Du lịch cuông dan dặng 30/4 mi lai khù đáng muôn chôm

 

          Bón pày họt mi lai tàng xưa cánh lâng é pày du lịch toi mú pi nọng, chua hươn hák va lỏ báu é mết lài chơ vạy sáo hụ dan tang pày. Ặn lỏ luông dệt khong lài côn é pày du lịch cuông dan dặng chiêng 30/4, 1/5 pi nị. Nẳng công ty du lịch Vietravel, lài tua cọ đảy khék hàng mai vạy. Cuông nặn, pưng tuyến du lịch nặm bể xương Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo...đảy khék du lịch lựa chọn lài nhất. Xong ma, Sa Pa, Hạ Long tang bưởng Bắc cánh pưng bón tang bưởng Tày cọ đảy lài khék du lịch sáo hụ nang quam. Pả Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch Vietravel hảu hụ:

          Số khék ma, sáo hụ tua khòng Vietravel đang lài khửn. Hạng mự chu bón khòng Vietravel té bưởng Bắc khảu pày tang bưởng Nam cọ tỏn cài 2 păn khék ma cánh pày tham sự tua họt pưng bón hảu dan dặng 30/4 cánh mua he pi nị. Xong ma xum khỏi chấp năm pưng mức púc pua du lịch cuông dan cón mự dặng khòng bản mương cọ xương cón mua he vạy chảu mi mức ca đảy lang đi.”

          Toi san công ty lữ hành, pưng khék du lịch chu pi lâng lựa chọn tua quốc tế, pi nị mi luông lựa chọn tua cuông mương cắp dịch vụ panh ca, xương khách sạn té 5 họt 6 đào cạt kiên cắp vé xe bin dom hảu côn hăng mi. Xong ma tua cuông cá vặt du lịch, pưng công ty du lịch cọ chi púc chuân combo vé xe bìn, khách sạn, tua cá chua hươn toi xe riêng báu cọ dón ca dịch vụ hảu khé hang hák va nhẳn pao chất lượng. Toi lung Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing công ty du lịch Best Price, ca con pưng tua du lịch đang mi luông dón xưa vẹt sáư cón:

          “ Ca con dan nị hên chảnh lỏ dón áo lài vẹt sáư cón mi dịch bệnh. Xương tua Phú Quốc cón nị dáo 4 triệu côn nưng hư khay mi cài 3 triệu côn nưng. Tua khí hưa pày Hạ Long cón nị 2 triệu 6 họi păn côn nưng hư khạy nị ca cọ thúk, mi to dáo 2 triệu, 2 triêu ết côn nưng mi xương pày ỉn khí hưa 5 đào nẳng Hạ Long.”

          Vạy chấp năm đảy lang đi vịa púc pua du lịch, pưng công ty du lịch nhăng chự mẳn cạt kiên cắp pưng địa phương, cạt kiên cắp pưng doanh nghiệp khôn chiên cánh pưng hãng hàng không vạy tạk ók pưng combo du lịch cắp lài bón pày ỉn dàm bấng le hák mi mức ca con men chọp. Toi tàng nả Vietnam E lai, cuông dan dặng chi họt, riêng tang xe bìn Ha Nội, TP Hô Chí Minh té 6 chơ tứn chạu họt 8 chơ hạng mự chi đảy chuông hong 100% cắp pưng bẳng tau tồ quảng, vạy nhẳn pao chất lượng dịch vụ chơ lang áo khòng khék du lịch lài khửn. Lung Ha Minh Quang - Phó trưởng ban Truyền thông Vietnam E lai hảu hụ:

          “ Số tắng năng cánh pưng mức ca con  chọp xôm, nặp té khạy họt 30/4, 1/5 cựt tóp đảy lang pày ma khong khék cuông mương cuông pưng mự dặng khòng bản mương”.

          Toi nang quam té phủ tàng nả Bambô Aiways, đảy khàu khài vé dan dặng áo chạu cánh khék pày ma lài khửn cuông pưng mự chăm nị xương nặn số lượng vé xe bìn tẳng cốc bìn chơ chăn té pưng thanh phố nháư pày họt pưng bón du lịch ók tiếng xương Đà Nẵng, Qui Nhơn, Côn Đảo, Phú Quốc phân lài cọ khài mết. Vạy cựt tóp đảy lang áo khòng khék du lịch, pày nả Bambô Aiway danh bấng chi tứm ten dáo cài 100 vặt xe bìn mỏi tuận, mi hạng kỷ xíp păn tắng pày ma xe bìn nẳng tang xe bìn cuông mương. Pả Nghiêm Thu Hoà - Phó giám đốc phụ trách thương mại Hãng Hàng không Bambô Aiway hảu hụ:

          “ Khay nị nẳng Bambô đang mi 60 tang bìn cuông mương. Mỏi xểm tang bìn chi mi pưng chính sách toi tựng mú tang, chương trình. Xứp pày lỏ pưng tàng hảu khék pày bấng le dịch vụ hảu côn hăng mi. Cắp kế hoạch mả khày pưng dịch vụ ca panh, Bamboo cọ àu hảu khék hang đảy hụ hên, bấng le. Chu khék hang xự vé xe bìn business chi đảy nhôm xỏng Voacher dặng dom nẳng báu quan va nẳng bón đàư khòng FLC.

          Vịa côn dân mài cón pưng tua du lịch hảu hên lang áo hảu pưng vặt xe bìn lài khửn cuông dan dặng lài mự. Dan du lịch 30/4 - 1/5 đang đảy khék du lịch cánh pưng doanh nghiệp cong thả. Vịa dịch bệnh Co vít 19 cẳn tơn đảy lang đi đang tạk pên khu muôn luông hom khòng ngành du lịch./.

 

                                                                   VOV 1 - Hạnh dịch 
HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan