Bườn 5 chăm chứ bốn xương bón đin ngươn lang Điện Biên Phủ

 

          Nghĩa trang Liệt sỹ phén mương A1 nẳng thanh phố Điện Biên Phủ lỏ bón mưa họt cốc khọe khòng mỏi côn dân Việt Nam chơ mưa dam Điện Biên. Bón nỉ mi họt 644 nen heo liệt sĩ hák va mi lai nen heo báu mi chư tên, bản mương, hươn quê, mự lay kinh, đơn vị tó xôn...Don đét khẻm càng mua đét họn bươn 5 kem há lôm  kháư khô nẳng càng tông Điện Biên hák va phaư ma nẳng nỉ cọ hák nghin tộc khuôn bốn hà. Ai Bùi Văn Uẩn, côn dân xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, tưa cốc khọe ma cá bón đin Điện Biên: “Khỏi cọ đôn lài chỉa lai chứng mài hák va hê mi tưa đàư đảy pông tin ma cá Điện Biên Phủ. Khửn ma nẳng nỉ khỏi chắng hên đảy khù khó mo dạk cha cuông pàng tó xôn, pưng luông lay kinh đúk lượt vạy mi puông kin luông dú xương khay nị. Khỏi hên chếp chàư lài, chứ ơn công khun khòng xum chiến sĩ lay kinh vạy xum khỏi đảy xương nị.”

          Tỉnh Điện Biên khay nị mi 8 nghĩa trang liệt sĩ lay kinh công pưng pàng xôn xấc chất mương cắp tênh mết cài 6.600 nen heo, cuông nặn mi dáo 5.280 nen heo báu hụ nang quam. Toi ban uôn pa 515 tỉnh Điện Biên, tênh mết liệt sĩ lay kinh, phặng miện mưa khọe cài nhẳn danh nẳng cuông phổng lỏ cài 17.400 liệt sĩ, hák va số liệt sĩ hê sáo hên, tọp hom nẳng cuông phổng nhăng mi cài 96%. Ặn lỏ khù chau lo khòng mỏi côn chơ ma cá Điện Biên.

          Đại tá Vũ Thanh Thảo, Hội cựu chiến binh thanh phố Ha Nội tô: Lằng  4 tưa ma cá Điện Biên, báu chư hịa chảu tồ lung lẹo báu quan va phaư cọ pọm hên chếp chàư, tộc khuôn chơ tảy hương sáư nen heo khong liệt sĩ côn lày kinh đúk lượt nẳng bón đin nị hák va họt khạy nhăng hê hụ xính chư, bón dú. Pưng chau lo nặn chi pên luông hanh tít tơn mỏi côn xum hau kin dú xư đì xưa, chóng hanh xưa cuông pàng tẳng tánh bản mương lằng nị, xôm đáng cắp luông lay kinh đúk lượt nháư luông nặn:“ Xum khỏi xút ty chứ ơn pưng công khun khòng pưng côn lay kinh đúk lượt hảu bản mương vạy bản mương hau đảy kin dú mả khày  xương khay nị. Xum khỏi hên nhẳn danh xính chư, bón kin dú khòng pưng liệt sĩ nhăng chi dạk cha xương nặn mong cong pưng cơ quan mi chức quyên chóng hanh sáo ha pưng nang quam, mi pưng tàng máy móc máư vạy nhẳn danh đảy pưng nang quam khong pưng liệt sĩ.”

          Cuông pưng mự phọn nương khòng bươn 5 nị, pưng ngành mi chức quyên tỉnh Điện Biên cọ đang văn phạo dệt mộm lẹo hún Panorama vẻ cộn lau pang xôn xấc Điện Biên Phủ xương quam xương bốn họt pưng anh hung liệt sĩ men mự chôm mâng 67 pi lang xôn pẹ Điện Biên Phủ. Ặn đảy đù lỏ công trình nghệ thuật cấp phén mương biên mai ngươn lang xôn xấc “ hả xíp hốc mự vên cưn khút khum, non thẳm, khánh đét, don phôn” khong quân cánh dân hau dệt pên lang xôn pẹ sênh xa tênh phén đin.

          Côn chang bắc bóng Lưu Danh Thanh, cón nị lỏ Chủ tịch Hội đông nghệ thuật chuyên ngành bắc bóng, Hội Mỹ thuật Việt Nam hảu hụ: hún vẻ cọ vạu khửn pang tó xôn han cả khong dân mương Việt Nam, vạu khửn luông mả nháư văn pường khòng chủm mú quân đội cựt àu lang xôn pẹ nẳng nả trận Điện Biên Phủ: “ Khỏi hên tộc khuôn lài, chu hún ảnh vẻ té pi 1954 cọ đảy cộn lau vạy bók xon pun pan lan nóm hụ đảy pang tó xôn hại hức xương xư. Xum hau mi xương hên đảy tênh mết puông kin luông dú khòng Điện Biên pưng pi 1954, pang tó xôn khòng bản mương, tó xôn Điện Biên Phủ xôm đáng cắp dân mương Việt Nam.”

          Lằng 67 pi xôn pẹ xấc Tày, Điện Biên nhăng chự mẳn pưng ngươn lang, pưng chứng mai té pang tó xôn nham chạu vạu khửn ngươn lang han cả khong chu chựa dân mương hau, luông lay kinh khòng pun lan ải pi. Cắp hùa chàư chứ ơn công khun khong mỏi côn dân Việt Nam cánh pưng vịa dệt khặc khọ, lang xôn pẹ hương sàư dỏn tiếng nặn nhăng chi pày toi pi bườn cạt kiên cắp bón đin ngươn lang Điện Biên Phủ./.

   Vũ Lợi - Hạnh dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan