Lài Chầu nho xùng ca con chương hay khòng na

-------------------

Pì 2018, đảy luông choi dừa khòng cờ quàn mi chức quyên cánh chính quyên địa phường ma tang ngơn cốc, pưng chỉa lai hành chính, HTX nồng nghiệp dịch vụ Bình Lư, nẳng xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lài Chầu cọ hằn hanh cạt kiên pưng chua hươn vạy dệt miến dong. Hạng xíp lài chua hươn dệt miến dong cọ tọp hòm cắp cằn vạy dệt toi luông pùn Việt Gáp cánh chóng hanh tẳng tánh pền chương hang OCOP.

Lằng 4 pì chấp năm, họt khay mỏi pì HTX nồng nghiệp dịch vụ Bình Lư cọ dệt ók đảy té 250 – 300 tấn miến dong cánh tàng chương hang cọ cựt đảy OCOP 3 đào. Pưa mi quyên dệt chảu lỏ HTX, chương hang miến dong Bình Lư cọ đảy chôm hặp triển lãm, giới thiệu chưong hang nẳng lài hội chợ cuồng mương cánh Quốc tế, tựng dan cựt đảy luông tin chưa khòng lài côn xủ dống. Lung Nguyễn Ngọc Ánh, Giám cốc HTX nồng nghiệp dịch vụ Bình Lư hẳư hụ:

 “HTX cọ lâng chơ đảy pưng cờ quàn, chính quyên té xã họt huyện, pưng bàn ngành đoàn thể choi dừa hẳư lài. Chơ hính tẳng cốc khảu dệt vịa, HTX cọ nhăng hê hụ dệt xương xư pưa ặn nị lỏ luông dệt cạt kiên cuồng vịa dệt dươn cắp cằn. Hák va cuồng chơ dệt vịa cọ cựt đảy lài lang đì, pưng tàng chương hang dệt ók cọ đảy khék hang mặc xự. cánh pì 2020 đảy cồng nhẳn cựt đảy chương hang OCOP 3 đào, pì 2021 cựt đảy giải căm nồng nghiệp tênh phén mương, hùa pì 2022 cựt đảy giái nhất cuồng 5 tàng chương hang pộn dỏn khòng tỉnh Lài Chầu”.

 

 

Vạy pưng HTX nẳng cuồng phổng tọp hòm đảy pưng chua hươn dệt dượn lệch nọi, pưng pì cài ma huyện Tam Đường, tỉnh Lài Chầu cọ cạt kiên cắp pưng cờ quàn chức quyên, chính quyên cờ sở tủm pua nả vịa chiên páo quảng tụa pưng luông pùn khòng Đảng, chính sách pháp luật khòng Hươn mương ma tang mả khày kình tế tập thể. Pọm cắp nả vịa nặn, cờ quàn chuyền mồn cọ lâng chơ lăm le pưng luông tặt pùn, chính sách cánh choi dừa mả khày kình tế tập thể, HTX, xò vay cắp cấp mi chức quyên xỏm pành, tứm ten hẳư chọp xồm cắp khù mi tẹ khòng địa phường. Lung Nguyễn Cao Nguyên, Trưởng phọng Tài chính, kế hoạch huyện Tam Đường hẳư hụ:

 “Cuồng 2 pì cài ma, chăm va dịch bệnh cô vít 19 cướt xình ók lài khù họn hưn, hák va phọng cọ cóp thỏi hôm quam hẳư UBND huyện mỏi pì tổ chức 2 chu pọ nả khòng phủ uồn pa huyện cánh pưng phọng, bàn chuyền mồn cắp pưng HTX nẳng cuồng phổng vạy kẻ khày pưng khù dạk cha khắt khỏng”.

 

 

Họt khay, tỉnh Lài Chầu cọ mi cài 100 HTX dệt vịa cuồng nả vịa nồng lầm nghiệp cựt đảy lang đì, cuồng nặn huyện Tam Đường mi chi áo họt 50 HTX. Pưng HTX cọ choi dừa hẳư kình tế chua hươn mả khày cài vịa dệt dòm ngơn cốc sắư vịa dệt dượn, xáo hà bón khài chương hang, chịk bók hẳư pưg thành viền xủ khoà học kỹ thuật sắư vịa dệt dượn, nhại píên chựa phăn cò púk bồng, tồ tảnh liệng toi luông dệt ók lài chương hang, hôm phân nhại piến luông dệt dượn kình tế nồng nghiệp, phổng bản na. Lung Sùng Lử Páo, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường hẳư hụ: pưng HTX nẳng cuồng phổng cọ tọp hòm đảy chi áo họt 500 thành viền, hạng pì tạ mi vịa dệt cánh thù nhập tẹt tiêng hẳư cài păn nưng côn dệt dượn. PỌm cắp nả vịa nặn, pưng HTX cọ tánh ók đảy chi áo họt 10 chương hang OCOP cánh àu lài tàng chương hang mi ca con kình tế xùng ók chợ lat xương: miến dong, mák công, che, pà nặm cưm cnáh pưng tàng khảu sàn,… Pưa mả khày kình tế HTX, lài chua hươn po hay me na báu xuấn to khảm khói xìa đảy cặt cung lạ, lẹo nhăng hựt khửn dệt hăng té pưng ngành, nghê dệt dượn khòng chua hươn:

 “Huyện Tam Đường cọ tánh ók đảy san phổng chưng dệt dượn chương hang tọp hôm xương che, phổng púk khảu chất lượng xùng, san phổng púk cò kìn mák cánh púk cò dà cỏng hôm pá mạy. Cánh họt khay vịa dệt dượn nồng, lầm nghiệp khòng huyện cọ cựt đảy lang đì xùng, nho xùng thù nhập hẳư côn dần; păn pâng pày mỏi hùa côn cựt đảy 38 triệu mằn mỏi pì”.

Luông mả khày kình tế tập thể, HTX cuồng vịa dệt dựơn nồng lầm nghiệp nẳng tỉnh Lài Chầu lỏ luông dệt chọp men, chọp xồm cắp khù mi tẹ nẳng địa phường. Pưng HTX dệt vịa cựt đảy lang đì cọ tạ mi vịa dệt cánh thù nhập hẳư po hay me na; hôm phân nho xùng ca con chương hang khòng na nẳng chợ lạt, choi địa phường chấp năm đì chương trình luông pùn phén mương ma tang tẳng tánh bản na mắư./.

 

Khắc Kiên – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan