NGON TÔ KHÙ PO HAY ME NA CẬN HỤ.

 

Lang đì té vịa chấp năm lài luông chiên cái bók nghê hẳư côn dệt dượn phổng bản na nẳng Điện Biên

          Toi luông uồn pa khòng pưng say giáo Trung tâm bók nghê cánh choi dừa po hay me na, Hội nông dần tỉnh Điện Biên, 35 học viền lớp bók nghê púk hết lỏ côn dần nẳng bản Ta Lét 1, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên pọm dệt ók đảy pảu púk hết cốc khoẹ. Phằư cọ muôn hòm pưa hụ đảy kỹ thuật cốc chính ma tang púk hết vạy lằng ma mi xương hák púk hết nẳng hươn, nho xùng thù nhập hẳư hươn dảo. Ưởi Lò Thị Thắm, côn dần dú bản Ta Lét 1, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên hẳư hụ:

           “ Cài lớp ép nị xum khỏi cọ hụ đảy lài khù xương luông phắc phương, phắc mun xương xư, luông dệt mức chưm, ố phương men luông, lằng nặn lỏ luông sơ chế hết phường, hết sò. 4 ưởi nọng cuồng tổ lằng chơ ép lẹo cọ chướng cằn ố phương vạy púk hết, pưa hươn điều dệt cọ lài hệnh, xương nặn 4 ưởi nọng chướng cằn tánh ók tổ nưng vạy dệt”.

          Lung Lò Văn Khụt, dú bản Huổi Phúc, xã Noong Luông, huyện Điện Biên cọ chôm hặp lợp ép bók nghê liệng pà cuồng đùm nòng đảy Trung tâm giáo dục nghê nghiệp cánh Giáo dục Thường xuyên huyện Điện Biên tổ chức té 2 pì cón. Cắp pưng luông hụ xiêng chảu ép đảy, pọm cắp luông xắc chọng khòng chảu, lung cọ mi đảy nòng quảng 1.500 thứa môn. 2 pì cài ma, nòng pà khòng chua hươn lung cọ đảy liệng đảy 3 chu, mỏi chu túc pắt đảy 2 tấn pà, xị xìa chu tàng ngơn chua hươn lung cọ đảy mả dáo 120 triệu mằn mỏi pì.

           “ Muôn hòm lỏ xã cọ hẳư chảu đằng ký liệng pà vạy mả khày kinh tế hươn dảo nho xùng thù nhập. Vẹt xắư cón nị kinh tế xồm po xưa, cón nị liệng đảy té 5 tạ họt tấn nưng thồi, té chơ dệt toi luông chík bók khòng lớp ép khạy nị cọ thù đảy 2 tấn mỏi nòng”.

          Vạy nả vịa chiên cái bók nghê cánh xủ xắư vịa dệt tẹ hẳư cựt đảy lang đì, chu địa phường cánh pưng ban, ngành khòng tỉnh cọ pồng chằư họt nả vịa điều tra, lăm le cánh danh đù lang áo ép nghê khòng côn dệt dượn phổng bản na. Lung Hoàng Văn Quyền, Phó giám đốc Sở lao động, Thương binh, xã hội tỉnh Điện Biên hẳư hụ: Tang Sở cọ púc pua chiên páo vạy côn dần hụ đảy pưng nang quam, dệt bón pâng hẳư vịa lựa chọn nghê cận ép hẳư chọp xồm cắp vịa mả khày khòng địa phường:

             Pì 2021, tỉnh cọ tổ chức tuyển sinh, bók nghê hẳư cài 8 păn côn dệt dượn. Cuồng nặn mi dáo 4.800 côn dệt dượn phổng bản na đảy pưng trình trình dự án choi dừa; số côn dệt dượn đảy ép nghê khòng tỉnh xáo hà đảy vịa dệt lằng chơ ép nghê lỏ 75%; Pưng lang đì nặn cọ hôm phân xồm đáng xắư nả vịa chiên cái bók nghê cánh tạ mi vịa dệt, púc pua mả khày kinh tế xã hội, nhẳn pao tiêng àn quốc phọng khòng địa phường”.

          Cọ toi lung Hoàng Văn Quyền, tỉnh Điện Biên xứp tàm tặt ók mỏi pì chiên cái bók nghê hẳư dáo 8.500 côn dệt dượn; chóng hanh họt pì 2025; số côn dệt dượn đảy ép nghê mi vịa dệt nẳng tỉnh cựt đảy dáo 80%./.

          Ngon tô: “ Khù po hay me na cận hụ” tuân nị họt nị lỏ mết. Ngon tô nị đảy Cơ quàn tàng nả đài quam pák Việt Nam dú phổng Tày bắc chấp năm. Ngon tô nị mi luông choi dừa khòng Trung tâm khuyến nông phén mương./.

 

TTTB-Huyền dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan