Pưng khù pền pồng chằư chơ liệng cáy cuồng mua họn cánh luông dệt hăm hẳư cáy kìn cuồng mua họn

Tồ cáy lỏ tàng tồ tảnh liệng báu chỏng đảy họn pưa tồ cáy mi khồn bồng, báu hụ ók hứa vạy dệt dón luông họn cuồng lăm mo. Pưa xương nặn, chơ mua he họn, lưn xưa lỏ chơ phạ đét họn hại hức hư tồ cáy chi chuốp bứa đét cắp pưng khù hền ók xương hà chằư cặp, hà chằư phứt, báu kìn hăm, tốp pík, dệt dón xìa luông chỏng bệnh cánh mi xương chi pền pưng tàng bệnh xương pền lỏi, thương hàn, ê cô li, hầng hy chi dệt hại họt luông mả nhắư khòng tồ cáy, lưn xưa va họn cài quá hư tồ cáy mi xương chuốp tài, Cận liệng cáy cuồng mua he họn cận pồng chằư pưng khù xằng?

Vạy tạ đảy bón dú đì nhất, dón luông họn hẳư tồ cáy, cận pồng chằư: bón tảnh liệng cáy đảy quảng sáng, dú dền chơ phạ đét họn, mi máy vi điện vạy vi hẳư cáy chơ phạ đét họn.

San khù pồng chằư chơ liệng cáy cuồng mua họn:

- Số tồ cáy tảnh liệng: pi nọng pền tảnh liệng chọp xồm, báu pền liệng lài cài quá, chi dệt hẳư tồ cáy íp cặp cằn, dệt tồ cáy họn xưa.

- Ma tang nặm kìn: cận cấp tục po nặm pẹk hẳư cáy kìn. Mức nặm cấp hẳư cáy lưn 6% va phạ đét họn khửn tứm độ 1, họt 20 độ C, số nặm kìn tứm ten khửn té pằn pâng pày té 1,8 – 2 tưa vẹt sắư chu tưa.

- Ma tang chương kìn cánh luông tảnh liệng cáy cuồng mua họn: Pi nọng báu pền hẳư tồ cáy kìn chương kìn ók mốc, nau mìn. Đối cắp cáy liệng pói cuồng xuần hư nả vịa ma tang luông chỏng bệnh cánh vi ta min cọ báu cận hà to cắp luông liệng xằng, pưa cáy pói cuồng xuấn hák chi hụ xáo kìn tam toi lang áo khòng lăm mo măn. Nọk nặn ók, chương kìn đảy nhẳn pao chất lượng, kìn ngai, chương kìn báu đảy chự vạy cài tuận nưng, báu pền hẳư cáy kìn cuồng chơ phạ đét họn nhất cuồng mự, pền hẳư cáy kìn chơ hung chạu cánh khỏn căm./.

KT – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan