Côn Dạo Định Hoá pảy chự hịt púk chư

 

          Thôn Làng Gầy, xã Phúc Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên mi cài 60 chua hươn dân, cuông nặn păn 3 mi ngon nưng chua hươn pi nọng chựa côn Dạo, kin dú phân lài pâng sáư dệt dượn hay na cánh phảu đù pá. Puông kin luông dú chăm va hê hăng mi xằng hák va vịa pảy chự cánh pếnh khày pưng ngươn lang văn hoá, hịt khòng tòng chặn cọ đảy pi nọng pông chàư.

Lỏ bón tẳng pan sơ pảu pú khòng họ xong xương nặn hươn lung Lý Văn Phương lâng khày ók hịt púk chư khòng họ xong. 2 tô lan khòng lung Phương đảy dệt hịt púk chư tưa nị cọ báu pék căn. Côn nưng đảy cấp 3 đen, tư va mi chư âm cuông sổ biên mai phi hươn; lẹo côn nưng đảy cấp 7 đen, lằng nặn mi xương chôm hặp sáư pưng nả vịa dệt hịt, dệt khong khong côn Dạo cuông bản khuống. Lung Lý Hồng Phương tô:“ Pi nọng côn Dạo xum khỏi dệt hịt púk chư cắp mong cong hảo hăn, dệt dượn đảy lang đì.”

          Pộp dan nị, lung Bàn Văn Xuân ( dú xóm Hoa Muồng, xã Bảo Linh ) cọ đảy dệt hịt púk chư. Vịa khặn khang hảu chu dệt hịt cốc chính nị đảy lung Xuân cánh tay hươn khặn khang đi chăn, pưa hịt púk chư báu xuấn to lỏ hịt khòng tòng chặn hảu tựng côn lẹo nhăng đù đù họt hịt khong cánh bók xon hảu lài pun lan côn Dạo ma tang ngươn lang văn hoá khòng chựa côn chảu: “ Khỏi lỏ chảu hươn xương nặn đảy cộn lau hảu lụk lan hụ đảy hịt khong tòng chặn khòng chảu xương nặn khỏi cọ dệt hịt púk chư hảu khỏi vạy lụk lan ép học cánh pảy chự àu pưng hịt khong tòng chặn khòng pảu pú mưa lang chiên vạy.”

          Cón nị, hịt púk chư khòng côn Dạo nẳng Định Hoá lạk hy họt 3 cưn hák va khay nị hịt nị đảy cuông mự nưng. Vịa kin lảu, kin khảu phọn nương, mơi lài khék báu cọ pưng hịt khong báu cận hà cọ đảy pả vang xìa hảu chọp khọ cắp khù mi khòng chua hươn chảu cánh choi dệt hịt púk chư nhăng chự đảy ngươn lang văn hoá khòng pi nọng: “ Côn Dạo xum khỏi báu vang xìa hịt púk chư cánh nhăng chự đảy pưa măn bók lụk xon lan dệt ven xanh. Pưa xương nặn đảy chiên cái họt chua lụk đơi lan”.

Địa phương lâng chơ chiên páo chướng chưa côn Dạo pảy chự cánh pếnh khày ngươn lang văn hoá khòng chựa côn chảu. Chăm va huấn tển hák va pưng ngon pọm đảy dệt tục po dan chơ vạy choi côn dân báu dệt mết lài chương, pường lài khòng”.  

Hịt púk chư báu xuấn to lỏ khù muôn luông hòm khòng riêng mỏi côn đảy púk chư, lẹo nhăng lỏ luông muôn hòm khòng cá họ xong. Cuông hịt púk chư, vịa bók xon hên chảnh chơ chảu dệt hịt tô pưng quam tô, pưng quam tam tít tơn ma tang cốc cò, họ xong; pên quam bók xon pưng khù hụ luông chang...vạy hảu pên phủ hụ côn đì.

          Hịt púk chư cọ men dan vạy lài pun lan côn Dạo sáo hụ, ép học đảy khù khặn luông chăn cuông văn hoá khòng chựa côn chảu cắp pưng bai khắp, bai xe, xiêng ken, pí lè, pưng quam tô té mưa lang pàng chạu, ma puông kin luông dú khòng chủm mú côn Dạo. Pi nọng côn Dạo lâng ngắm, côn đảy dệt hịt púk chư chắng pên phủ nháư, hụ luông phủ, luông côn, hụ nết kin liêm dú, lâng cọm ma sú vịa dệt đi chắng đảy công nhẳn lỏ lụk lan khòng pảu pú Bàn Vương. Luông mả nháư khong phủ trai khòng pi nọng chựa côn Dạo mi xương hên cuông pưng quam bók xon đảy dệt cuông hịt púk chư đảy pảu pú mưa lang cánh chảu nặm chảu đin hụ chắc mặc nghin. Cánh hịt púk chư lỏ hịt biên mai nả vịa nháư xút ty cận hà cuông puông kin luông dú khòng phủ trai Dạo...

          Pọm cắp pưng pang hội, pưng hịt khong mi té chạu, té lài ma cánh pưng quam khắp, bai xe...Hịt púk chư khòng côn Dạo nẳng huyện Định Hoá nhăng hôm phân cận hà tạk pên ngươn lang văn hoá pộn dỏn cánh hôm phân sáư luông mả khày du lịch bản khuống nẳng phổng đin ATK. Pả Hoàng Thị Ngà, Trưởng Phọng Văn hoá Thông tin huyện Định Hoá hảu hụ: “Dan pày nả huyện Định Hoá xứp tam chấp năm nả vịa pảy chự ngươn lang văn hoá, cuông nặn mi hịt púk chư khòng côn Dạo. Chiên páo pưng ngươn lang văn hoá phén mương khòng hịt púk chư cạt kiên cắp đề án mả khày du lịch bản khuống huyện Định Hoá.”

          Cắp pưng ngươn lang văn hoá riêng, hịt púk chư khòng côn Dạo nẳng Định Hoá vạu riêng nẳng Thái Nguyên vạu chung cọ đảy công nhẳn lỏ ngươn lang văn hoá cấp phén mương. Khù nị hảu hên luông pông chàư khòng Hươn mương đối cắp văn hoá khòng mỏi chựa côn, hôm phân tứm ten sáư khò nen văn hoá khòng chu chưạ côn Việt Nam.

                                                          VOVĐB - Hạnh dịch

 

 

 

 

 

         

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan