Trai báo côn Dạo: té tảnh liệng ngua pên giám đốc

 

          Ók côn cánh nháư khửn nẳng xã Đồn Đạc, xã cặt nhất khòng huyện phổng xùng Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, cọ xương lài pi nọng chựa côn Dạo ứn nẳng xã, puông kin luông dú khòng ai Triệu Quay Phúc kin dú cắp pá pu cánh túng nhả kheo xiu.

          Bản Tàu Tiên, bón chua hươn Triệu Quay Phúc kin dú mi chi áo họt 120 chua hươn, phân lài lỏ côn Dạo Thanh Phán. Pưng pi cón, côn Dạo nẳng Tàu Tiên hụ to púk co keo, tảnh liệng tô ngua, tô quai cánh dệt hay khảu xương nặn lang đi kinh tế báu đảy to đàư.

          Sáo hụ, ép học cài pặp sừ, báo cánh in tơ nét, pi 2020, ai Phúc quyết định tánh ók HTX Nông nghiệp cánh dịch vụ Ba Chẽ, tánh khài cánh lăm đù co chựa, cuông nặn cốc chính lỏ co que. Ai Phúc tô, vịa nhại chiên púk co keo pày púk co que tênh chự đảy nặm đin pá pu tênh cựt đảy lang đi kinh tế hâng hy nà mẳn: “ Co que khai đảy ca con kinh tế xung. Té pi 2015, khỏi nhại chiên té púk co keo pày púk co que, tạu họt khạy khỏi hên co que chọp khọ cắp nặm đin, khai đảy ca xưa vẹt sáư co keo. Co que púk toi dan 10 pi lỏ đảy khài cắp ca panh, thu hoạch lẹo chi báu đảy púk lau chu máư cánh chi pên co hâng pi.” 

          Mỏi pi, HTX Nông lâm nghiệp cánh dịch vụ Ba Chẽ toi cả cánh choi côn púk lăm đù cài 2500 co que chựa chất lượng xùng. Khay nị, HTX mi 11 thành viên, cạt kiên 90 chua hươn cuông xã Đồn Đạc cắp chi áo họt 180 héc ta nhại té púk co keo pày púk que.

          Ai Triệu Kim Phượng, thành viên HTX Nông lâm nghiệp cánh dịch vụ Ba Chẽ hảu hụ, mỏi héc ta ta đin púk co que 10 pi chi thu đảy dáo 350 triệu mằn cánh tô số nị chi lưn khửn máư: “ Cón nị hê mi HTX xương nặn vịa púk co que nhăng lệch nọi cánh hê pên bón, xương nặn xum khỏi quyết định tánh ók HTX pọm ai Triệu Quay Phúc cạt kiên cắp pưng chua hươn dân tạk pên bón nưng tọp hòm. Ta đin pá báu lài xương nặn xum khỏi púk co que lẹo chi púk sáp báng san tang cò pên văn xương co sâm, co dà, co kin mák.”

          Té hùa pi ma họt khạy, pưa ta đin púk co que quảng, HTX khòng Triệu Quay Phúc thu sự đảy cài 250 tấn nằng que vạy khài hảu pưng cơ sở tánh siêu àu nặm dau co que, tạk mi ngơn xủ dống tẹt tiêng hảu 12 côn cắp mức ngơn lương 8 triệu mằn mỏi côn, mỏi bươn. Báu chư xương nặn lạ, ai Phúc nhăng ngắm pun cạt kiên cắp san bón nẳng pưng tỉnh Bắc Giang, Yên Bái vạy tánh ók cơ sở chế biến, bón khài tẹt tiêng hảu chương hang té co que. Lung Vi Thanh Vinh, trưởng phọng Nông nghiệp cánh mả pe bản na huyện Ba Chẽ nhẳn danh: “ Ặn lỏ khù đáng muôn chôm hảu vịa khày quảng ta đin púk cò que pày nả khòng xã Đồn Đạc cọ xương pưng xã dú sảư chăm. Pày nả xum khỏi chi chóng hanh choi dừa lài xưa máư hảu HTX khòng ai Triệu Quay Phúc, hựt họt luông pun khày quảng vịa dệt dượn cọ xương máy móc chương khòng vạy chế biến pưng tàng chương hang dệt té co que, hôm phân nho xung ca con kinh tế cánh mi ngơn xủ dống tẹt tiêng hảu po hay me na.”

          Cắp cài 300 héc ta đin púk cò keo cọ đảy nhại chiên pày púk co que, HTX Nông lâm nghiệp cánh dịch vụ Ba Chẽ khòng ai Triệu Quay Phúc đang lỏ bón pâng cốc chính cuông vịa nhại chiên té púk co keo pày púk co que nẳng địa phương, hôm phân nho xùng puông kin luông dú hảu côn dân nẳng nỉ./.

VOV Đông Bắc - Hạnh dịch

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan