Côn tẻm báo huyện khảm pộn dạk cha àu

nang quam ma cá dân mương

 

         Té hung chạu, phóng viên Cao Huyền Trang, Trung tâm Truyền thông - văn hoá huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cọ bék máy quay, máy ảnh, máy ghi âm vạy pày họt xã phổng xùng cuông huyện dệt vịa. Hính khảu dệt nghê đảy 5 pi, hák va Trang lâng đảy nẳn danh lỏ “ nóm hák va báu ón”; chảu tô Trang lâng chóng hanh pảy cơ sở, hụ hên pưng khù mi ók nẳng bản khuống vạy pưng quam tô, bai tẻm cáo chà vịa dệt cuông puông kin luông dú. Trang tô: Vịa dệt cuông dan khánh chinh khòng pưng tàng báo chí nhương mự nhương hại hức, côn tẻm báo đảy văn dọc cánh hụ chang vạy dệt đi vịa dệt khòng chảu. Mi chơ khỏi cọ ngắm hên cài hanh, hák va cắp luông nắt xương mặc muôn cắp nghê, khỏi lâng chóng hanh pày tục tua 22 xã, thị trấn vạy ngắm pun biên mai ók pưng bai tẻm, quam kháo cáo cha pưng vịa dệt mi ók cuông puông kin luông dú cánh pưng hún ảnh chiên họt côn dân.

          Tổ Truyền thông khòng Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện Mai Sơn mi 22 cán bộ, viên chức. Cuông nặn mú phụ trách nả vịa hôm mi 4 phóng viên, phát thanh viên nưng, 2 kỹ thuật viên. Phóng viên Hà Hoàng Lâm hảu hụ, Mai Sơn lỏ huyện quảng, pày ma dạk cha, lỏ phổng cốc chính mả khày nông nghiệp khòng tỉnh, mi lài vịa dệt khày ók, xương nặn pày pày dệt vịa pọ lài khù dạk cha. Hák va, mỏi côn pọm nhẳn danh đảy khâng chàư ép hiên luông hụ chang ma tang nghiệp vụ vạy hụ chang lài vịa dệt: Chảu tô khỏi lỏ côn tẻm báo cuông dan xi công nghệ số, chăm va cuông dan dệt vịa, chuyên môn chảu báu đảy ép học hák va cọ đảy pi nọng pọm dệt choi dừa, chảu tô khỏi cọ lâng chóng hanh vạy nho xùng luông hụ xiêng vạy chuông hong đi xưa hảu nả vịa tẻm báo khòng chảu”.

         Té hùa pi ma họt khạy, Trung tâm Truyền thông - Văn hoá Mai Sơn cọ dệt cánh phát hạng họi chương trình truyền thanh quam Kèo cánh quam Tay chuông hong pi nọng phăng, le cuông phổng. Xong ma, mỏi bươn, Trung tâm cọ chấp năm dệt ók pưng trang truyền hình cơ sở phát toi dan nẳng phong điện Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Pưng chương trình phát thanh, truyền hình đảy Trung tâm chấp năm đảy nhẳn danh mi chất lượng xùng, àu ma lài nang quam lợp tăn, pên đì đảy dân mương tin chưa, chôm tỏn. Lung Nguyễn Mạnh Thắng dú tiểu khù 9, TT Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La hảu hụ: Cắp vịa dệt đảy giao lỏ tiểu khù trưởng, cài pưng trang chiên quam, xum khỏi cọ hụ đảy, té nặn xum khỏi cọ chiên páo chảnh thí hảu dân mương cuông phổng hụ đảy luông tang, chính sách khòng Đảng cánh chướng chưa dân mương chấp năm toi pháp luật khòng Hươn mương; lưn xưa lỏ dệt đì nả vịa bau cử cánh nả vịa chự phong dịch bệnh chọm cài ma.

          Cắp luông văn dọc chiên quam, hụ đảy pưng vịa mi ók cuông phổng, pọm mi trách nhiệm xùng cuông vịa dệt, pưng phóng viên nẳng Trung tâm Truyền thông- Văn hoá Mai Sơn lâng uôn cón cuông vịa chiên pưng nang quam hính chọm mi ók nẳng địa phương cánh khòng tỉnh. Lung Phạm Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hoá Mai Sơn hảu hụ: Ban uôn pa Trung tâm lâng cha van vạy mi luông tít tơn, lưn xưa lỏ ma tang dan chơ xiếp lặt hảu men chọp vạy pi nọng khâng cuông vịa dệt, lưn xưa lỏ chơ pày dệt vịa cá phổng cuông, lắc cày vạy mi bai tẻm, quam kháo nẳng cơ sở ma văn nhất, đi nhất.

         Chăm va khó mo hák va hung nả ma tà. Mỏi phóng viên, côn tẻm báo nẳng Trung tâm Truyền thông - Văn hoá Mai Sơn lâng hung nả ma tà cắp pưng lang đì dệt đảy khòng nghê vạy khảm pộn chu khù dạk cha. Pi nọng đang chóng hanh hạng mự vạy àu pưng nang quam muôn hom họt po me dân mương, dệt lẹo đì cọ xương trách nhiệm lỏ xểm sài cái diên khòng dân cắp Đảng, khòng Đảng cắp dân, hôm phân púc pua kinh tế - xã hội địa phương mả khày./.

                                                                   Trấn Long - Hạnh dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan