Phổng xùng Yền Bái chóng hanh chự phong chuốp  chọ nạn chếp bát hẳư làn nọi

 

Cuồng pưng mự lả pì ép, pưng xay giáo khòng Trương Mầm non Bông Sen Túc Đán, huyện Trạm Táu, tỉnh Yền Bái cọ tờn pày tờn ma cắp học sình ma tang pưng luông pùn chự phong chọ nạn chếp bát lâng pọ.

Lỏ trương phổng xùng, cắp 5 bón trương, 375 làn học sình pọm lỏ pi nọng chựa côn Mông, pưa xương nặn nả vịa chiên páo chự phong chọ nạn chếp bát hẳư làn nọi cuồng dan dặng he lâng đảy hươn trương chiên páo họt tựng học sình cánh cá ải êm học sình, chọp xồm cắp khù mi tẹ nẳng phổng lô. Xay giáo Lê Thị Bích Lan, Hiệu trưởng Trương Mầm non Bông Sen Túc Đán hẳư hụ:

 “Hươn trưởng cọ tổ chức họp ải êm học sình cánh chịk bók hẳư ải êm học sình lăm đù, bók xòn cnáh nhẳn pao tiêng àn hẳư làn nọi cuồng mua he. Báu hẳư làn nọi ók pày ỉn nẳng him huổi hong nặm vạy vệnh ník chọ nạn tốc nặm. Hươn trương cọ lâng chơ chiên páo họt pưng phủ pền ải pền êm chơ àu lụk tảu pày hay pày na hư đảy đù đì lụk tảu, mi pưng ý ai nhắư xưa pày toi vạy nhẳn pao tiêng àn hẳư lụk nọi”.

Pọm cắp nả vịa nặn, pưng hươn trương nẳng xa Túc Đán cọ chiên páo, chịk bók hẳư ải êm học sình luông chự phong dịch bệnh mua he xương bệnh nào xảy lăm mo ók mák, pền bắt pền ày, bệnh ma tang nựa nằng, chự phong bứa mau chương kìn, nhẳn pao vịa kìn dú pẹk sằư hẳư làn nọi,… Xay giáo Trương Thị Khánh Hoà va:

 “Pưng phủ pền ải pền êm nẳng phổng xùng cọ báu lâng khơi pồng chằư họt vịa nhẳn pao pẹk sằư hẳư lụk tảu khòng chảu, pưa xương nặn xum khỏi cọ chiên páo họt ải êm học sình pền lâng chơ nhẳn pao pẹk sằư hẳư pưng làn xương suối nả suối tà, áp sắc, phúk phồm hảư pưng làn, vện ník xìa pưng tàng bệnh lâng pọ”

Lung Vàng Nỏ Dia, Phó Chủ tịch UBND xã Túc Đán, huyện Trạm Táu hẳư hụ: xã mi 708 chua hươn, tênh mết chu chua hươn pọm mi làn nọi, pưa xương nặn ngày té chơ hươn trương giào học sình hẳư chua hươn, địa phường vạy dặng he hư xã cọ uồn pa Chi đoàn thanh niền nẳng pưng bản tổ chức sình hoạt he hẳư pưng làn, cắp pưng vịa dệt chọp xồm cắp khù mi tẹ nẳng địa phường, xương: luông xủ phay tiêng àn, báu phít thứk họt luật sók tang, tọn tắm bón nặm kìn đìn dú, pảy chự pá; chịk bók hẳư pưng học sình mầm non, tiểu học luông hụ hền hết độc, bằư nguộn, báu cứơp hang tó hang tèn,…

 “Khay nị pưng làn đàng dặng he, xã cọ chịk bók hẳư đoàn thanh niền khày pưng chu ỉn muôn hẳư pưng làn, chiên páo hẳư pưng làn báu đảy khí xè máy pày tang, báu khửn pá mư ỉn pưa mi xương chi dệt cướt xình ók phay mảy pá; tặt pùn hẳư ải êm học sình tít tờn lụk tảu báu pày ỉn liệp toi hong mương thuỷ điện, hiểm hại lại”.

 

 

Té luông cạt kiên mẳn cặt té hươn trương, Chính quyên địa phường cắp tay hươn, pưng phủ pền ải pền êm nẳng phổng xùng Yền Bái cọ hụ pồng chằư hụ lụk tảu khòng chảu lài xưa. Ưởi Lo Thị Hương, dú nẳng xã Túc Đán va:

 “Khỏi cọ lâng tít tờn pưng lụk báu đảy pày ỉn nẳng nòng, huổi hong nặm, báu ỉn điện, báu ók pày nọk tang chơ báu mi ải êm pày toi”.

Chu ngành, địa phường cánh tay hươn nẳng tỉnh Yền Bái cọ chóng hanh chôm hặp cắp pưng luông pùn, ngon vịa khặc khọ, chảnh thí vạy cọm pày xú luông pùn chu làn nọi pọm mi ky dặng he tiêng àn, muôn hòm./.

Trịnh Xuân – Thành dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan