Po hay me Phiềng Khoài dệt hăng té púk mák mặn xúc báu toi mua

-------------

Chiêng pi nọng hặc xường! “Phá hay khảu ki ma púk mák mặc xúc chạu, xúc tốc lả - Po hay me na Phiềng Khoai dệt hăng” lỏ bai tẻm cốc khoẹ cuồng lài bai “Sờn Là chấp năm lang mon cựt pền trùng tầm nồng nghiệp xủ cồng nghệ tàng mắư khòng phổng Tày Bắc” chi đảy xum khỏi chiên họt pi nọng cuồng Ngon tô “Khù po hay me na cận hụ: mự nị

         Dáo 3 bườn cài ma, chua hươn ai Vi Văn Việt, chựa côn Sinh Mun, dú bản Bon Khăm, xã Phiềng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cọ mi mák mặn xúc chạu vạy khài. Nẳng tà đìn héc ta nưng, mỏi tuận mỏi tưa cọ pít đảy 50 cần mák mặn, cắp ca 70 păn mằn mỏi cần, cựt ma thù nhập xùng hẳư chua hươn:

 “ Cón nị tà đìn nị khòng chua hươn phân lài lỏ púk khảu li, măn cò hák va báu cựt đảy năng suất. Cài nghiên cứu cánh pày ép học kinh nghiệm nẳng pưng xuần púk mák mặn cựt đảy lang đì kinh tế khỏi cọ ma dòm ngơn cốc púk cò mák mặn. Pì chọm cài ma pộ mi dịch bệnh cô vít 19 hák va cọ nhăng thù đảy 200 triệu mằn”.

          Nẳng xã đèn mương Phiềng Khoài, huyện Yên Châu khạy nị, pi nọng cọ púk mák mặn nẳng tà đìn pu, piến xìa cò khảu li. Khạy nị tênh cá xã mi cài 400 chua hươn púk mák mặn cánh dàu dà hẳư dáo 200 héc ta mák xúc chạu.

          Vạy púk đảy mák mặn nẳng hay, pi nọng đảy dòm ók té 45 họt 50 triệu mằn mỏi héc ta dệt tang lau nặm hák bao. Luong púk mák mặn cọ đảy thiết kế riềng dệt thử bấng cài hạng kỉ xíp pì ma. Pưng cò mák mặn đảy púk lắc cằn xưa vẹt xắư lài phổng ứn. Cắp luông pùn đù đì họt tựng nuối mák, côn dần xã Phiềng Khoai cọ pít xìa dáo 30% sản lượng mák, tắt lan nga vạy mi đảy pưng nuối mák nhắư kìn chẹp. Pưa xương nặn, mák mặn nuối nhắư, kìn phói, pứak vàng. Tang nọk mi phấn mốn. Chơ bíp lỏ é khành, chơ hê xúc lỏ pứak khèo, chơ xúc lỏ đành cắm. Kìn xổm bàn mi lài nặm. Vạu ma luông púk bồng vạy mi đảy mák mặn kìn chẹp xương nặn, ai Vì Văn Việt dú bản Bòn Khằm tô:

“ Khỏi xò giới thiệu sài phiết pày toi cò mặn lỏ  tang lau nặm hák bao, cánh nặm nị tay hươn dệt lau nặm àu té cá huổi ma họt hay lỏ cày số nưng. Púk cò mák mặn lỏ đảy ùa nặm bao vạy mák nuối nhắư, kìn chẹp phói”.

 

 

Lung Nguyễn Khánh Toàn, giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Toàn Phát, xã Phiềng Khoai hẳư hụ: Khạy đơn vị đàng mi 60 héc ta cò mák mặn hạu đảy púk cánh lăm đù toi luông pùn VietGap, đảy pắc biển páo, pắc pằn phổng púk, nhẳn pao tiêng àn căm kìn cánh đảy chực chau lăm le vịa dệt dượn cài hệ thống camera. Cắp luông dệt dượn, kỹ thuật đảy nho xùng, pưng thành viền HTX cọ dệt hẳư mák xúc lài dan báu hẳư xúc pọm bát điều. Cón nị thù pít mák cuồng dan bương nưng, khạy lạ hy họt 5 bườn. Danh đù pì nị sản lượng mák mặn chí cựt đảy té 20 họt 30 tấn mák mỏi héc ta, ca khài pằn pâng pày lỏ 20 păn mằn mỏi cần hư 17 thành viền HTX chí cựt đảy té 600 họt 700 triệu mằn mỏi héc ta: 

          20 lài pì cài ma, cò mák mặn cọ cạt kiên cắp lài pùn lan nẳng xã Phiềng Khoài. Té cò chựa hák mi, mỏi mua mák mặn cài ma, côn dần Phiềng Khoài cọ lựa chọn pưng cò chăn nhất, kìn chẹp nhất tom nga, vạy púk cánh pảy chự chựa cò mák mặn hậu riềng khòng chảu. Pi nọng cọ xáo ók chu luông dệt vạy pảy chự cò mák mặn chơ mi phồn mák hếp tốc cánh dệt hẳư mák mặn báu xúc pọm bát điều vạy khài đảy ca panh. Đối cắp pi nọng nẳng nỉ, cò mák mặn cọ choi pi nọng mi puồng kìn đơi dú ím po, dệt hăng ngày nẳng nặm đìn hươn quề khòng chảu.

         

 

                                                                                                                                                                                                             Tong Anh  - Ca Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan