Chương trình phát thanh chuyên đề quam Tay

Mi chư: “Chương khá hảu lụk - Ải êm pa nợ”

 

          Chấp năm: Bích Thuỷ - Tong Anh – Lương Hạnh – Lương Huyền – Ca Thành

          Đơn vị: Cơ quan đài quam pák Việt Nam phổng Tây Bắc

 

                              Nhạc hiệu chương trình Tay...

          Uôn trai: PTV ... xo tặc chào tênh lài po me pi nọng! Cọ xương chu tưa xum hau muôn chàư đảy tiện tô cắp pi nọng cuông chương trình phát thanh chuyên đề hạng tuận. Mỏi tuận mỏi quam tô, mỏi vịa dệt.

Uồn nhinh: Chương trình tuận nị, nhăng cuông dan mua xuân - mua cưới đòng, xum hau pọm căn cha van ma tang quam tô họt chương khá hảu lụk mưa hươn phua cánh pưng khù báu hê chọp xồm té hịt khong nị.

           Voxpop ( xiêng nhạc cống cọng ):

          1, “ Khỏi hư mi lụk nhinh phủ nhắư lẹo. Hák va chơ họt tuổi àu lụk àu phùa xàu cọ chi àu, chơ lụk àu phua, hák va khỏi hư hền ngắm xút, côn mương khay mi phong trào khá lụk nhinh chương xủ khòng panh ngơn lạ, hák va xương khỏi báu mi cọ hák ngắm xút ngắm tun hênh na..”

          2. “ Côn pàng khạy vặn, hươn phằư mi lài lụk nhinh ven đảy lo hênh lài, xàu nhắư ma nơ xàu hà àu lụk àu phùa, pày hươn lụk hươn phùa ải êm thứ khâng lò chương khá chương bồng pày hươn phùa hẳư xàu”

          3. “ Chơ xàu pày hươn phùa cọ báu mi xằng hẳư xàu cá đằư. Quá nọi nưng cọ hẳư xàu lệch nọi. Tay bản tay khuống cọ dệt xương nặn mết. cọ pày củ lung tà hà pi nọng cón, lẹo kiếm ma hà đảy chắng khừn tốc lằng”

          Uôn nhinh: Pưng khù chau lo khòng san phủ pên ải pên êm khòng phủ Tay nẳng Sơn La cọ phân đàư vạu khửn vịa cả bồng, xống khá chơ lụk nhinh nháư khửn pên xao họt pun lan àu phua khay nị nẳng bản tẳư na nừa.

          Uôn trai: Xư chắng hịa pên xương nặn? Pưa toi luông mả khày khòng bản mương, pọm cắp vịa pả vang xia pưng hịt khong tòng chặn cáu ké báu chọp xôm hư san hịt khong cưới đòng té chạu, cuông nặn mi hịt khong khá bồng hảu lụk nhinh pày hươn phùa cọ pên khù chau lò khòng phủ pên ải pên êm. Vịa khánh căn khá chương khòng hảu lụk pày hươn phùa cọ đang hên ók nẳng lài bón. Báu chư hịa dệt chương mẳn, chương dưn tỏn pú da, pả lung, ào, à lạ, lài chua hươn cọ nhăng éo nèo hák va chóng xự hảu lụk té ti vi, xe máy, tủ cưm...hảu hánh tẳư pai nừa. Khù nị báu chắc chi “ hảy báu pên hùa” sằng, pưa lằng chơ khâng lò hảu lụk lẹo, ải êm đảy cặm pa khà chóng vạy pằng nợ. Mi hươn cặt cung lẹo nhương tứm cặt cung xưa.

          Uôn nhinh: Dệt chương mẳn, chương dưn tỏn pú da lỏ hịt khong tòng chặn mi té chạu té lài ma khòng phủ Tay. Pên xương xư chắng piến thái xương nặn lẹo háp nắc lằng nặn xương xư? Kẻ khày xương đàư hảu nả vịa nị? Chương trình phát thanh mự nị chi tô họt “Chương khá hảu lụk - Ải êm pa nợ, chi kẻ na tô thí ma tang nả vịa nị!

 

                                                           

 

          Ngon I- Khòng khá hảu lụk: pưng khù nuống pan lằng mự xống lụk nhinh pày hươn phua.

 

                                     Nhạc cưới........

 

          Uôn trai: Mua xuân lỏ mua cưới đòng khòng phủ Tay Tây Bắc. Pày họt pưng bản nghin to xiêng nhạc phọn nương, xiêng chôm muôn hảu đôi phua mia hảu máư. Hák va khâng chương khòng hảu lụk pày hươn phua lẹo, ải êm đảy cặm pa khà chóng khừn nợ.

          ( Phóng sự: Chương khá hảu lụk - Ải êm pa nợ )

 

          Băng 1: “ Mi côn văn khá hảu lụk ế hênh lọk, tang hươn trai aù xè tô ma tỏn àu 2 , 3 chuyến xè tô va”.

          Băng 2: “ Có nghĩa lỏ phủ nưng ma hươn phùa chương khòng bòng tảy cuồng hươn mi tục po mế.” 

          Côn dân nẳng bản Hùa Ít, thị trấn Ít Ong, huyện Mương La, tỉnh Sơn La khay nhăng chứ cón nị 2 pi chơ phủ pên pạư lỏ Ca Thị Lắm dú bản Piệng, xã Nặm Păm, huyện Mương La ma hươn phùa nẳng bản Hùa Ít. Chơ nặn, cá bản phaư cọ xưng hịa ải êm mi, khá lụk nhinh pày hươn phua lai chương, lài khòng. Báu chư hịa chương tỏn pú dà kỷ xíp đôi piêu mon lạk, lẹo xứa pha, xuổng xửa toi hịt khòng tòng chặn, chương khá hảu lụk mi tục po mỏ áng, chương xủ khòng sáư xương giương, tủ, tắng pan, ti vi, tủ cưm, xe máy...mi ca họt chết xíp, pét xíp triệu ngơn. Ưởi Ca Thị Lắm tô, ải êm lỏ po hay me na cọ hák chóng hanh khâng chương khá hảu lụk pày hươn phùa pưa cuông bản, cuồng xã phaư cọ khánh căn xương nặn, nanh pày lịnh àu cón păng kỷ pi nhăng hê mết:

          ( Băng): “Mi ằn cọ báu mi, hák va Ải êm cọ báu mi cá đàư, hák va lụk ninh pày hươn phua hư đảy củ lịnh lo hảu lụk cón. Khay nị mi chơ ải êm nọng nhăng hê khừn nợ đảy mết.”

          Cọ pék xương nặn, hươn ai Ca Văn Sơn dú bản Nẹ Tảư, xã Hùa La, thanh phố Sơn La mi 2 tô lụk nhinh pày hươn phùa. Phủ đàư cọ đảy ải êm khặn khang chương khong khá hảu họt hạng họi triệu ngơn. Hák va, báu chư hịa giương non, ti vi, xe máy, tủ cưm lạ, lẹo phùa mia ai Sơn nhăng sự cá máy tắt nhả, máy thòng nặm...hẳư lụk pày hươn phùa. Ai Sơn khạy nhăng mi tô lụk nhinh nưng máư hính pên xao ham, ai cọ chau lo, pưa 2 tô lụk nhinh cón đảy xương nặn lẹo hư phủ nị cọ chi đảy lo xương nặn máư.

Va vẹt xắư mức pằn pâng kinh tế khòng côn dần cuồng bản, chua hươn ai Sơn cọ men chua hươn nưng mi thù nhập té tiêng té vịa púk cà phê, tảnh liệng ngua quai, pết cáy. Hák va pưa hươn mi lài lụk nhinh, mỏi tưa lụk nhinh pày hươn phùa lỏ ưởi ai đảy pày củ lịch pi nọng họ xong cón, xự sắm tục po chương hươn hẳư lụk, lằng ma kiếm ma hà đảy chắng khừn pi nọng tốc lằng:

          Băng: “ Hươn mi lài lụk nhinh cọ khổ tẹ lọ. Hẳư xàu ép học cọ khó mo lẹo, khạy nhắư khửn àu phùa, pày hươn phùa khâng lò chương khá bồng hẳư cọ pọ dạk cha xưa. Pưng côn ứn mi lụk nhinh điều hư nhăng ven, chảu hư mi 3 lụk nhinh cọ khó mo xưa”.

Nhạc nền Thái mạnh………….

          Kỉ pì cài ma, vịa khâng lò chương hươn phườn dảo hẳư lụk nhinh pày hươn phùa cọ cựt pền há phong nẳng lài xã, lài bản khòng pi nọng phủ Tay nẳng tỉnh Sơn La.

          Xương nẳng xã Hùa La, xã nưng dú phổng him thanh phố Sơn La, cắp 15 bản, cài 1.900 chua hươn, phân lài lỏ pi nọng phủ Tay kìn dú. Nặp riềng cuồng 3 pì chằm nị, tênh cá xã mi 141 đồi phùa mia àu, hư phân lài pưng đồi phùa mia nóm cằm àu cằn pọm đảy ải êm khâng lò chương hươn phườn dảo hẳư chơ pày hươn phùa. Toi lung Lèo Văn Tình, Phó Chủ tịch Uỷ bàn dần mương xã Hùa La: Hươn đằư mi hư cọ báu pền xằng, va hươn cặt cung hư cọ dạk cha lài pưa khâng lò chương khá hẳư lụk, mi hươn nhăng pền nợ nam dú. Nẳng huyện Mương La, toi lung Nguyễn Văn Sáng, Trưởng phọng Vằn hoá huyện: tẳng cốc té pưng bản pi nọng phủ Tay nẳng xã Ngọc Chiến- Xã mi kinh tế pưa mi ngơn thù té dệt du lịch, dịch vụ áp nặm ún, lằng nặn há phong khâng lò xự chương khá bồng mi ca panh cọ mi lài bản ứn nẳng huyện khánh cằn xương Chiềng Lào, Pi Toòng, Nặm Păm cánh san xã nhại dần thuỷ điện Sơn La.

          Băng: Lung Tình “ Chua hươn mi 2 báu cọ 3 lụk nhinh. Chơ lụk nhinh cốc pày hươn phùa đảy xự sắm chương khá hẳư chơ hươn dảo nhăng mi khòng kìn khòng vạy hư báu pền xằng. Hák va, chơ họt lụk thứ 2, thứ 3 pày hươn phùa chơ nặn kinh tế hươn dảo pọ dạk cha, báu cọ chếp hại sảy nào hư cọ chí dệt ók vịa hầng hèn cằn khòng nọng pi cuồng hươn. Ma tang vịa nị, cuồng dan pày nả xum khỏi chí chóng hanh chiên páo hẳư dần mương vạy dệt xương xư chự mẳn cánh pếnh khày vằn hoá pộn dỏn cuồng vịa cưới  đòng, hiếu hòng”.

          Băng: Lung Sáng: “ Vịa tang hươn nhinh khặn khang chương khá bồng hẳư lụk nhinh pày hươn phùa khạy nị cọ mi khù báu chọp xồm. Cọ hền ók luông khánh cằn, pền háp nắc cánh măn báu chọp xồm cắp nen vằn hoá. Mi pưng chua hươn nhăng pày củ lịnh vạy sự sắm chương khá hẳư lụk nhinh pày hươn phùa. Chính pưng đồi phùa mia nóm cọ tức to, pắt ải êm đảy xự pưng tàng chương hẳư vạy đảy pék chảu pék xau”.

          Uồn nhinh: Khay nị hịt khong khá bồng nhăng đảy dệt mết lài chương pường lài khòng. Hền chảnh khù nị chang Căm Vùi cọ bắc ók bai khắp “ É hảy pộ chương khá”. Chảu tồ Căm Vùi ci khắp hẳư hau phăng:

Bai khắp “ É hảy pộ chương khá” khòng chang bắc Căm Vuì

MD 15-26-

(Quảng bá trên nền nhạc Thái)

          Trai: Po me pi nọng đàng phăng chương trình phát thành chuyên đề mi chư: “ Chương khá hẳư lụk- Ải êm pa nợ”

 

Nhinh: Po me pi nọng đàng phăng chương trình phát thành chuyên đề mi chư: “ Chương khá hẳư lụk- Ải êm pa nợ”

 

II- Vịa khâng lò chương khá bồng nhắư- Pền té đằư:

Uồn Trai: Phủ nhinh Tay nhắư đảy 9 pì, 10 pì cọ hák ép xồn xéo piều, dệt khềm dệt mày cánh nhắư khửn pền xào ham lỏ pày dệt hay dệt na, dệt chương nung, khòng non. Pưa xương nặn, ải êm cọ lâng ín đù hặc panh lụk nhinh. Té chạu té lài ma, chơ lụk nhinh àu phùa, pày hươn phùa, ải êm cọ khâng chương khá bồng hẳư xương xứa, pha, phải pháy báu cọ chương dệt dượn hay na:

( P/S: Chương khá hẳư lụk nhinh cuồng pàng cưới té chạu khòng phủ Tay)

          Băng: “ Té chơ khỏi pày hươn phùa ải êm cọ báu hăng mi xằng, cọ khâng hẳư lụk đảy kỉ phừn xứa, phừn pha vạy xủ nung non cánh piều, mòn vạy dệt chương khá hẳư pú dà. Lẹo chương khòng ứn pi nọng họ xong tang tà nai cóp hôm hẳư kỉ bằư thuổi, mi côn lỏ hẳư tồ cáy nưng báu cọ 2 tồ cáy vạy dệt chựa. Xương nặn thồi phùa mia cọ hụ hặc panh cằn, pọm cằn dệt dượn púk bồng, tảnh liệng cọ mi khòng kìn khòng vạy, hươn dảo úm ình, mi pặư mi khười xương pi xương nọng”.

Nhạc nền Thái nhẹ nhàng…..

          Mi tục po cá pặư cá khười lẹo, hák va họt khạy pả Tòng Thị Vinh, dú bản Mong, xã Hùa La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cọ báu xương đằư bánh lưm xìa đảy mự pả pày hươn phùa. Ín đù lụk tảu, ải êm cọ khặn khang chương khòng hẳư lụk pày hươn phùa pưng tàng chương cọ báu luồng lài xằng xương, kỷ luồng mỏ, áng, thuổi thú, cuốc pẹn, kỷ đồi cáy pày tảnh…Nọk nặn ók, nhăng mi xứa pha hẳư phùa mia, chương khá bồng hẳư pú dà, pi nọng họ xong chằm chặn tang phùa.

          Toi lung Tòng Văn Xồm, côn hụ chang ma tang vằn hoá phủ Tay nẳng thanh phố Sơn La: Hịt khá bồng hẳư lụk nhinh pày hươn phùa cọ hák mi té chạu té lài ma khòng phủ Tay. Ặn lỏ nả vịa khòng phủ pền ải pền êm khâng lò hẳư lụk tảu; bók xòn lụk tảu xắc mắn dệt dượn, tánh hươn là dảo.

Băng: “ Cả bồng xống khá, phủ nhinh pày hươn phùa hư đảy mi chương khá. Chương khá nị mi ý nghĩa nhắư luồng, tạu khạy cọ báu vang xìa đảy. Nghịa khòng chương khá xau khék lỏ lụk pặư mi chương mẳn chương dưn pày tỏn pú tỏn dạk. Chương mẳn chương dưn hư vạy hẳư ải pú êm dạk khuồn hanh liệng lụk, liệng tảu vạy le bấng lai tìn lai mự lụk pặư”.

Uồn nhinh: Xum hau pọm hụ chương khá bồng khòng lụk pặư pày hươn phùa té chạu té lài ma lỏ báu vang xìa đảy khòng phủ Tay. Cận pền xương xư khay nị chương khá bồng hẳư lụk nhinh pày hươn phùa chắng hịa lài tấc nặn? Chương khá khay nị xương xư chắng men hịt khong?

Uồn trai: 2 khék mơi chôm hặp chường trình mự nị lỏ lung Quang Văn Xôm, Trưởng bản Nẹ Tẳư, xã Hua La, thanh phố Sơn La, tỉnh Sơn La cánh lung Căm Vui, côn chang bắc cọ bắc ók đảy san bai khắp ma tang vịa cả bồng xống khá chi pọm tiện tô ma tang nả vịa nị.

                   (BTV nhinh tiện tô cắp khék mơi)

1.Chiêng lung chang bắc Căm Vui! Pền xương xư phủ Tay hau chắng hịa cứ khâng lò lài chương lài khòng khá bồng hẳư lụk nhinh pày hươn phùa xương nặn?

Lung Căm Vui “ Thứ xòng khòng hẳư pặư ma hươn, khạy lỏ xàu é đảy cá xè máy, ti vi, tủ lạnh, tắng pan, giườn tủ, tục mết chương hươn…va hươn mi nơ cọ hẳư lụk hẳư tảu. Hák va hươn báu mi nơ lỏ đảy len toi xau. Xau chắng va lỏ khài khó dệt hăng lỏ le phủ Tay hau khék nả”.

2. Vịa pưng chua hươn khánh cằn khá lài xương nặn hẳư lụk pày hươn phùa dệt kém pường ngơn tiên xằng hẳư pưng phủ pền ải pền êm báu chiêng lung Quang Vằn Xồm cánh lung Căm Vui?

-Lung Xôm: “ Kém pường lài hẳư ải êm, tay hươn, châng hươn mi cọ báu đảy chau lò lài, châng hươn áo khó khằn đảy củ đảy cặm”.

-Lung Căm Vui : “ Đảy chương pày hươn phùa cọ muôn mâng pày xịn lọ, hák va hươn chảu lỏ pền nợ pền nam”.

3. Toi 2 lung tà va mi báu mi cọ đảy khâng lò cả bồng xống khá lài tấc nặn báu, cánh dệt xương xư chắng chi piến thái đảy luông ngắm chằư pùn khòng pi nọng?

- Lung Xôm: “Khỏi mòng cong ma tang khá bồng nị chi giảm dón lông. Toi luông mi khòng hươn dảo dệt xương hau tổ chức pàng chạu nặn, ải êm cọ báu đảy ngắm lò lài”.

-Lung Căm Vui: “ Lụk tảu hau xàu nhăng pặc nhăng hanh nhăng dệt kìn đảy, hák va chảu lỏ thảu ké lẹo, chóng lò chương hươn phườn khảu hẳư sàu. Chương hươn chảu nhăng báu hê mi tục, khỏi hền hư báu pền”.

4. Xum khỏi đảy hụ pưng bai khắp khòng chang bắc Căm Vui ma tang chương khá cọ đảy lài po me pi nọng mặc phăng. Cuồng chường trình mự nị, mơi pi me pi nọng phăng bai khắp “ Hảy báu pền hùa” khòng chảu tồ lung bắc, cài xiềng co khòng Căm Thị Biền dú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La..

                      ( Bai khắp “ Hảy báu pền hùa…)

             Quảng bá trên nền nhạc Thái….)

Trai: Khâng chằư chấp năm nết kìn liêm dú mắư cuồng vịa cưới đòng tòng cọ

Nhinh: Pọm hôm hanh pả vang xìa pưng hịt khong cáu ké

III- Nha vạy “ Chương khá hẳư lụk-Ải êm pa nợ”.

Uồn trai: Dệt xương xư vạy vịa àu lụk, àu mia hẳư lụk tảu khặc khọ lỏ khù muôn luông hòm, úm ình khòng chu hươn cánh báu nhăng vịa lài phủ pền ải pền êm hảy báu pền hùa chơ lụk nhinh họt tuổi àu phùa? Phóng viền chường trình cọ mi chu tiện tô cắp lung Đỗ Thế Công, Phó Giám đốc Sở Văn hoá-Thể Thao cánh Du lịch tỉnh Sơn La ma tang nả vịa nị.

            ( Phỏng vấn ông Công- PGĐ Sở Văn hoá….)

 

 

1. PV: Chiêng lung, lỏ cờ quàn quản lý hươn mương ma tang vằn hoá, lung nhẳn danh xương xư ma tang san hịt khong báu hê chọp xồm cuồng vịa cưới đòng khòng phủ Tay, cuồng nặn mi hịt khong lò chương khá hẳư lụk nhinh pày hươn phùa khay nị?

Băng Lung Công: “ Khù mi tẹ khay nị, cuồng luông mả khày khòng bản mương, vịa tổ chức pưng hịt khong cuồng vịa cưới đòng khòng phủ Tay cọ nhăng hền mi ók san vịa khá bồng báu hê chọp xồm. Lưn xưa lỏ vịa khá chương khá lam lêm lài, chương khá xự àu đòm chợ lạt, nặp cá xứa pha. Cón nị hư tang hươn nhinh hák dệt àu mết, khay nị ằn đằư cọ xự nẳng chợ. Chương khá hẳư lụk nhinh, mi hươn khá lài cài quá, hẳư hánh tẳư pai nừa, mi san hươn cọ đảy củ cặm”.

2. PV: Ngành cánh pưng địa phường cuông tỉnh đàng mi pưng luông kẻ khày chảnh thí xương xư vạy kẻ cặm nả vịa nị?

Băng Lung Công: “ Cuồng lài pì cài ma, ngành vằn hoá-Thể thào cánh dù lịch cọ cóp thỏi hôm quam vạy chấp năm đảy lang đì pưng tặt pùn khòng Đảng, hươn mương cuồng vịa cưới, vịa lang cánh vịa chấp năm pưng luông pùn khòng bản khuống tặt ók cuồng puồng kìn luông dú cánh tẳng tánh bản na mắư. Vịa chiên páo niếu chưa côn dần vạy hiềm chự pưng ngươn lang vằn hoá khòng chựa côn chảu, cuồng nặn mi hịt cưới đòng. Ma tang chuyền mồn, Sở cọ pọm cắp pưng ngành, huyện, thanh phố chấp năm pưng dự án, chường trình hiềm chự pếnh khày pưng nen vằn hoá khặn chăn khòng phủ Tay, cuồng nặn mi pàng cưới”.

PV: Xò dọn ờn lung Đỗ Thế Công, Phó Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thào cánh dù lịch tỉnh Sơn La!

Nhạc cắt ngắn…………….

Uồn nhinh: Chua hươn hăng mi hư khá lài chương khòng hẳư lụk nhinh pày hươn phùa lỏ khù đáng quý panh. Hák va hươn báu mi cọ cặm pa khà chóng, nợ nam vạy lò hẳư lụk hẳư hánh tẳư pai nừa. Khù nặn pền va báu? Po me hau cọ báu chắc va xương xư. Khù mi tẹ cọ mi lài đồi phùa mia đảy ải êm tổ chức hẳư men hịt men khong pàng chạu. Họt khay nị puồng kìn luông dú khòng pi nọng cọ lâng úm ình, kình tế hươn dảo tẹt tiêng, dượn ók té pài tìn pài mư khòng chảu, xương quam tô khòng phùa mia nóm Vi Vằn Bùn, Vi Thị Hiền nẳng bản Mong, xã Hua La, thanh phố Sơn La:

( PS ngắn: Báu chư hịa mi chương khòng chắng pền cu xú đồi)

TĐ nền làm cỏ cả phê……..

- Băng - Vi Thị Hiền: “Chảu ma hươn phùa cọ đảy chi áo họt 10 pì lẹo. Mưa ặn 2 phái tay hươn cọ báu hăng mi xằng xương nặn cọ pọm xồm chằư tổ chức pàng cưới lệch nọi, dệt men hịt khong khòng chựa côn chảu. Chăm va báu mi lài chương khá panh ngơn, hák va phùa mia cọ báu hền puôn chằư. Pưa ải êm cọ mết lài cồng hanh liệng chảu nhắư lẹo xương nặn chảu hák đảy dệt àu thồi.

Băng – Vi Vằn Bùn: “Tang hươn nhinh cọ báu phắt kìn phắt àu kỷ lài xương nặn tang hươn trai cọ báu cận hà lài chương khá”.

 

Cắp lang ngắm nặn, ngày té chơ tánh hươn là dảo, đồi phùa mia hẳư mắư Vi Thị Hiền cánh Vi Văn Bùn nẳng bản Mong, xã Hua La, thanh phố Sơn La cọ tẳng cốc xắư vịa púk, lăm đù 2 héc ta hay cả phề, cò kìn mák. Pâng sắư bó nặm ún, phùa mia ưởi ai cọ dệt tứm dịch vụ áp nặm ún cánh chuông hong pưng tàng căm kìn khòng phủ Tay. Mi ngon ngơn thù tẹt tiêng té nặn cọ choi hẳư kình tế chua hươn Hiền Bùn nhương mự nhương tẹt tiêng, dệt đảy hươn mắư, xự xắm đảy pưng tàng chương xủ khòng sắư cuồng hươn cánh khâng lò hẳư lụk tảu ép học:

                        TĐ xìa nhả cả phề……..

Băng – Vi Vằn Bùn: “Cư sắc mắn dệt dượn hư tà xư đằư cọ chi mi ngơn thồi. Lẹo mằn ngơn té tìn mư chảu dệt ók hư chắng đáng quý panh”.

Băng - Vi Thị Hiền: “Phùa mia hụ hặc panh cằn lỏ khù cốc chính nhất. Chảu nhăng nóm, hư đảy chóng hanh dệt dượn”.

                                 Bài hát CD Thái 31 – 12

Uồn trai: Nền bai khắp: Cọ men xương nặn tẹ, chương khòng ngơn tiên cọ men khòng quý, hák va báu chư lỏ tênh mết. Phùa hặc mia panh, chướng chưa cằn dệt dượn té pài tìn pài mư chắng lỏ khù cận hà nhất vạy tánh hươn là dảo úm ính, ím po xương cào chà cuồng bai khắp “Mia chương phùa dệt hăng” đảy lung Lo Vằn Biến bắc ók. Ặn nị chính lỏ quam tô khòng chương trình é chiên xú pưng pi nọng nóm cằm.

30 phút khòng chương trình phát thanh chuyền đề quam Tay mi chư: “Chương khá hẳư lụk - Ải êm pa nợ” họt nỉ lỏ mết. Dọn ờn tênh lài pi nọng chọm pồng chằư phăng. Chôm tặc hặc xường!

 

Voxpop trên nền nhạc trống chiêng Thái

1. “Quam chiên lâng va khòng tìn mư ók bó, khòng po me lày nong”.

2. “Pi nọng pền tổ chức pàng cưới đòng mi vằn hoá, báu phắt kìn phắt àu, báu nắc nà chương khá”.

3. “Nóm cằm mi pặc hanh, báu pền pắt ải êm àu chương khá hẳư lài, lẹo chảu đảy hák dệt ók chương khòng té tìn mư khòng chảu”.

                                         Mết

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan