Pảy chự cánh pếnh khày nghê xôn xéo, máy nhịp xỉn xửa

chựa côn Mông nẳng Vân Hồ, Sơn La

 

          Chua hươn ưởi Tráng Thị Dua, chựa côn Mông nẳng bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ dệt nghê xôn xéo, máy nhịp xuổng xửa chựa côn chảu té lài pi ma cánh ưởi mặc muôn nắt xương cắp nghê nị. Báu xuấn to chuông hong hươn dảo, ưởi nhăng khày hươn hang cạ khài cắp lài tháo xuổng xửa nhinh, trai khòng côn Mông cắp lài tàng, chuông hong pi nọng cuông xã, cuông  bản. Nọk pưng lài bók lài hoá mi té chạu té lài ma, ưởi nhăng sáo hụ, ép học nẳng mạng In tơ nét lài bón lai bók lai hoa tàng máư, lák, chăn tà khòng pi nọng chựa côn Mông nẳng lài bón lák căn vạy dệt ók lài tàng chương hang chăn chuông hong po me pi nọng. Ưởi Tráng Thị Dua va: “ Vạy chự hiêm  ngươn lang văn hoá khòng chựa côn chảu, khỏi ngắm chi tánh ók mú nưng dáo 15 - 20 côn lỏ ưởi nọng phủ nhinh chựa côn chảu, báu vạy mụt luội xìa, xong ma lỏ tạk mi vịa dệt hảu ưởi nọng.”

Nọng Hờ Thị Mai Lan dú nẳng xã Lóng Luông pi nị 15 pi, hák va cọ khong vịa xôn xéo xỉn xửa khòng chựa côn chảu. Nọng Lan hảu hụ: Té nọi hên êm thảu, êm chảu xôn xéo, nọng mặc lài, té cài 10 pi, nọng tẳng cốc đảy êm bók xôn xéo. Té nặn, nọk dan chơ pày ép xư, chơ vang vịa, nọng hák khâng sáo hụ ép học, họt khạy, nọng hák hụ xôn xéo, máy xỉn xửa khòng chảu cánh hảu cá hươn. Lan chứ té chạu, êm nai, êm chảu bók, phủ nhinh Mông phaư cọ hụ dệt phải, hụ xôn xéo, ặn lỏ pưng khù tặt ók vạy phủ nhinh àu phùa. Noọng Hờ Thị Mai Lan tô: “ Lằng 3 pi hák ép xôn xéo, khay nọng cọ hụ xôn xéo lai bók lai hoà khong chựa côn chảu. Cuông dan pày nả, nọng é ép tứm máy xỉn xửa vạy hák máy xỉn xửa hảu chảu pưng tháo xỉn xửa máư, chăn cánh văn xưa.”

           Luông chang xôn xéo nẳng xỉn xửa khong côn Mông hên nẳng hún vẻ xôn xéo, chang khép pên hún ngau khặn chăn hảu xỉn, sai eo...cuông nặn, pưng hún lài bók lai hoa áo pék căn, lák to nẳng phủ nhinh, phủ trai, pun lan, xương xuổng xửa khong lan nọi nhinh, trai pék khòng phủ nháư, hák va lan nọi mi tứm mụ tư hùa. Lưn xưa, xỉn xửa chăn nhất khòng phủ nhinh Mông, pék xương khẳng cúp tắt hiển, ngon iêu cánh puông cổn hư dệt hặt sáư tô, ngon phừn xỉn phấng quảng pưa kỹ thuật xiếp lài chặn, phừn xỉn đảy xôn xéo cắp lài hún ngau khặn chăn té hún vẻ phẩng, khép phải lài màu cắp lài chặn khảm khèm căn...Xỉn xửa khòng côn Mông Hoa cón nị đảy dệt té co phải pán, khay nghê púk co phải pán cọ mụt luội xìa, pưa xương nặn, pi nọng xủ phải công nghiệp hák va vịa xôn xéo, ta phẩng hảu pên hún lai bók lai hoà lỏ dệt xương té chạu.

          Lung Tếnh A Chìa, Chủ tịch Uỷ ban dân mương xã Lóng Luông hảu hụ: Xã Lóng Luông mi cài 1.600 chua hươn, cài 6.600 hùa côn, phân lài lỏ pi nọng chựa côn Mông kin dú. Cón nị, ưởi nọng côn Mông hák khắm khêm xôn xéo; lằng nị, pưng chua hươn mi hư lâng sự chuông máy ma vạy nhịp máy xỉn xửa, dệt ók pưng tháo xỉn xửa chăn tà cánh báu pường lài dan chơ.

          Pưng pi chăm nị, khék du lịch ma cá Vân Hồ pọm mặc pưng tháo xỉn xửa khong côn Mông pưa le chăn tà, lák. Pưa xương nặn, tàng xỉn xửa nị cọ pên chương hang cánh đảy lài chua hươn dệt chuông hong khék du lịch. Lung Tếnh A Chìa, Chủ tịch Uỷ ban dân mương xã Lóng Luông hảu hụ tứm: “ Tháo xỉn xửa nưng khong côn Mông áo panh ngơn, mỏi tháo cọ mi ca té triệu nưng họt 2 triệu mằn, xương nặn va dệt khài cọ tạk mi ngơn xủ dống hảu lài chua hươn nẳng cuông phổng. Vẹt sáư pưng tàng chương hang ứn hư vịa cạ khài xỉn xửa khòng côn Mông cọ thu đảy lài ngơn xưa, lài chua hươn cuông xã cọ mi kinh tế tẹt tiêng té vịa cạ khài tàng hang nị.”

          Vạy pảy chự, pếnh khày nghê xôn xéo, máy nhịp xỉn xửa khong phủ nhinh Mông, nọk chiên páo vạy pi nọng hụ khâng chaư chự hiêm, pếnh khày nghê mi té chạu té lài cắp lai hún lai bók, lai hoà khòng chựa côn chảu, huyện Vân Hồ nhăng tổ chức chu thi “ Côn chăn khánh thi nung dỏng xỉn xửa chựa côn Mông” cánh pưng vịa dệt chiên cái bók nghê xôn xéo, máy nhịp xỉn xửa mi té chạu té lai nị...Pả Nguyễn Thị Lư, Trưởng phọng Văn hoá Thông tin huyện Vân Hồ hảu hụ: “ Vạy xứp tam chự mẳn cánh mả khày vịa dệt xỉn xửa khong pi nọng chựa côn Mông, xum khỏi chi xứp tam chấp năm lài luông, mi chính sách vạy choi dừa mả khày nghê nị; lưn xưa lỏ choi dừa hảu pưng côn hụ chang chiên cái bók nghê vạy àu tàng xỉn xửa côn Mông pên tàng chương hang du lịch, hôm phân púc pua mả khày kinh tế, xã hội cọ xương tứm ten ngơn xủ dống hảu côn dân nẳng cuông huyện.”

          Lỏ huyện dú tang khảu, cuông phổng du lịch phén mương Mộc Châu, huyện Vân Hồ khạy cọ đang chóng hanh tổ chức lài vịa dệt chiên páo, púc pua du lịch, vạy àu xỉn xửa côn Mông cựt pên tàng chương hang du lịch cạt kiên cắp vịa pảy chự pưng ngươn lang văn hoá khòng pi nọng, té nặn hôm phân nho xùng puông kin luông dú hảu côn dân địa phương./.

Trấn Long - Hạnh dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan