Hịt chôm khảu máư khòng côn Tày Bình Liêu

 

          Lằng chơ kiếu nhăm mộm lẹo na mua, cọ xương lài chua hươn ứn cuông bản, chua hươn côn hụ chang Lương Thiêm Phú ( 84 pi, côn Tày, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu) cọ mau mụa khặn khang dệt hịt chôm khảu máư. Côn hụ chang Lương Thiêm Phú hảu hụ ặn lỏ hịt khong dệt dượn nông nghiệp cận hà cuông puông kin luông dú, đảy côn Tày chự hiêm cánh chiên cái hai vạy cài lai chua côn.

 “ Côn Tày xum khỏi họt mua kiếu nhăm khảu lâng dệt hịt chôm khảu máư pưa dệt dượn khó mo cá pi họt nham kiếu nhăm khảu lẹo, chôm muôn đảy mák, đảy mua lâng dệt cuông bươn 10 âm lịch. Dan nị chi mơi chu pi nọng, lụk tảu lụk lan ma tục po chôm pi nọng dệt dượn đảy mák, đảy mua cánh mong cong pày nả chi đảy xưa pi cón”.

 

 

       Hịt chôm khảu máư đảy dệt pan khảu nưng mi tục po pưng tàng căm kin xương nhứa cáy, nhứa pà, lảu...cánh le khảu nửng ài hòm bàư khình đảy àu sáư càng pan. Lằng chơ sơ pảu pú mưa lang, pan khảu đảy chua hươn àu ma hảu tay hươn, pi nọng bản khuống pọm kin. Ưởi Ha Thị Hải Yến, côn Tày huyện Bình Liêu hảu hụ:

 “ Lựa khảu tan ón hính chọm kiếu lẹo, ài hòm nhất vạy àu ma nửng. Chơ nửng khảu vi hảu khảu dên nọi nưng chắng àu nặm bàư khinh ma sáư dệt pên màu riêng. Bàư khinh lựa tàng bàư đi, màu kheo, xuối pẹk cánh tằm pẳn àu nặm vạy qua sáư khảu nửng. Nẳng nỉ, mự căm nưng âm chi sơ khảu cắm lường, mự thanh minh lỏ khảu cắm 5 màu, lẹo dệt hịt chôm khảu máư lỏ màu kheo khòng bàư khinh, tàng hảu mák mạy cánh mong cong đảy mák đảy mua.”

           Kỷ pi chăm nị, huyện Bình Liêu àu hịt chôm khảu máư lỏ vịa dệt dú cuông chương trình “ Mua khảu Bình Liêu xúc lương”. Té dệt cuông hươn dảo, họt chôm khảu máư đảy khày quảng cánh dệt nẳng đình Lục Nà - làng hươn Đình tẳng tánh té pàng Hậu Lê. Lung Loan Thành Leng, Phó chủ tịch Uỷ ban dân mương xã Lục Hồn hảu hụ:

           “Hịt chôm khảu máư khòng côn Tày đảy cấp uỷ chính quyên té huyện họt xã àu khảu ma dệt nẳng đình Lục Nà té pi 2020 cắp mong cong giới thiệu ngươn lang văn hoá pộn dỏn khòng côn Tày, vạy khék du lịch hụ tứm ma tang văn hoá lài chựa côn, ma tang mau khảu xúc lương cánh kin chim khảu máư chơ pày họt Bình Liêu.”

          Nẳng pàng hội “ Mua khảu Bình Liêu xúc lương” pi nị, ải mo Bế Văn Mản ( dú thôn Na Luông, xã Lục Hồn) tàng nả côn dân dệt hịt tinh páo công cắp chảu nặm chảu đin cánh mong cong đảy mák đảy mua cánh ím po.

           “ Bai tam sơ khảu máư lỏ vạu khửn đảy mự kiếu nhăm khảu. Tam cọ dáo 25 họt 30 phút tam toi tam nẳng hươn hư va tam nẳng đình. Xương nẳng đình lỏ tam 12 tưa tảy hường mảy xút to dáo 12 tưa khái lảu, va tam nẳng hươn chi lỏ 13 tưa tảy hương xút cắp 13 tưa khái lảu.”

          Cuông pưng mự hùa mua nao phạ nao cưm, bản Tày hên to ai hòm khảu tan ón nửng cắp ài hom hường tảy cọ pên quam tít tơn chu côn ngắm họt pảu mú mưa lang, chứ ơn nặm đin pá pu, nghịa cạt kiên cắp tông na khòng pi nọng phổng đen mương.

          Chăm va puông kin luông dú máư khay nị cắp lài khù piến thái, hák va pi nọng chựa côn Tày nẳng Bình Liêu nhăng đang chóng hanh pảy chự cánh pếnh khày ngươn lang văn hoá khòng chựa côn chảu./.

                                                                                                                                                     Vũ Miền - Hạnh dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan