Quam tô liệng pà hẳư nhứa hằn nẳng phổng nòng lừng nặm thuỷ điện Sờn Là

----------------------------

Té ta hưa ca Pá Uôn, huyệ Quỳnh Nhai, khửn bẳng hưa máy mưa cá hùa me nặm Te lỏ luông dệt liệng pà công khòng HTX Hải Vân, xã Chiêng Ờn, huyện Quỳnh Nhai. Chảu HTX lỏ ai Phí Hải Vân, po hay me na nưng dú cá huyện Mài Sờn khửn ma tánh tăm vịa dệt dượn nẳng phổng nòng lừng nặm.

Càng băng nặm quảng nhắư, 50 khẳng công liệng pà cọ đảy xiếp pền thằn phu tênh nả nặm. Nẳng nỉ, 10 vạn tồ pà lăng đàng đảy ai Phí Hải Vân liệng toi luông dệt hẳư nhứa hằn, cạt kiên cắp chế độ dinh dưỡng cọ tạ đảy pưng chu pà mi ca con kình tế xùng cánh đảy chợ lạt mặc xự. Ai Hải Vân tô: té san bai tẻm bánh pằn kình nghiệm khòng pưng côn dệt nghiền cứu hẳư hền, vịa dệt hẳư tồ pà loi pày loi ma lài chi dệt hăử nhứa pà hằn cánh dón xìa pi. Cắp cằm quyết dệt ók tàng chương hang chất lượng, cựt tóp đảy lang áo khògn khék hang, ai Vân cọ quyết định chấp năm luông tập tư thể dục hẳư pà lăng:

 “Tư va lỏ chơ chảu quát pà khửn, măn ngoi khửn nẳng nả nặm, chơ nặn tồ pà chi phặt hang, lỉn, loi pày loi ma lài té nặn cho choi dón xìa pi, lẹo nhứa hằn khửn. Chơ khài, pi nọng kìn chi chẹp xưa, xương nặn tàng căm kìn nhứa pà qua hòm búa tím, va nhứa pà báu hằn chơ qua, nhứa pà chi pưới xìa. Hák va chơ chảu ttập tư thể dục hẳư tồ pà hư chơ pi nọng hắn nhứa pà, cho sắư nặm họn hư nhứa pá chi hằn khửn, chơ kìn chi chẹp xưa”.

Chơ pà liệng đảy 18 bườn, nắc đảy té 4 – 5 cần mỏi tồ, ai Vân tẳng cốc hẳư pà tập tư. Mỏi mự, tồ pà chi đảy tập tư 2 tưa chơ hung chạu cánh khỏn căm, tập tư cuồng dan 6 bườn diên, lâng tẳng cốc tập té bườn 10 pì cón họt bườn 3 pì lằng. Lằng chơ tập tư thể dục hẳư tồ pà, tồ pà chi dón cần. Cần dón lông hák ca khài pà chi panh khửn cánh lưn xưa lỏ cựt tóp đảy lang áo khòng chợ lạt. Vẹt sắư lang đì ma tang kình tế, ai Vân hẳư hụ:

 “Chơ tập tư hẳư tồ pà, mi xương chi dón té 3 - 5 bỉa mỏi tồ, mi côn chi va hịa mết xìa ngơn, hák va báu chư xương nặn. Xương tồ pà nưng 4 cần, khài lông pày phổng đìn tẳư hu cọ đảy to 400 păn mằn, hák va chơ tập tư hẳư tồ pà, tồ pà dón lông nhăng dáo 3 cần thóng, hák va khài đảy họt 540 păn mằn mỏi tồ pà”.

Báu xuấn to tập tư thể dục hẳư tồ pà, ai Vân nhăng chấp năm luông pùn kỹ thuật toi luông pùn Việt Gáp, cạt kiên cắp vịa hẳư kìn dinh dưỡng chọp xồm vạy hẳư tồ pà nhắư văn, tạ ók đảy chương hang tồ pà nặm Te khòng huyện Quỳnh Nhai:

 “Pà lăng chảu liệng é hẳư kìn chẹp, cốc khoẹ lỏ đảy pâng sắư bó nặm, nặm đìn nẳng nỉ cọ báu chuốp uối mìn, xương nặn liệng pà báu chuốp ài cao, nhứa kìn chẹp, ài hòm. Chảu liệng men dan, tồ pà đảy liệng nọi nhất té 24 bườn táo khửn hư chắc nhứa hằn. Thứ 3, chương kìn hư đảy chảu hák dệt àu, xương pi nọng pày quát đảy pưng tồ pà nọi hư chau xự àu nẳng pi nọng lẹo àu ma dệt chương kìn hẳư pà lăng, liệng xương nặn tồ pà khòng chảu cọ nhắư pằn, tồ hy, chăn, nhứa hănd, đón, báu pi, tạ pền khù riềng khòng pà Lăng Quỳnh Nhai”.

Păn pâng pày mỏi chu, HTX Hải Vân khài ók chợ lạt dáo 180 – 200 tấn pà, phân lài lỏ khài pày Ha Nội, cắp ca khài 130 păn mằn mỏi cần pà lăng, doành thù cựt đảt dáo 2 tỷ mằn. Lằng 5 pì chấp năm, luông dệt liệng pà công khòng HTX Hải Vân cọ đảy nhẳn danh lỏ luông dệt nưng cuồng pưng luông dệt cựt đảy lang đì, hôm phân sắư vịa mả khày nghê liệng pà nẳng huyện Quỳnh Nhai. Lung Căm Vằn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai hẳư hụ:

 “Luông dệt nị cọ choi hẳư poi nọng ép học đảy kỹ thuật tảnh liệng pà côn nẳng nòng lừng nặm thuỷ điện, pi nọng cọ chự mẳn cánh khày quảng ók luông liệng pà. Ặn nị nhăng lỏ bón thù xự pà củng hẳư pi nọng khài ók chợ lạt nọk uyện, lưn xưa lỏ chợ lạt cá phổng đìn tẳư”.

Báu xuấn to dặng nẳng vịa liệng pà hẳư nhứa hằn lạ, ai Phí Hải Vân cọ danh đù chi tánh ók xưởng vạy chế biến nặm mắm, nhứa pà sàng khồ, chả pà lăng./.

Lê Hạnh – Thành dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan