Pưng “ chiến sĩ ” Hải quan Lao Cài nẳng nả trận chự phong cuôn dàng

 

 “Mi chu khôn chiên cuôn dàng cài pák tu mương Lao Cài xum khỏi lựa bón pắt lỏ tó nả Ngân hang Nông nghiệp tỉnh cánh chảu cọ đảy ngộm bả nị toi pi nọng. Nặp cá chu cuôn dang đán nẳng khách sạn Sông Hồng View, lẹo chu nưng máư nẳng hươn dặng Hà Phương cọ xương nặn, tựp tu khảu mưa cánh pắt côn nị.

          Lung Nguyễn Văn Quý, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Lao Cài nhăng chứ mưa chu cuôn dàng chảu đảy chôm hặp cuông dan công tác.

          Toi lung Hoàng Quốc Hùng, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan, Cục hải quan tỉnh Lao Cài, pưa phổng quản lý quảng, tang đen mương hy hạng họi cay số, lài tang nọi, huổi hong, pày ma tang pu, pưng chu khôn chiên, cạ khài cuôn dang, xuôn dằm cuôn dang lâng mi luông chôm hặp khòng côn dân cắp bón, xương nặn pàng tó xôn cặm tó cuôn dàng nhương dạk cha xưa.

          Vẹt sáư chự phong cạ khài lặc vện ník xìa thuế, khôn chiên phít phép chương hang lâng khơi hư chự phong côn phít tội cuôn dàng đảy tó nả cắp lài khù hiểm hại xưa tang chương nị mi ca con xùng, chơ chuốp nhẳn danh lỏ côn phít tội cuôn dàng hư chi chuốp phạt màư nắc, xương nặn nanh cặm tó, lung Hùng tô: “Côn phít tội cuôn dàng ngô ngan hênh va xương pi nọng báu hụ đảy nang quam, báu trinh sát đì chi cướt sinh ók hiểm hại. Nhẳn danh đảy xương nặn xum khỏi lâng chơ hụ đảy nang quam cánh cạt kiên cắp chủm mú công an vạy dệt vịa đảy lang đì xưa, xong ma nhẳn pao luông pun cốc khoẹ lỏ đảy pảy chự tiêng an đối cắp phủ côn, chương khòng, lăm côn tôn phủ khòng tựng côn cọ xương lài côn.”

          Nặp té pi 2017 ma họt khạy, Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh Lao Cài cọ uôn pa, cạt kiên phá 4 chu án cuôn dàng, pắt 8 côn; thu 300 bắc Heroin, 6 cân xí cuôn dàng, 30 păn viên cuôn dàng đán tổng hợp.

          Lung Hoàng Quốc Hùng hảu hụ, ngành Hải quan chấp năm chế độ nhại chiên toi dan, pưa lài cán bộ, công chức chơ đảy păn pày Đội pưa nả vịa kiểm soát chự phong cuôn dàng dan cốc khọe lâng đảy chóng hanh vạy dệt vịa, ép học cánh tọp hom kinh nghiệm, luông hụ chang ma tang vịa dệt, bấng đu cá phổng.

          Cục Hải quan tỉnh Lao Cài cọ hê mi Đội tánh chự phong cuôn dàng xương lài Cục hải quan lài tỉnh, thanh phố ứn, xương nặn số côn chực chau dệt nả vịa nị khòng Đội Kiểm soát Hải quan nhăng nọi côn lài. Cán bộ, công chức khòng Đội po lê báu dệt vịa toi chơ hành chính, đảy păn căn dệt xương xư nhẳn pao cuông phổng báu hảu mi khu sằng cướt sinh ók. Pưa xương nặn, đơn vị nhẳn danh chóng hanh dệt đì nả vịa chự phong, cẳn tơn té lắc, té chạu, vạy nho xùng lang đì nả vịa xôn chinh chự phong cuôn dàng nẳng cuông phổng.

          Té hua pi 2020 ma họt khạy, pộ dịch bệnh Co vít 19, nẳng tang đen mương Việt Nam - Trung Quốc phân lài báu mi vịa pày ma, khài chương hang cọ to nẳng pák tu mương Quốc tế tang bốc số 2 Kim Thành, xương nặn nả vịa chự phong cuôn dàng nẳng nỉ cọ đảy đù đì cốc chính.

          Toi lung Vũ Văn Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan pák tu mương Lao Cài, xe khôn chiên chương hang pày ma cài đen mương pọm đảy cài 2 vong kiểm tra áo cặt kênh nẳng 2 tang khảu Việt - Trung, dệt xương nặn cuôn dàng cọ po lê báu lọt cài đảy, hák va báu chư xương nặn lỏ đù ngai: “Lâng khơi xum khỏi kiểm tra toi luông quản lý pưng khù xiệt hại, nưng lỏ kiểm tra báu ngau, thứ 2 lỏ đối cắp chương hang mi khù hướng ngơ; cuông nặn, chấp năm pưng luông nghiệp vụ, cạt kiên cắp sọk sáo, xủ máy móc, chương khòng lâng xủ cánh tô mà nghiệp vụ vạy sáo hà cuôn dàng. Đối cắp pưng lô hang toi tặt pun đảy kiểm tra chương hang hư cọ tặt pun hảu cán bộ, công chức đảy kiểm tra đi chăn.”

          Quản lý pưng khù xiệt hại lỏ luông quản lý Hải quan tàng máư, báu xuấn to nẳng Lao Cài, Việt Nam lẹo nẳng lài bón tênh phén đin đang chấp năm, vạy púc pua lang đi kiểm soát chự phong lặc cạ khài vện ník xia thuế, khôn chiên phít phép chương hang, cuôn dàng khảm đen mương, xong ma dón xìa dan dệt chỉa lai chương hang, tạk khù ngai đì hảu vịa cạ khài cánh cạt kiên trách nhiệm khòng doanh nghiệp cuông chấp năm pháp luật Hải quan.

          Pưng cán bộ, công chức cuông ngành Hải quan Lao Cài lâng muôn hòm, chang pák bàn khan muôn, văn dọc, hák va cọ men pưng chiến sĩ han ngan nẳng nả trận chự phong cuôn dàng nẳng địa phương./.

An Kiên - Hạnh dịch 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan