Bai xe thuổi khòng côn Tày Bắc Kạn

 

          Xã Đổng Xá, huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn đảy đù lỏ bón nưng cuông pưng bón kin dú cốc khoẹ khòng phủ Tày té chạu té lài nẳng đin Bắc Kạn. Hạng păn pi cài ma, pi nọng Tày nẳng nỉ nhăng chự hiểm đảy lài ngươn lang văn hoá mi té mưa lang pàng chạu té xuổng xửa nung nựa, hươn dú, vịa kin dú họt pưng tàng ỉn muôn văn hoá, văn nghệ...

          Pưng côn thảu nẳng Đổng Xá cọ báu chứ bai xe thuổi tẳng cốc mi té đàư ma. Hụ to xe thuổi nị đảy chiên cái té chua pảu đơi pú ma, cài lài pun lan lák căn. Côn hụ chang Nông Thị Oanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hoá Thể thao côn thảu ké xã Đổng Xá va:

           “ Bai xe thuổi nị mi té hâng hênh lẹo, xum khỏi đảy côn ké chiên cái bók xe hảu cánh chiên ma tạu họt khạy. Khay nị vạy pảy chự bai xe khòng pảu pú chảu, xum khỏi cọ chiên cái bók hảu pưng lan lỏ mú lan pan nóm vạy pảy chự. Pưng lan cọ mặc muôn, lưn xưa lỏ pưng lan nọi ép cọ hụ văn.”

 

 

  Vạy xe thuổi hảu men kiểu pày toi xiêng tói, tin mư đảy xe dỏn pày toi. Côn xe tênh nhại bát tin tênh tói bàư thuổi, đôi thú pên xiêng pọm pặp, phọn nương. Côn xe nhăng đảy đù đì họt vịa nhại bát tin xương xư hảu pâng căn, dỏn dáng, mủa dệt xư báu hảu hôi căn...Bát tin mắn dỏn văn  mắn coi lẹo pọm cắp xăn ẻo mư dệt pên bai xe thuổi tênh phọn nương tênh le chăn tà cánh hăn hanh, vạu khửn lang mon mi puông kin luông dú ím po, đảy mák, đảy mua.

          Lâng khơi, pưng bai xe thuổi đảy xe pên mú, báu tặt pun côn xe chảnh thí ma tang số côn cánh mi xương đảy ỉn muôn cuông pưng mự muôn bản khuống, dan chiêng báu cọ pưng chu tốc chợ. Bai xe cắp bàư thuổi, đôi thú báu quan va phaư cọ mi xương ỉn muôn xe đảy.

          Khay nị, pày họt pưng bản khòng côn Tày him nong luông Ba Bể, khé du lịch báu xuấn to đảy ta hên nặm đin nẳng nỉ khặn chăn lẹo nhăng đảy ỉn muôn khắp xe pọm cắp pi nọng Tày cắp pưng bai khắp, bai xe đảy chiên cái té chua pảu đơi pú ma họt chua lụk đơi lan, cuông nặn mi bai xe thuổi muôn hom, phọn nương. Ưởi Nông Thu Biến, Trưởng đội văn nghệ thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể hảu hụ: Bai xe thuổi khay nị cọ đảy piến thái lệch nọi vạy hảu măn men chọp cắp vịa dệt chuông hong du lịch.

           “ Nẳng phổng nong luông Ba Bể mi pưng thôn xương Cốc Tộc, Bó Lù, Pác Ngòi đang pảy chự bai xe thuổi mi té chạu té lai ma khòng côn Tày. Hạng tuận, mú xum khỏi tập mự thứ 5 cánh lâng ỉn muôn khắp xe chơ mi khék ma dam. Khé du lịch, lưn xưa lỏ khék mương nọk pọm nhẳn danh xung cánh mặc le bai xe thuổi nị.”

          Chấp năm đề án pảy chự cánh pếnh khày san ngươn lang văn hoá khong chựa nọi côn cạt kiên cắp mả khày du lịch Ba Bể, Sở VHTT& du lịch tỉnh Bắc Kạn cọ tánh ók san đội văn nghệ, tập huấn ma pưng bái khắp, bai xe mi té chạu, té lài cuông nặn mi bai xe thuổi khòng côn Tày. Lưn xưa lỏ cạt kiên cắp san trương nội trú tẳng tánh pưng đội văn nghệ cuông trương ép. Nọng Nông Thị Việt Hoà nẳng thôn Chợ Chùa, xã Đổng Xá, huyện Na Rì va:

           “ Le pưng bai xe hư nọng ngắm xum êm té chạu xe muôn lài, báu hà sằng ép nhạc xương khay nị, xum êm hák khắp, hák xe muôn lài. Pày trương nọng chi xứp tam tập tư, chiên páo bai xe nẳng câu lạc bộ khòng nọng chôm hặp. Va mi dan nong chi pọm cắp pi nọng đoàn viên ứn cuông trương ma ỉn muôn cắp pưng địa phương ứn cánh chi chóng ép học, ỉn muôn pảy chự pưng ngươn lang văn hoá khong chựa côn chảu.”

 

 

          Mưa chọm cài ma, bai xe thuổi khong côn Tày Bắc Kạn cọ đảy công nhẳn lỏ ngươn lang văn hoá cấp phén mương, biên mai pưng ngươn lang khong bai xe nị cuông puông kin luông dú khòng pi nọng. Ặn lỏ khù dệt hảu bai xe thuổi - bai xe khòng pi nọng chựa côn Tày pếnh khày, tứm ten sáư ngươn lang văn hoá khòng pi nọng phổng Đông bắc khòng bản mương.          

                                                                   VOV - Hạnh dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan