Bai thứ 2 mự 21/6/2021

Pưng chiên sỹ chiên quam nẳng nả trận chự phong dịch bệnh cô vít 19 nẳng Điện Biền

------------

Cuồng chu thứ 2 cươts xình ók dịch bệnh cô vít 19 nẳng Điện Biền, huyện đèn mương Nặm Pô lỏ phổng cướt xình ók dịch bệnh lài nhất, mi ngăn 80%số côn pét bệnh cuồng tênh cá tỉnh. Cài 11 păn côn mi nuống pan đảy hẳư dú riềng ỳ tế, quản lý cánh lăm le nẳng bản mương. Pưa nhăng lỏ huyện cặt cung nhất cuồng cá mương, khay nị đảy cặm tó cắp dịch bệnh dệt hẳư huyện Nặm Pộ nhương tứm dạk cha xưa.

Ngày lằng chơ nhẳn đảy nang quam nẳng cuồng phổng mi côn pét bệnh cốc khoẹ cuồng tênh cưn mự 14/5 nẳng xã Si Pa Phìn, Ưởi Chảo Mắn On, Phóng viền Trùng tầm văn hoá – Truyền thanh – truyền hình huyện Nặm Pô cọ văn phạo tọn tăm chương khòng nghê nghiệp, phák lụk nọi hẳư pi nọng dú sẳư chằm lẹo văn phạo khửn mưa phổng mi dịch bệnh vạy chiên quam. Ưởi hẳư hụ, dệt vịa cuồng dan phạ đét họn hại hức, mi chơ dệt vịa họt 20 chơ đông hô diên báu đảy kìn khảu kìn nặm xằng, lỏ côn lâng pày dệt vịa nảng cờ sở cuồng lài pì, kình nghiệm dệt vịa nẳng phổng nhăng pọ lài dạk cha cọ báu nọi, hák va tưa nị, trực chau đảy cặm tó cắp dịch bệnh cô vít 19, ưởi lài tưa cọ hền nưới lài cánh puối mo:

Băng: “Tênh mết chu côn va đàng dệt vịa xương chảu hư chơ cướt xình ók dịch bệnh hư phằư cọ chi pọm muôn chằư khửn mưa phổng dịch bệnh pék chảu thồi. Chơ mi vịa cướt xình ók, chảu báu xáo hụ đảy nang quam, cháu báu mưa họt đảy hư họn chằư lài, nghê chảu tít tờn chảu dệt”.

Cuồng pàng cặm tó, pít xùi xìa dịch bệnh cô vít 19 cướt xình ók chu thứ 2 nẳng Điện Biền, chủm mú pưng côn tẻm báo báu xuấn to dệt đì nả vịa chiên páo chự phong dịch bệnh, lẹo nhăng pa tuôn uồn còn cuồng pưng vịa dệt cái diên pưng vịa dệt ín xường pưa bản mương. Mỏi ngon chương té pưng tổ chức, tựng côn phák họt cọ vạu khửn nghịa hặc panh, bánh pằn dạk cha, pọm cóp pặc hôm hanh pít xùi xìa dịch bệnh.

Côn tẻm báo nưng cuồng pưng côn tẻm báo chóng hanh dệt pưng vịa dệt ín xường ặn lỏ ưởi Trần Thu Hương, Phó trưởng Vằn phọng Báo Tài nguyên cánh Môi trường phổng Tày Bắc. Té khù mi tẹ số chua hươn đảy dú riềng lài cài quá, ưởi cọ níêu chưa, khék hịa cnáh nhẳn đảy pưng chương khòng, khảu nặm căm kìn té lài bón, lài phổng vạy chiên khửn mưa hẳư pi nọng, lưn xưa lỏ 800 làn nọi đàng đảy dú riềng ngày nẳng trương ép, đảy dú lắc hươn, báu hê pák mong quam kèo. Riềng cuồng 2 mự cốc khoẹ hính cướt xình ók dịch bệnh nẳng Si Pa Phìn, ưởi cọ khék hịa đảy dáo 5 păn phải pảy xốp pảy lằng vạy phák hẳư pi nọng. Nọk nặn ók nhăng mi lài tàng chương khòng, khảu nặm căm kìn cận hà ứn xương xáy, mì tôm, nặm nôm ngua, phắc hòm, mák nuối:

Băng: “Chơ đồng nghiệp nưng nẳng Nặm Pô phák hẳư chảu hún ảnh nưng, le sắư kén tà khòng pưng làn nọi đàng le cài tánh nẳng phổng dú riềng hư chảu cọ ín đù lài, khù nặn cọ tít tờn chảu đảy dệt khù xằng hẳư pưng làn nọi, chăm va báu lài, nọi nưng cọ đảy. Cài pưng vịa dệt xương nặn chảu hền cạt sàn cắp khòng côn dần, khòng chu côn cuồng bản mương cọ đáng quý panh lài”.

Lung Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thừ Thường trực huyện uỷ Nặm Pô hẳư hụ: luông choi dừa khòng lài côn tẻm báo, phóng viền khòng pưng cờ quàn báo chí Trùng ường cánh địa phường cọ choi hẳư nả vịa chự phong dịch bệnh khòng huyện đảy ngai đì xưa. Lưn xưa lỏ té nang quam khògn báo chí, côn dần chu bản khuống lắc cày khòng huyện cọ đảy phăng pưng nang quam, nho xùng luông khâng chằư chự phong dịch bệnh:

Băng: “Dịch bệnh cô vít 19 cướt xình ók nẳng huyện Nặm Pô cuồng dan phạ đàng đét họn hại hức, mi mự khửn họt 36, 37 độ C,  pưng phóng viền pày dệt nả vịa chiên quam nẳng 12 bón dú riềng ỳ tế nẳng lài phổng cuồng huyện cọ pọ lài dạk cha cánh khó mo, đảy nung tháo xuổng xửa pảy chự manh bệnh cọ họn lài. Đối cắp chủm mú báo chí truyền thông khòng Trùng ường dú nẳng cuồng phổng cánh báo chí khòng tỉnh, khòng huyện hư cọ dệt mết trách nhiệm khòng chảu, pék xương pưng chiến sỹ khửn mưa nả trận vạy choi côn dần hụ đảy pưng nang quam, cáo chà chảnh thí pưng nả vịa khòng cấp ủy, chính quyên pọm cắp pưng chủm mú mi chức quyên khòng tỉnh cuồng vịa chự phong dịch bệnh”.

Khay nị, dịch bệnh cô vít 19 nẳng tỉnh Điện Biền cọ đảy kiểm soát. ặn lỏ pưa mi luông cóp hôm báu nọi khòng chủm mú báo chí truyền thông, mỏi phóng viền lâng khặn khang khảu mưa cuồng phổng dịch bệnh vạy chấp năm nả vịa chiên quam. Mỏi thèo nang quam lỏ luông khó mo, dạk cha nưng, hák va pi nọng cọ nhăng đàng khắm mẳn cản bút vạy pọm cắp địa phường pít xùi xìa đảy tàng dịch bệnh hiểm hại nị./.

Vũ Lợi – Thành dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan