắp chính quyên thanh phố lỏ hảu tạm dặng chấp năm luông dệt nị cánh nhại pày púk pưng tàng co púk bồng ứn. Dan chấp năm báu đảy lang đì ngon nưng lỏ trách nhiệm men cơ quan chuyên môn ma tang vịa cóp thỏi hôm quam dệt dự án.”

          Báu nghiên cứu, púk thử bấng lẹo mau phạo púk khửn họt kỷ xíp héc ta, lẹo vạy 4 - 5 pi lằng báu mi săng pên kin, pên àu. Vịa dệt báu mi trách nhiệm khòng pưng đơn vị trực thuộc Uỷ ban dân mương thanh phố Lai Châu báu chư hịa dệt xiệt hại hảu hươn mương cài 2 tỷ mằn, lẹo dệt hảu côn dân báu mi sằng, dệt hại họt puông kin luông dú khòng pi nọng. Lưn xưa, té dự án púk mák nghe hùa chùm báu pên, dân cọ báu tin chưa sáư luông mả khày nông nghiệp pên chương hang toi Nghị quyết khòng Đảng bộ thanh phố pùn ók./.

 

                                                                                                                        Khắc Kiên - Hạnh dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan