Côn dần Yền Bái muôn chằư chôm choi quỹ Vắc xin

-------------------------

Pọm cắp cài 220 cồng nhần viền khòng Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoà Bình, ai Trần Đức Bằng, uồn pa đội tải chiên chọm chôm choi triệu nưng mằn hẳư nả vịa chự phong dịch bệnh cô vít 19 toi quam khék hịa khòng Công ty, tênh chực chau nhắn tin chôm choi họt tổng đài 1408 chôm choi 300 păn mằn sắư  quỹ vắc xin chự phong dịch bệnh cô vít 19:

 “Chơ nhẳn đảy quam khék hịa, chảu tồ khỏi cọ xương pi nọg dệt vịa nẳng nỉ cọ muôn chằư chôm choi, cóp hôm sắư quỹ xự vắc xin, cọ xương pưng khù cận hà ứn vạy chuông hong vịa chự phong bệnh cô vít 19”.

Pả Bùi Thị Sửu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoà Bình hẳư hụ: đờn vị cọ nhôm xỏng 300 triệu mằn chôm choi quỹ vắc xin, pọm cắp nả vịa nặn nhăng dòm ngơn tiên chôm choi nả vịa chự phong dịch bệnh cô vít 19 khòng thanh phố Ỳên Bái:

 “Cá mương đàng cọm pày xú luông pùn chự phong dịch bệnh cô vít 19, lỏ doành nghiệp nưng dệt kìn nẳng tỉnh Yền Bái hư xum khỏi cọ mòng cong cóp hôm chôm choi hẳư pưng quỹ, lưn xưa lỏ quỹ vắc xin”.

Chăm va đàng cuồng dan cạ khài pọ lài dạk cha, hák va cọ lằng to 3 mự púc chuân, ưởi nọng doành nhần nẳng Yền Bái cọ cóp hôm đảy 100 triệu mằn chôm choi quỹ vắc xin. Pả Đào Thị Thiệp, Phó Chủ tịch Hội nhinh doành nhần tỉnh Yền Bái hẳư hụ: khay nị cài mú zalo, nả vịa cóp hôm ngơn tiên cọ đàng đảy chấp năm cắp mòng cong cóp hôm đảy số ngơn lài nhất sắư quỹ vắc xin cánh nả vịa chự phong dịch bệnh cô vít 19:

 “Nhẳn danh lỏ, vịa chự phong dịch bệnh cô vít 19 báu mi luông đằư ứn lỏ xum hau đảy tiềm phong vắc xin, 70% dần số xum hau đảy tiềm phong vắc xin hư chơ nặn chu nả vịa chắng chi táo ma xương cáu, xương nặn ưởi nọng Hội doành nhần xum khỏi pọm xồm chằư chôm choi”.

Họt khay, tênh cá tỉnh Yền Bái cọ nhẳn đảy chi áo họt tỷ nưng 200 triệu mằn chôm choi sắư nả vịa chự phong dịch bệnh côvít 19. Chu chựa dần mương cuồng tỉnh cọ đàng xứp tàm cóp hôm cắp mòng cong pít xùi xìa đảy dịch bệnh, lưn xưa lỏ vịa cạ khài táo cưn ma cạ khài xương cáu./.

Đinh Tuấn – Thành dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan