Xay cánh tro tỉnh đìn pu Sờn Là văn phạo ôn thì tốt nghiệp THPT

---------------------

Chơ ôn thì môn Ngữ văn khòng lớp 12, trương phổ thồng dần tộc nội trú tỉnh Sờn Là khày ók phọn nương, cắp pưng phú đề thì, bón pâng chảnh thí, pọm cắp kình nghiệm dệt bai thì cọ đảy xay giáo chiên páo chảnh thí, mi xương hụ ngai, chứ cặt. Xay giáo Nguyễn Thị Huyền, xay giáo bosk mồn Ngữ văn khòng hươn trương hẳư hụ: họt khay, pưng nọng học sình pằn 3 cọ ồn đảy 2 ngon chương trình ép. Cắp hùa chằư trách nhiệm, mỏi xay giáo lâng khâng chấp năm pưng luông pùn vạy dệt xương xư bók tứm ten cánh nho xùng luông hụ xiêng hẳư pưng nọng học sình.

 “Khù riềng khòng hươn trương lỏ pưng nọng kìn dú ngày nẳng trương, xương nặn nọk chơ ép chính, hư chơ tênh căm báu cọ tênh cưn pưng xay giáo chôm hặp ồn thì tốt nghiệp cọ pồng chằư, dòm dan chơ vạy choi dừa, kẻ khày pưng khù nhăng khắt khỏng cuồng vịa ồn xừ khòng pưng nọng”.

Khảm cài 3 pì ép cắp lài khù dạk cha pộ dịch bệnh cô vít 19, pưng mự nị cài 170 học sình khối 12 khòng hươn trương cọ nhương chóng hanh xưa. Nong Lo Thị Phong tô: lang đi khòng ky thì tốt nghiệp chi lỏ ngon nưng cận hà vạy choi nọng dệt đảy toi lang mon khòng chảu ặn lỏ khảu đại học, xương nặn nọng cọ chóng hanh ép học, tập tư cánh khặn khang chu khù vạy nhại khảu ky thì:

“Nọng mi lang mon thì khảu Trương Đại học Sư phạm Ha Nội, xương nặn nọng cọ chóng hanh cánh đảy pưng xay giáo choi dừa hẳư lài. Nọng thót kình nghiệm hẳư lăm mo lằng mỏi tưa thì thử, té luông dệt bai, luông tẻm, vạy cựt đảy điểm xùng nhất”.

 

 

Vịa pằn tàng học sình cuồng dan ôn thì tốt nghiệp lỏ luông pùn đảy lài trương THPT khòng tỉnh Sờn Là chấp năm; hôm phân nho xùng chất lượng mú thí sình ép xừ giỏi, cánh chiên cái, bók xòn tứm hẳư pưng nọng học sình ép nhăng áo yếu xem. Cánh tặt ok luông pùn số học sình đỗ tốt nghiệp cựt đảy 100%, Trương THPT Tân Lập, huỵên Mộc Chầu, tỉnh Sờn Là cuồng pưng mự nị cọ đàng xỏn hôm hẳư ky thì cắp luông pùn chọp xồm, cựt đảy lang đì. Xay giáo Trần Trung Chính, Hiệu trưởng khòng hươn trương hẳư hụ:

 “Xum khỏi cọ tổ chức pằn tàng học sình ngày té hùa pì ép, té học sình ép yếu, trùng bình, ép giỏi vạy pằn pưng nọng khảu pưng lớp lák cằn. Chơ pưng nọng mi luông hụ xiêng châng cằn hư chi ngai đì cuồng vịa ép học. Xòng ma, hươn trương cọ tánh ók kế hoạch nho xùng chất lượng giáo dục toi lài luông, bók tứm pưng luông hụ xiêng hẳư pưng nọng học sình ép yếu, tứm ten luông hụ xiêng hẳư pưng nọng học sình xồm po”.

Pì ép 2020 – 2021, tỉnh Sờn Là mi cài 200 thí sình báu thì đỗ tốt nghiệp THPT, cuồng nặn mi cài 70% lỏ học viền khòng Trùng tầm giáo dục thường xuyên pưng huyện, thanh phố. Pưa xương nặn, Sở giáo dục đào tạo tỉnh Sờn Là cọ chịk bók hẳư pưng trùng tầm chấp năm pọm pâng pưng luông pùn vạy nho xùng số học sình thì đỗ tốt nghiệp nẳng hện giáo dục thường xuyên cuồng ky thì pì nị. Lung Hoang Lê Quốc Thắng, Giám đốc Trùng tầm giáo dục thường xuyên huyện Ỳên Chầu, tỉnh Sờn Là hẳư hụ:

“Vạy nhẳn pao chấp năm lẹo cánh pộn pưng luông pùn tặt ók cuồng ky thì tốt nghiệp chi họt, trùng tầm cọ xỏn hôm bók tứm, tứm ten luông hụ xiêng hẳư học sình cuồng pưng mự tênh căm cánh tênh cưn, xòng ma lỏ kẻ khày pưng đề thì thử bấng, té nặn tứm ten luông bók xừ khảu cuồng kế hoạch bók khòng xay giáo. Lưn xưa lỏ khày quảng pưng khót thàm nẳng luông hụ xiêng khòng pưng nọng vạy té nặn ồn tập hẳư pưng học viền.

Ngành giáo dục đào tạo Sờn Là đàng khặn khang nhại khảu “chu khánh thì họn sẳn 90 mự cóp hôm, chóng hanh dệt mộm lẹo cánh pộn pưng luông pùn tặt ók ma tang chất lượng tốt nghiệp pì 2022. mỏi hươn trương, xay giáo, học sình đàng nho xùng hùa chằư trách nhiệm, cọm pày xú ky thì nưng tiêng àn, xư mình, cựt đảy lang đì, nhẳn pao châng cằn cuồng điểm thì, học bạ, lưn xưa lỏ nho xùng thứ hạng khòng tỉnh Sờn Là ma tang điểm thì vẹt sắư pưng tỉnh, thanh phố ứn cuồng cá mương./.

Lê Hạnh – Thành dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan