Nạn àu phùa àu mia chơ hê họt pùn tuổi cánh pi nọng chằm chặn àu cằn cuồng phổng pi nọng chựa nọi côn

 

          Huôm họ cằn cánh hính 16 pì hák va La Thị Hoa cánh La Văn Nam lỏ côn Đan Lai dú bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cọ àu cằn pền phùa pền mia. Tồ lụk nhinh cốc khòng 2 côn cọ 2 pì lẹo, té chơ hính ók ma cọ pên bệnh lẹo.

          Phùa mia nọng hền cằn mặc cằn lỏ àu cằn thồi. Ải êm nọng cọ xồm chằư, xương nặn ma dú toi cằn, lẹo ók lụk hư báu hê cưới đồng xằng. Cón nị nghin tô nọng cánh phùa nọng lỏ lụk nọng lụk pi, hák va báu pền xằng àu cằn cọ đảy”.

          Vịa học sình chựa côn Đan Lai vang xừ vạy àu phùa hư pì đằư cọ mi, côn nhinh 14 pì va hê àu phùa lỏ hịa cài nham lẹo. Pi nọng lâng ngắm vịa àu phùa àu mia cọ ngai thồi, lụk làn mặc cằn lỏ ải êm xồm chằư vạu hẳư xứ lam pày ổ vay khày hó, lẹo tổ chức dệt pan khảu vay lẹo ma dú toi cằn, tổ chức pàng cưới dệt chơ đằư cọ đảy. Nẳng bản Cò Phạt, vịa àu phùa àu mia té nọi cánh pi nọng huôm họ neo thèo lượt àu cằn cọ lâng hền ók. Ưởi La Thị Nga àu phùa té chơ hính 14 pì, lẹo pi trai khòng ưởi Nga lỏ àu pi nhinh phùa khòng ưởi:

 

 

   Xàu é àu phùa àu mia chảu cọ báu chắc chí dệt xư, cón nị to pì xàu cọ mi lụk lẹo, báu quam va nọng pi họ xong xằng, nọng pì àu cằn nhương hặc panh cằn, xàu mặc cằn hư hẳư ma dú toi cằn lẹo mi lụk mi tảu ók, va báu mặc cằn lỏ vang cằn pày xú ải xú êm”.

          Nạn àu phùa àu mia té nọi cánh pi nọng chằm chặn àu cằn khòng pưng đồi phùa mia chựa côn Đan Lai nẳng huyện Con Cuồng, tỉnh Nghệ An lỏ khù đáng chau lò ma tang àu phùa àu mia tánh hươn đà dảo cánh pặc hanh chơ hền nả mắư, pưa măn dệt ók lài khù hại, nuống pan họt chất lượng dần số. Toi quam tô khòng pả Nguyễn Thị An- Giám đốc  Hai-Brit-dờ Ca na đa nẳng Việt Nàm, đơn vị đàng chấp năm san dự án lăm đù pặc hanh nẳng tỉnh Sơn La hư nả vịa nị cọ dệt hại họt chất lượng puồng kìn đơi dú.

           Xum hau hền chảnh ặn lỏ chất lượng dần số cọ dệt hại họt pùn pàn lan nóm, pưa hê mả nhắư mết vạy ók sình lụk, măn mi hại họt lài khù pưa pưng làn àu phùa àu mia chạu, hư phủ nhinh đảy vang xừ àu phùa xương nặn cọ báu hụ xiêng ma tang puồng kìn đơi dú hươn dảo, luông liệng đù lịk tảu. Va cứ chua nị họt chua nắư àu phùa àu mia chạu, pi nọng chằm chặn àu cằn măn cọ dệt hại họt lài khù cánh nhương hại hức xưa”.

          Nạn àu phùa àu mi té nọi cánh pi nọng chằm chặn àu cằn cọ dệt hại họt chất lượng puồng kìn đơi. Pưng làn nọi ók ma cọ pền lài tàng bệnh, báu đảy kìn po chất, báu mi khù ngai đì vạy liệng đù. Ăn nị cọ men cốc pài dệt hẳư chựa côn nặn báu mả báu pe, dệt hại họt chua hươn cọ xương bản mương. Pưa xương nặn, vịa chiên páo,  báu cọ nho xùng luông hụ xiêng hẳư phủ pền êm lỏ nả vịa cận đảy đù đì./.

 

                                                                                                                                                                                         VOV4-Huyền dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan