Lai Châu nho xùng trách nhiệm chự phong

 pưng liêm báu đì cướt sình ók

 

          Chu đìn pu cạn chột cướt sình ók hung chạu mự 27/6/2018 côn dần bản Sán Tùng, xã Tà Ngảo, huyện đèn mương Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cọ bánh lưm xìa đảy. Lằng chơ nưng nhại côn dần ók khói bản, tênh cá xằn pu chột lông thồm xìa dáo 30 làng hươn pọm cắp chương khòng khòng côn dần. Chôm khao nưng, dáo 2 hùa côn nẳng nỉ báu mi hươn dú. Lung Lầu A Dông, dú bản Sán Tùng ngắm lau: Lằng lài mự phạ phồn lin, po me pi nọng cọ hụ hền ók pòm pu tang hùa bản ték nhạk ók. Bón ték nhương nhắư cánh hy ók cọ dệt hẳư côn dần chau lò dản. Lằng chơ hẳư côn pày kiểm tra cánh họp bản, po me pi nọng cọ báo cắp chính quyên, lằng nặn văn phạo nhại côn dần pày dú bón tiêng àn:

          “ Mự 26 căm pì nọng cuồng bản hền pu ték ók, lẹo tênh cưn mự 27 lỏ chột lông. Po me pi nọng cọ lợp tăn nhại pày dú bón tiêng àn, hák va chương khòng cánh tồ tảnh liệng cọ chuốp đìn thồm xìa mết. Lằng nặn đảy hươn mương pồng chằư, nhại pi nọng pày dú cá bản mắư, khạy puồng kìn đơi dú khòng pi nọng cọ tẹt tiêng xưa”.

          Trưởng bản Sán Tùng Hạng A Binh hẳư hụ: Pi nọng chựa côn Mông lâng kìn dú nẳng phổng xùng, cuồng chơ phân lài lỏ phổng đìn pu, xương nặn vịa xáo hà bón piêng vạy tánh tăm bón dú cọ dạk cha lài. Đảy mết dáo bườn lài, chính quyên xã chắng xáo hà đảy bón mắư dú lắc bản cáu dáo 2 cày số vạy nhại pi nọng pày dú. Khạy nị, nẳng bản mắư, chu ằn cọ đì xưa, pi nọng cọ pồng chằư xưa chơ mua phồn ma họt:

           Họt khạy chơ mua phồn ma pi nọng cọ hụ khâng ma dú nẳng bón tiêng àn. Khạy pi nọng cọ hụ va mua phồn dú nẳng nỉ báu tiêng àn, pi nọng cọ hụ nhại pày dú bón tiêng àn. Pi nọng cọ hụ khâng púk cò mạy ỏm hươn, báu hẳư đìn chột lông”.

 

  Biền mài cuồng 5 pì cài ma, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu mi cài 30 côn chuốp siệt mo, báu hền ók tích cánh chuốp chếp bát pộ phồn nong dệt ók. Nọk siệt hại ma tang phủ côn, địa phường cọ siệt hại dáo 200 tỷ mằn ma tang chương khòng, cuồng nặn cài 4.600 chua hươn siệt hại ma tang hươn dú.

          Hák va, pưa mi luông khâng chằư khòng chính quyên địa phường cánh côn dần, siệt hại ma tang phủ côn cánh chương khòng cuồng pưng pì chằm nị cọ dón lông chảnh chék. Chảnh thí, pì 2018 tênh cá huyện mi 25 côn tài, báu hền ók tích cánh chuốp chếp bát, siệt hại ma tang chương khòng cài 113 tỷ mằn, hư tênh cá pì 2019 cánh pì 2020 địa phường mi côn nưng chuốp tài cánh siệt hại cài 43 tỷ mằn.

          Lung Nguyễn Quốc Vương, Phó chủ tịch uỷ bàn dần mương huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu hẳư hụ: Pưa pi nọng nẳng nỉ cọ lâng khươi kìn dú nẳng phổng xùng lẹo. Hák va vạy dón xìa siệt hại pộ pưng liêm báu đì khòng phạ đìn dệt ók, phân lài pâng xắư luông khâng chằư khòng chính quyên địa phường cánh côn dần. Pưa va dú phổng xùng đìn pu khảu mua phồn tang pày ma dạk, chơ cướt sình ók nong lạt, đìn cạn chột hư chủm mú nẳng cắp bón cứu choi lợp tăn cọ chí dón xìa đảy pưng siệt hại:

           “ Pếnh khày luông hanh khòng chu côn cuồng bản, cuồng xã cánh luông phạng phong khòng côn dần, chơ cướt sình ók pưng liêm báu đì hư té vịa tặp mọ, tặp cống, chiên páo nẳng loa, vạy côn dần hụ cánh tổ chức nhại pày dú bón tiêng àn văn. Luông pùn nưng mắư lỏ đảy chấp năm luông pùn” 4 cắp bón”./.

 

Khắc Kiên- Lường Huyền dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan