Nhứa mù nửng lam khòng Tây Nguyên

 

          Mư tênh qua nhứa mù sáư khinh hòm, ướt cừa hảu măn lăm cọ đảy khặn khang cánh dệt vạy cón, pả Trần Thị Kim Liên, Bếp phó nẳng phổng du lịch Ko Tam ( thanh phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ) hảu hụ, tàng căm kin nị mi nhứa mù long lai cánh pưng khình hòm ứn. Cuông nặn, mi mák ướt xiêm, mák hồ tiêu khèo cánh san tàng hom mi nẳng địa phương. Toi pả Liên, tàng căm kin nị báu đảy dệt lài khù hák va đảy coi nan chàư: “ Nhứa lỏ đảy lựa nhứa chưn chẹp, mi cá pi cá nhứa, cá nằng cánh nhứa hính chọm khả. Cánh bẳng mạy cọ đảy àu mạy hính tắt ma, chơ mi khék hà lỏ hung chạu chảu chắng mưa tắt mạy, chơ mạy hính tắt ma măn nhăng bàn, ài hòm cánh chơ phàu nhứa kin chẹp hênh”.

          Lằng chơ coa cánh àu vạy dáo 15 phút chắng àu nhứa sáư bẳng mạy, chơ nhứa sáư têm bẳng lẹo àu bàư cuổi cánh àu sáư tênh phay báu cọ cuông lo áp suất xung vạy cuông dan chơ đông hô nưng.

          Cắp vịa phàu nẳng phay, lỏ xút ty cận hà. Vạy báu hảu phay mảy lam, côn phàu cận bấng le đi chăn, phựn bẳng lâng, mi xương nặn nhứa xúc chắng pâng căn. Chơ hên tang nọk bẳng nhại pên màu lường, ai hom lỏ mi xương kin đảy. Ưởi Nguyễn Thị Hoài Bão, nẳng thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, mi quam va chơ kin căm kin nị:“ Căm kin nị nẳng Tây Nguyên, ài hòm chẹp lài. Pưng khinh hòm khòng côn Êđê sấm khảu nhứa chơ kin ài hòm phắc chạư, mák hô tiêu, lẹo ài hòm cá san tàng baư mạy khong pi nọng mi to nẳng Tây Nguyên.”

          Toi pả Nguyễn Thị Ngọc Anh, chủ tịch Hội đông quản trị Công ty Du lịch sinh thái, văn hoá cộng đồng Ko Tam, căm kin té nhứa mù nửng, lam bẳng mạy đảy dệt toi căm kin khòng côn Êđê nẳng Đắk Lắk cánh đảy qua lăm khinh hòm cắp pưng tàng chương hák mi, pưa xương nặn pên tàng căm kin riêng nẳng bón nị: “ Tỉnh cọ cọ giới thiệu pưng tàng căm kin khòng Đắk Lắk khửn cánh Viện Kỷ lục cọ hảu côn pày kiểm tra, thẩm định lài tưa lằng nặn mi tống páo cánh quyết định ma tang tàng căm kin nửng, lam xắư bẳng mạy. Riêng tàng căm kin nị khỏi muôn lài pưa xum khỏi mi quam tô cánh xum khỏi ngắm ók chơ dệt du lịch lỏ dệt ók tàng căm kin khong phổng chảu cánh đảy pảy chự pưng chựa khong phạ đin mi nẳng bản mương chảu.”

          Pọm cắp khảu lam, cáy pỉnh đảy lọt khảu mú 100 tàng căm kin khòng Việt Nam (dan té 2011 - 2016), họt khạy tỉnh Đắk Lắk cọ mi 2 tàng căm kin lọt khảu mú 100 Việt Nam. Pọm cắp vịa nặn, cuông pưng pi chăm nị, pưng tàng căm kin đảy chế biến té pưng tang chương khòng hák mi khong pi nọng chựa nọi côn mi nẳng cắp bón xương cánh mák khừa khôm, cỏi pà kêm mák khừa khôm, pưng tàng căm kin té nhọt bài, bàư bép...hên ók nhương mự nhương lài cuông pưng hươn hang, quán kin cánh đảy khék mặc kin. Té pưng tàng chương khong cánh luông dệt khong pi nọng té chạu, té lài ma, lài côn dệt khảu lanh canh ngai cọ chang dệt hảu thứk co khong khék, tạk pên lài tàng căm kin chẹp lẹo chự đảy pưng tàng căm kin mi té mưa lang pàng chạu khong chựa nọi côn nẳng địa phương./.

                                                                   H’Xíu TTTN - Hạnh dịch 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan