Xồng Ca – Xi Cay

Chiêng pi nọng hặc xường! Cuồng ngon tô “Quam tô té phổng bản na” tuận nị mơi pi nọng phăng xứp quam khắp xừ Xồng Ca – Xi Cay.

Mưa nặn Xi Kay kêm phết chằư dương khềm sắc tanh pài kỏi
Khoàng khết nẳng năư tọng cốc lệp dằn dằn
Nang chắng khăng ta meo quánh mư chị nả
Ằn hanh bả koàn cạ măn dú dăm bài
Mư bài ngơn xo khàu cánh phưm tểm nhổn
Lịn báu tổm măn xặm lài khót quam chà máư na
Xò to nang chằư quảng coi mờn tục hánh
Há é vạu quam khổ ố dằm
Hák va dằm bàu pền chi xò cáo quam chình chảnh
Xò hanh nong nang kẻo coi cứ nắư chằư
Ằn nị báu chư lang phằn dằư tênh cưn nham quạnh
Báu chư vịa khành khọ lưa ỏn cáo chà đằư na
Pền càn đằư hư chi xò pòng nang quam cảnh cón nơ
Ành hánh nả phùa tạo nang chư Xồng Ca nặn na
Bùn báu lài tốc hưa chồm lủm
Tênh cá chủm báo chặư cheo thó cọ tài
Tênh cá quàn tà nai báu phằư khói cưn ma dảo
Cọ pưa tang hát hiểm hưa tạoh đang pung diên khoàng
Càng phang phẳng nguôm tênh tài chák xìa lẹo na nang ơi
Dú va kẻo nạt nọi chi hang kớt khồm
Cồng xưòng nghịa phùa  mia chùng chính
Khỏi chi nhẳn vịa nị nang báu puôn lò xằng na
Mưa nặn nang Xì Cay cư dương tò áp lin bườn 5
Mười tón cảm hôm nựa thả thúm nong lày
Ngắm pày lằng pán đắng khonà phăn hả
Ngắm pày nả tun phắng piêng bồn
Xồng Cà tạo phùa kinh nảu minh ha ơi
Pưa hính khảu xồm xọn xàm khuốp mua pì
Phì xằng ma pít xùi chák nen hau khỏn
Xòng anh chọm đà dảo po me hính khá pằn lông
Đàng pồng kinh tánh đà tóp khun cồng nghịa me na
Khay nị xẳn dương iểng làng pống khồn cai
Bùn báu mi lài me măn tài thứn pan xài hẹo nặn na
Kìn khảu nhăng bánh cành lê ha
Dú hươn nọng anh xài báu hăng đảy phằn khắp
Báu đảy phằn tắt phả nhhịp phén càng chan
Báu đảy phằn dỏng teo ép càng ta
Báu đảy phằn đết nhọt nàm ták khảu
Báu đảy phằn àu nặm má xák hùa xằng na
Àu to thơn dú nừa pín pùa phấng dưa choi cụm le dơ
Té va hưa hák lủm tẹ tẹ chắng coi hẳư côn khói hà hươn le dơ.
Chiêng pi nọng hặc xương! Quam khắp xừ Xông Ca – Xì Cay  nị nhăng mi lài hụt, cuồng pưng ngon tô lằng, xum khỏi chắng chi xứp tàm chiên xú pi nọng xứp hụt xứp pày, pi nọng chắng tỏn phăng cuồng ngon tô “Quam tô té phổng bản na” khòng chương trình phát thanh quam Tay khòng Đải quam pák Việt Nàm.
Cà Thành - TTTB

 
HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan