Cựu chiến bình dệt kình tế giỏi

 

Pếnh khày ngươn lang bộ đội pú Hô, cuồng pưng pì cài ma lài hội viền Hội cựu chiến bình huyện Tùân Giáo, tỉnh Điện Biền lâng chóng chôm hặp pưng vịa dệt khòng bản mương, púc pua vịa dệt dượn, mả khày kình tế hươn dảo hựt khửn dệt hăng xồm đáng. Cựu chiến bình Quang Vằn Trịnh, dú bản Bó Giáng, xã Quai Nừa lỏ ven xanh nưng pộn dỏn cuồng vịa mả khày kình tế, hôm phân sắư há phong lan lay xìa ứt dák cặt cung khòng địa phường.

Lằng cài 4 pì chuông hong cuồng quần đội, họt pì 1983, lung Quang Vằn Trịnh ók quần táo ma hươn cánh xò khảu dệt vịa nẳng Công ty cổ phần thương nghiệp huyện Tuần Giáo, họt pì 2011 lung ma dặng hìu. Té pì 1983 – 2011 lung Trịnh tênh pày dệt vịa hươn mương tênh chóng hanh mả khày kình tế hươn dảo.

Dan mưa khoẹ, lung Trịnh tẳng cốc tẳng tánh trang trại tảnh liệng ngua quai, pết cáy. Hền đảy luông hanh khòng chảu mi lài đìn đòn, sắt sính tảnh liệng nhắư văn xương nặn lung cọ cằm quyết khày quảng luông dệt dượn, tảnh liệng tứm lài tàng tồ, tẳng tánh trang trại quảng nhắư xưa. Lỏ côn nưng sắc chọng, xốp pák lỏ tìn mư thầng, nọk vịa chôm hặp pưng lớp chiên cái ma tang tảnh liệng, lung Trịnh nhăng xáo hụ nẳng báo, đải, ti vi cánh pày dàm, bấng le pưng luông dệt trang trại nẳng cuồng phổng vạy thót ók kình nghiệm cánh chấp năm sắư luông dệt khòng chua hươn chảu.

Pì 2014, lung củ té Ngần hang nồng nghiệp mả pẹ bản na 400 triệu mằn vạy khày quảng luông tảnh liệng pết cáy cánh liệng mù. Lưn xưa, chua hươn lung cọ tẳng côc liệng tứm ngua quai toi luông xằng cuồng cuông bâng vạy khài chựa cánh dệt nhứa hẳư côn dần địa phường. té pì 2007 lung cọ púk tứm chi áo họt 2 héc ta cả phề té ngơn cốc choi dừa nồng nghiệp khòng hươn mương. Mỏi pì thù pít đảy té 5 – 7 tấn mák cả phề đíp. Họt pì 2017, lung púk tứm 600 cốc mák pục Diễn, 200 cốc mák nhạn, họt khay, maks pục cánh mák nhạn cọ hẳư pít mák. Lung nhăng tảnh liệng 15 tồ quai, tồ ngua, 60 tồ mù nhứa, 50 tồ mù chựa cánh dáo 5 – 600 tồ pết cáy. Lằng chơ xịk xìa ngơn cốc, chua hươn lung mi mả cài 200 triệu mằn mỏi pì.

Pì 2015, lung Trịnh cọ tánh ók HTX dịch vụ dệt dượn, ca khài cò chựa nồng lầm nghiệp, hôm mi 21 thành viền. HTX chưng dệt pưng nả vịa púk bồng, xương: khảu, khảu li, tàng cò mi kén, phắc lài tàng; púk bók, púk cò kìn mák, cả phề, púk pá, lăm đù pá cánh toi cả cò chựa lầm nghiệp cánh tảnh liệng ngua quai, pết cáy.

Báu xuấn to dệt kình tế giỏi, cựu chiến bình Quang Vằn Trịnh nhăng lỏ hội viền pộn dỏn, lâng chôm hặp pưng há phong khòng hội, lung cánh tay hươn lâng bánh pằn pưng kình nghiệm cánh chịk bók, choi dừa hẳư pưng chua hươn pọ dạk cha ứn toi luông hẳư củ ngơn cốc báu tính tà mả, hẳư củ khảu, lài chua hươn  cuồng bản đảy lung choi dừa cọ khảm khói xìa đảy cặt cung tẹt tiêng.

Lung Lương Văn Thuỷ, Chủ tịch Hội cựu chiến bình xã Quai Nừa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biền hẳư hụ: Đồng chí Quàng Văn Trịnh lỏ hội viền pộn dỏn khòng pưng há phong khánh thì khòng hội, pưng chua púc chuân khòng địa phường. Luông tảnh liệng cạt kiên khòng lung cọ cựt đảy lang đì kình tế xùng, xồm đáng khày quảng ók vạy pưng hội viền cuồng hội ép năm dệt toi”.

Chóng hanh dệt dượn, hựt khửn dệt hăng xồm đáng cánh mi khù ngai đì vạy hẳư lụk tảu pày ép học. Khay nị, 4 tồ lụk khòng lung pọm dệt vịa hươn mương. Pì 2020, lung Trịnh đảy nhẳn chỉa khèn chua hươn dệt dượn giỏi khòng Hội cựu chiến bình huyện Tuần Giáo.

TTTB – Thành dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan