Lao Cài pồng chằư dòm ngơn cốc mả  khày vằn hoá cuồng dan xi mắư

----------------------------

Mỏi chơ bàng vịa, đội vằn nghệ bản Đồng Qua, xã Liêm Phú, huyện Vằn Ban cọ khâng tập tư cắp nung dỏng pưng tháo xuổng xửa đằm nin khòng chựa côn Tày. Thành viền cuồng đội thảu ké mi, nóm nọi mi, phằư cọ nắt xương cắp tựng xiềng khắp, bai xe đảy tánh ók cắp luông pùn xừng nhọng Đảng, pú Hô, xừng nhọng bản mương hươn quề, mong cong mi puồng kìn đơi dú ím po nò pọm. Ưởi La Khánh Ly, thành viền nưng cuồng đội tô:

 “Ngon nưng lỏ pưa luông nắt xường khòng chảu, pưa chảu mi lang áo, é pày ỉn muôn văn hoá vằn nghệ vạy nho xùng puồng kìn đơi dú, ép học tứm kình nghiệm khòng pưng pùn lan ải pi pày cón vạy chiên cái hẳư chua lụk đơi làn cánh vạy pếnh khày ngươn lang khòng chựa côn chảu”.

Nọk bản Đồng Qua, tênh mết chu bản ứn khòng xã Liêm Phú pọm mi đội vằn nghệ riềng, mỏi đội nọi nhất mi 16 thành viền. Há phong văn hoá, vằn nghệ nhăng mả khày quảng tua cuồng tênh cá tỉnh, họt khay, tỉnh Lao Cài cọ mi tênh mết cài păn nưng đội, câu lạc bộ văn hoá – văn nghệ. Chính pưng côn ké, nghệ nhần dần mương lỏ pưng côn cốc chính cuồng nả vịa chiên cái, chịk bók pếnh khày pưng vịa dệt vằn hoá khòng địa phường hẳư pùn pàn lan nóm. Nghệ nhần Lâm Văn Lù, dú xã Tà Chải, huyện Bắc Hà hẳư hụ:

 

 

“Nọng pi xum khỏi cọ nắt xường lài, cọ lâng tít tờn cằn lỏ báu đảy vang xìa, đảy mả khày vằn hoá vằn nghệ. Lưn xưa lỏ lụk làn lằng nị chơ nhắư khửn hư đảy chiên cái hẳư pưng làn, va vạy mụt luội xìa hư chi xìa lạ lài”.

Toi biền mài hẳư hền, nẳng Lao Cài mi cài 50 bón biền mài ngươn lang chiên lang  đảy xiếp tàng cấp phén mương cánh cấp tỉnh; 30 pàng hội đảy chự hiềm cánh pénh khày; chi áo họt 30 lớp chiên cái, bók xừ Nôm Dạo; 19 côn hụ chang dần mương đảy cồng nhẳn. Lao cài lỏ địa phường nưng cuồng pưng địa phường uồn cón cuồng cá mương ma tang số ngươn lang chiên lang, cắp 37 di sản vằn hoá chiên lang cấp phén mương, 2 di sản tàng nả phủ côn tênh phén đìn.

Cuồng nả vịa pảy chự vằn hoá, Chương trình “Mỏi chủm mú, mỏi chựa côn, mỏi phổng lô mi tàng văn hoá pộn dỏn nưng” cọ hôm phân tạ ók lài tàng vằn hoá khòng pưng địa phường cuồng tỉnh, cuồng nặn mi lài tàng chương hang mi ca con xùng ma tang dù lịch khày ók vịa dệt mắư, lan lay xìa ứt dák cặt cung hẳư côn dần. Dan chằm nị, Hội đông dần mương tỉnh Lao Cài cọ mi nghị quyết riềng nưng ma tang choi dừa mả khày dù lịch, cuồng nặn mi pưng chính sách púc pua pảy chự, pếnh khày vằn hoá xương choi dừa mả khày dù lịch tọp hôm lài côn; choi dừa pưng câu lạc bộ, đội vằn nghệ nẳng pưng bón dù lịch. Toi lung Ha Vằn Thắng, Giám đốc Sở Vằn hoá thể thào cánh dù lịch tỉnh Lao Cài, dòm ngơn cốc hẳư vằn hoá chính lỏ dòm ngơn cốc hẳư phủ côn, xương nặn bản mương nhương mả khày hư nhương đảy pồng chằư dòm ngơn cốc xồm đáng, nẳng mức xùng xưa, chọp xồm cắp khù mi tẹ chắng mi khù ngai đì vạy xừng nhọng pưng khù khặn luông chăn:

“Cuồng dan khay nị xum hau cận mi luông lăm le mắư đối cắp vằn hoá. Ặn lỏ đảy dệt xương xư vạy piến mắư, pếnh khày ngươn lang vằn hoá cạt kiên cắp puồng kìn đơi dú khay nị, báu chự hịa hiềm chự vạy lạ lẹo văn hoá cận đảy pếnh khày, cài pưng vịa dệt cạt kiên quốc tế, cạt kiên mả khày kình tế, tẳng tánh pưng tàng chương hang xương OCOP”.

Cuồng dan tang huộp hôm cánh mả khày, vịa chự hiềm đảy pưng ngươn lang vằn hoá lỏ khù xút ti cận hà, nọk hôm phân tẳng tánh puồng kìn đơi dú vằn hoá, vạu khửn đảy vịa dệt cận hà khògn pưng chựa côn nẳng cuồng tỉnh Lao Cài, vằn hoá nhăng choi tủm pua nghịa cạt sàn vạy chấp năm cựt đảy lang đì pưng luông pùn chính trị, chự mẳn tiêng àn bản mương, chum yền phổng đèn mương./.

 

                              An Kiên – Thuỳ Anh – Thành dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan