Sơn La xỏn hôm mả khày kinh tế phổng pi nọng chựa nọi côn

 

          Té luông choi dừa khòng chính sách chựa nọi côn cánh Ngần hang chính sách xã hội huyện Mộc Châu, chua hươn pả Sùng Thị Giá, nẳng bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu đảy củ ngơn cốc dệt dượn, tảnh liệng mả khày kinh tế. Vẹt xắư cón nị hư khạy nị puồng kìn đơi dú khòng tay hươn cọ nhẳn pao tẹt tiêng, tay hươn cọ yền chằư dệt dượn: “ Pưa mi luông pồng chằư choi dừa khòng cấp uỷ, chính quyên địa phường, tay hươn cọ đảy củ ngơn cốc vạy púk 200 cò mák kiểng, tảnh liệng mù, liệng cáy. Té pì 2019 ma họt khạy, tay hươn cọ pít cánh khài đảy té 4 họt 5 tấn mák kiểng, hạng họi tồ cáy cánh hạng 10 tồ mù mỏi pì, kình tế, puồng kìn đơi dú nhương mự nhương đảy nho xùng”.

Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu mi 15 bản, tỉểu khù pi nọng chựa nọi côn mi ngăn 90%. Pưa mi pưng chương trình, chính sách choi dừa ma tang lan lay xìa cặt cung xương: Chương trình 30a, chương trình 135, chương trình tẳng tánh bản na mắư, nả tà phổng bản na khòng xã cuồng pưng pì cài ma cọ mi lài piến mắư, puồng kìn đơi dú khòng pi nọng đảy nho xùng; hạng pì xã cọ mi lài chua hươn cặt khảm khói đảy cặt cung hựt khửn dệt hăng xồm đáng. Họt khạy số chua hươn cặt khòng xã nhăng cài 2%. Lung Bàn Văn Phương, phó chủ tịch Uỷ bàn dần mương xã Tân Lập, huyện Mộc Châu hẳư hụ: “ Pưa mi chủ trương, chính sách khòng đảng cánh hươn mương, puồng kìn đơi dú khòng pi nọng cọ mi lài piến thái, lài chua hươn cọ mi khòng kìn khòng vạy, xự sắm đảy chương xủ khòng dống panh ngơn. Cuồng dan pày nả, xã chí xứp tàm lăm le chua hươn cặt, chua hươn áo cặt vạy xứp tàm pồng chằư, vạy choi côn dần khảm khói đảy cặt cung”.

Té pì 2020 ma họt khạy, té số ngơn cốc khòng chương trình 135 cài 12 tỷ 700 triệu mằn, huyện Yền Châu cọ dòm ngơn cốc tẳng mắư cánh sảng pành công trình tang pày ma, tang sài điển, trạm y tế, trương ép vạy chuông hong hẳư côn dần. Lung Lừ Văn Chung, Trưởng phọng dân tộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La hẳư hụ: “ Lài chua hươn pi nọng chựa nọi côn cọ hụ xủ khoa học kỹ thuật xắư vịa dệt dượn, háy đỏn chọn khào dệt tứm mua nhại piến luông dệt dượn toi luông dệt ók chương hang vạy khài, số chua hươn cặtk dón lông toi tựng pì. Công trình cốc ngươn sính khòng đảy dòm ngơn tẳng tánh, xương nặn nả tà phổng bản na cọ piến thái lài dong”.

Họt khạy, tênh mết chu xã phổng pi nọng chựa nọi côn khòng tỉnh mi trương ép chu cấp té mẫu giáo, tiểu học họt trung học cơ sở; tênh mết pưng xã xút ti pọ dạk cha pọm mi lớp ép nẳng bản ngai đì hẳư học sình pày ép xừ. Nọk nặn ók, nả vịa pảy chự, pếnh khày pưng ngươn lang vằn hoá khòng pi nọng chựa nọi côn cọ đảy tỉnh pồng chằư đù đì. Lung Lường văn Toán, Phó trưởng bàn dân tộc tỉnh Sơn La hẳư hụ: “ Pưng chính sách nặm cọ đảy chấp năm đì hôm phân mả khày kinh tế xã hội nẳng phổng pi nọng chựa nọi côn, dệt nả tà phổng bản na piến thái. Cốc ngươn sính khòng xương tang pày ma, tang sài điển, công trình thuỷ lợi, trương lớp ép cánh pưng công trình ứn cọ đảy dòm ngơn cốc tẳng tánh. Số chua hươn cặt phổng pi nọng chựa nọi côn dón té 3 họt 5% mỏi pì, choi lài chua hươn pi nọng chựa nọi côn piến thái luông ngắm luông dệt, mi tứm thù nhập, nho xùng puồng kìn đơi dú”.

Vạy xứp tàm chấp năm đảy lang đì pưng chính sách pi nọng chựa nọi côn, tỉnh Sơn La tẳng tánh đề án, Nghị quyết khòng Bàn thường vụ tỉnh uỷ ma tang “ Kinh tế-xã hội phổng pi nọng chựa nọi côn cánh phổng đìn pu Sơn La dan té pì 2021-2025, hựt họt pì 2030” vạy xứp tàm chấp năm đì pưng luông pùn mả khày kinh tế-xã hội, tọp hôm lài luông hanh vạy dòm ngơn cốc mả khày, nhọng nho hẳư vịa dòm ngơn cốc dón xìa cặt cung tẹt tiêng, kẻ khày pưng khù dạk cha, cánh pưng khù nhăng khắt khỏng nẳng phổng pi nọng chựa nọi côn; púc pua vịa xủ khoa học kỹ thuật cuồng vịa dệt dượn. Cài nặn dón xìa cặt cung tẹt tiêng, nho xùng puồng kìn đơi dú hẳư pi nọng chựa nọi côn tỉnh Sơn La./.

Trấn Long-Huyền dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan