Tỉnh đìn pu đèn mương Lai Châu nhẳn pao hẳư mự bau cử cuồng dan chự phong dịch bệnh

          Đảy cán bộ xã chiên páo, chík bók ma tang quyên lợi, trách nhiệm khòng cử tri, ai Ma A Cu, dú bản Sin Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu pọm cắp 5 côn cuồng hươn cọ pày họt hươn vằn hoá bản vạy le bảng biền chư dành sách cử tri, dành sách pưng côn ứng cử đại biểu Quốc hội cánh Hội đông dần mương chu cấp, xòng ma xáo hụ tiểu sử huấn tển pưng côn ứng cử. Vạy pọm cắp pi nọng cuồng bản pày phốc phiếu tục po, ai Ma A Cu cọ dú hươn dệt hay, báu pày chảng lắc hươn:

           “ Xã cọ chiên páo nả vịa bau cử họt tựng chua hươn, chảu tồ khỏi cọ hụ đảy mự 23/5 lỏ men mự dặng chí pày bau cử. Chua hươn khỏi cọ tin chưa cánh xồm chằư cắp dành sách ứng cử viền. Mự nặn tênh cá hươn chí pày bau cử”.

          Pưa lỏ huyện mi 12 cuồng 17 xã mi tang đèn mương dú tó đèn mương Trung Quốc, mi lài côn pày chảng dệt vịa cá mương Trung Quốc hê ma hươn, cuồng dan dịch bệnh cô vít 19 cướt sình ók lài khù họn hưn, huyện Phong Thổ cọ hẳư cán bộ lông pày họt tựng bản, pọm cắp cán bộ xã chiên páo, biền mài dành sách cánh chík bók hẳư tay hươn khék hà, niếu chưa tay hươn ma hươn vạy pày bau cử. Đối cắp pưng côn pày dệt kìn lắc táo ma hươn chí đảy pày dú riềng cánh chí mi hom phiếu vạy pi nọng chấp năm quyên lợi khòng chảu. Lung Vương Thế Mẫn, chủ tịch Uỷ bàn dần mương huyện Phong Thổ hẳư hụ:

           “ Xum khỏi cọ biền chư dành sách cử tri, lăm le lau tênh mết cử tri nẳng cuồng phổng cọ xương pưng cử tri ma dệt kìn nẳng địa phường. Lằng chiềng nẳng huyện số côn pày dệt kìn lắc hươn áo lài, xum khỏi cọ tổ chức pày bấng le họt tựng chua hươn vạy khặn khang hẳư vịa chốt dành sách cử tri”.

          Lung Nguyễn Thanh Văn, Phó chủ tịch uỷ bàn dần mương huyện Tân Uyên hẳư hụ; Tênh cá huyện mi 82 phổng phốc phiếu, phân lài pưng phổng phốc phiếu đảy huyện xiếp lặt nẳng hươn vằn hoá bản, pưng bón trương ép vạy côn dần pày ma ngai đì. Cốc ngươn sính khòng chuông hong bau cử họt khạy cọ đảy sảng pành, tứm ten vạy nhẳn pao đì nhất hẳư nả vịa bau cử:

 “ Xum khỏi đàng khặn khang chấp năm đối cắp pưng côn ứng cử, ặn lỏ tổ chức pưng chu niếu chưa bau cử toi kế hoạch. Xòng ma xứp tàm púc pua chiên páo, niếu chưa côn dần pày chôm hặp bau cử tục po, chảnh thí lỏ cận hụ đảy pưng dành sách pưng côn pày dệt kìn lắc hươn vạy lợp tăn chiên quam ma tang mự bau cử vạy pày phốc phiếu tục po”.

          Tỉnh Lai Châu mi 10 ứng cử viền đại biểu Quốc hội khoá 15, cuồng nặn 2 đại biểu đảy Trung ương giới thiệu, 83 côn côn đảy giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đông dần mương tỉnh khoá 15, nhiệm ky té pì 2021-2026. Tỉnh mi 2 đơn vị bau cử đại biểu Quốc hội cánh 13 đơn vị bau cử đại biểu Hội đông dần mương tỉnh.

          Pưng ứng cử viền chấp năm pọ nả cử tri té mự 7/5, mỏi địa phường pọ nả nẳng 2 bón. Vịa pọ nả chí đảy dệt cộp cắp pưng đại biểu Quốc hội, Hội đông dần mương tỉnh, Hội đông dần mương huyện cánh dón số cử tri ma pị nả. Lung Trần Tiến Dũng, Chủ tịch uỷ bàn dần mương tỉnh, Chủ tịch uỷ bàn bau cử tỉnh Lai Châu hẳư hụ:

           “ Pưng luông pùn nhẳn pao tiêng àn chự phong dịch bệnh cọ đảy uỷ bàn bau cử tặt ók. Xum khỏi cọ uồn chu cấp, chu ngành vạy cạt kiên, lưn xưa lỏ chiên páo hẳư cử tri chấp năm pưng luông pùn chự phong dịch bệnh toi uồn pa khòng Trung ương. Dan bau cử côn dần chí đảy tư phải pảy sốp pảy lằng, cánh tạ mài luông họn dền khòng lăm mo, dú lắc cằn, đối cắp cồng dần pày bau cử va hướng ngơ pền bệnh chí đảy dú riềng ngày. Pưa xương nặn chơ bau cử báu xương đằư tọp hôm lài côn bát điều cánh va tỉnh chí mi pưng côn chík bók hẳư pi nọng”.

          Cử tri chu chựa côn tỉnh Lai Châu té trung tâm thị trấn họt pưng xã phổng xùng, đèn mương đàng khặn khang, cong thả họt mự bau cử, hák phốc phiếu vạy lựa ók pưng đại biểu giỏi chang đắc ngon, mi nết kìn liêm dú xư đì, vạy tang nả hẳư lang mon, quyên dệt chảu khòng dần mương vạy bau khảu đại biểu Quốc hội khoá 15 cánh đại biểu Hội đông dần mương chu cấp nhiệm ky té 2021-2026./.

Thanh Thuỷ-Huyền dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan