Nho xùng quyên dệt chảu kinh tế cánh vịa dệt khòng phủ nhinh cài vịa mả khày vịa dệt dượn

cánh khài co pán đảyphủ nhinh dệt chảu” nẳng tỉnh Sơn La

 

 Chiêng pi nọng hặc xương! Lằng cài pi nưng chấp năm, dự án, “ Nho xung quyên dệt chảu kinh tế cánh vịa dệt khòng phủ nhinh cài ma khày vịa dệt dượn cánh khài co pán đảy phủ nhinh dệt chảu” nẳng tỉnh Sơn La cọ cựt đảy pưng lang đi mưa khoẹ xương xư? Pi nọng pên pông chàư pưng khù sằng cuông kỹ thuật tắt củ, sơ chế, pảy chự nằng co pán khồ.

 

Lằng cài pi nưng púk co pán nẳng Sơn La cọ choi hạng họi chua hươn po hay me na mả khày kinh tế, lan lay xìa ứt dák cặt cung. Nọk vịa choi dừa ép học chiên cái kỹ thuật lăm đù vạy nho xùng năng suất sản lượng co pán, dự án nhăng choi nho xùng vịa dệt khòng phủ nhinh cài pưng chu cha van, tổng kết, pưng chu thi vạy phủ nhinh đảy ép học, ỉn muôn pộp hôm.

Chơ tẳng cốc dự án mưa pi 2019, cá tỉnh Sơn La mi 70 héc ta co pán đảy púk nẳng huyện Vân Hồ, Mộc Châu. Nặp họt lả pi 2020, cá tỉnh cọ mi cài 281 héc ta, cắp cài 500 côn chôm hặp dự án, cuông nặn, 18% lỏ phủ nhinh cánh 63% lỏ chựa nọi côn. Té pi 2019 họt khạy, dự án cọ tánh ók đảy 13 mú cạt kiên dệt dượn, chấp năm pưng khoá tập huấn hảu ban quản lý pưng mú, tổ chức pưng chu  tập huấn hảu hạng păn vặt côn chôm hặp. Dự án cọ tẳng tánh cánh phát hành pặp sư chík bók kỹ thuật púk, lăm đù co pán hảu hạng họi côn đảy xủ pưng khù lợi đì té pưng mú; chấp năm choi dừa pưng chua hươn pọm púk co pán cắp ta đin 11.630 thứa môn, số chựa púk 11,63 cân, số chựa ók ngọk cánh cựt đảy pưng luông pun chất lượng 70 - 80%. Nẳng pưng bón púk co pán cọ đảy tắt củ té 4, 5 chu, mỏi chu cựt đảy 800 - 1000 cân nằng co pán khồ mỏi héc ta, năng suất păn pâng pày cựt đảy té 2 - 3 tấn nằng co pán khồ mỏi héc ta, mỏi pi. Công ty Vinafi lỏ bón thu sự chính cắp ca 40 păn măn mỏi cân nằng khồ, chương hang dệt ók cọ đảy thu sự tênh mết.

                                                Nhạc cắt

Kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, pảy chự nẳng co pán khồ hảu pi nọng, xum hau cận pông chàư.

Ma tang tắt củ co pán: Đối cắp co pán hính púk, dan púk té chơ púk họt chơ pên tắt củ chu cốc khoẹ dáo 90 - 100 mự. Đối cắp co cốc co pán mi cốc ké; dan tắt củ té 60 - 70 mự tưa cốc khọe; lằng nặn dan sẳn khảu mưa, dáo 45 - 50 mự. Chu lả  cuông pi, mi xương té 70 họt 80 mự tắt củ, co pán chắng pên.

Lé co pán chơ pên tắt củ: Dan chọp nhất hảư vịa tắt củ nằng co pán lỏ chơ hên păn 3 mi ngăn họt thóng co pán ( nặp té cốc khửn nhại pên màu khưởng, pók nằng co pán báu mi sai pán chắp sáư co tang cuông nằng co pán kiểng. Va tắt củ chạu báu cọ tốc lả pọm dón xia năng suất, chất lượng sai pán báu chăn.

Luông tắt củ” tắt co pán xìn đin, bón tắt bát chại, báu num cốc. Báu pên àu pưng tàng co báu tục po pưng luông pun vạy chế biến sài ( cỏng thứa  xòng). Xiếp pán pên còng nọi toi luông nhại máy, àu co pán sáư máy vạy lọk nằng, sơ chế họt bón đàư thu hoạch họt bón nặn. Nằng pán lằng chơ lọk đảy ták ngay hư nằng chắng chất lượng xùng.

                                            

 

         Kỹ thuật tắt củ, sơ chế, pảy chự nẳng co pán khồ:

        Sài pán đảy lọk pẹk nằng khèo, báu côn qua cò, baư, đin sai chắp sáư sai pàn. Sơ chế họt bón đàư lỏ ták tảnh họt bón nặn, báu pên còng vạy hâng chi chuốp ók mốc, pên lài đăm chi hại họt chất lượng sai pán. Pảy chự nẳng co pán kháư khồ báu mức chưm, mốc mong.

Àu 2 mư căm àu co pán nhiệt tang pài sáư cón vạy lọk nằng, sặt pày sặt ma 2, 3 tưa, té 50 họt 70% co pán, bàư cánh co pán chi đảy lọk ók khói nằng. Lằng nặn, àu tang cốc hê lọk sáư, nhại 2, 3 tưa hảu pẹk baư cánh nằng chắp nẳng nằng co pán. Côn tánh àu co pán sáư máy đảy tư mạt mư vạy khắm đảy nằng pán, báu hảu co pán lạo khảu cuông máy dệt máy kẹn báu cọ dón xia sài pán. Máy sơ chế cận đảy kiểm tra hạng mự: nặm măn, nặm pi mưn, báu hảu ỉu tánh lọk nằng pán uối, ( àu nặm sàư dệt dên máy). Ták dài vang sai pán nẳng sảo ták, ták chơ phạ đét họn, va ták nẳng lo lỏ pạt sáư lau kẽm. Chơ hòm nằng pán pày ták pên cằm phẳn lẹo xiếp, báu hảu khót khò. Còng baư, co pán lọk ók đảy dai pày nẳng na báu hảu co nhả pống hák va báu dài sáư chăm cốc co pán chi dệt co pán nau xìa.

Chiêng pi nọng hặc xương! Ngon tô: “ Nho xung quyên dệt chảu kinh tế cánh vịa dệt khòng phủ nhinh cài ma khày vịa dệt dượn cánh khài co pán đảy phủ nhinh dệt chảu” nẳng tỉnh Sơn La họt nỉ lỏ mết. Ngon tô đảy cơ quan tàng nả Đài quam pák Việt Nam phổng Tây bắc, cạt kiên cắp Chi cục púk bồng cánh pảy chự co púk bông tỉnh Sơn La chấp năm mi luông choi dừa khòng dự án Grít đảy Chính phủ Úc choi dừa.

 

                                                                                                                           Bích Thuỷ - Hạnh dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan