Côn hụ chang ma tang vằn hoá – chiên cái luông quý panh văn hoá hẳư pùn pàn lan nóm

 

Lỏ côn nưng cuồng pưng côn hụ chang ma tang vằn hoá chọm đảy nhôm xỏng chư xiềng nghệ nhần dân gian pì 2021, côn hụ chang Đặng Văn Mản, dú nẳng xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ lỏ côn đảy cồng nhẳn mi lài vịa dệt cuồng nả vịa pảy chự, chấp năm cánh chiên cái pưng hịt khong tòng chặn khòng chựa côn Dạo Thanh Y. Tẳng cốc ép hịt khong cuồng vịa cấp sắc té pưng xay bók, chính lỏ pưng côn cuồng hươn, té chơ đảy 12 pì họt 18 pì lung cọ tẳng cốc chôm hặp vịa dệt hịt khong cuồng vịa púk chư nẳng địa phường: “Tênh vên hư pày liệng quai hư mi tênh cưn thồi ải khỏi bók hẳư, ải pắt mự nị ép đảy 5 thèo, 3 thèo, ép họt chơ đằư chứ, lẹo mự pụ hư ép bía thứ 2, cư ép xương nặn. Riềng họ xong khòng xum khỏi, va khỏi ép đảy hư mi họt 6 – 7 chua pảu pú dệt xay lẹo. Khỏi cọ chiên cái hẳư san nọng pi, hák va cọ hính đảy dan nưng thồi, họt khay khỏi cọ 50 pì lẹo chắng chiên cái hẳư côn ứn”.

Chương khòng khòng côn dệt hịt púk chư khòng lung hôm mi lài tàng chương khòng lák cằn, té pặp xừ vạy dệt hịt, họt xuổng xửa, mụ, cọng cống, nuối dáu, mịt láp đảy lung chự hiềm đì: “Riềng pặp xừ dệt hịt hư báu xương đằư đút thiếu đảy, pặp xừ đảy chiên cái hai vạy té chua pảu đơi pú ma, báu xương đằư tứm ten báu cọ vang xìa khót đằư đảy. Lẹo pưng tàng chương khòng ứn xương cọng cống, mịt láp, nuối dáu cọ báu xương đằư đút thiếu đảy”.

Hịt púk chư lỏ hịt khong nưng pộn dỏn đảy chiên cái hai vạy té chạu té lài ma khòng pi nọng chựa côn Dạo. Cuồng hịt púk chư, côn đảy púk chư cánh côn chôm hặp mi xương hụ đảy tứm ma tang cốc cò ngo ngươn khòng chựa côn chảu cuồng pưng bai xền, pưng quam tô khòng ải mò đôn, té nặn hụ khâng pảy chự pưng ngươn lang vằn hoá khặn chăn khòng chựa côn chảu. hịt púk chư mi khù cận hà cuông puồng kìn đơi dú vằn hoá khòng côn Dạo, choi hẳư pi nọng mi tứm luông tin chưa vạy khảm cài pưng khù dạk cha cuồng puồng kìn đơi dú, cọm pày xú pưng khù khặn chăn. Hịt púk chư bók xòn pưng phủ trai chựa côn Dạo cọ xương pưng thành viền cuồng bản mương hụ đù đì hịt khong, đù đì ải êm, lâng dệt vịa đì.

Pọm cắp vịa chôm hặp dệt hịt cánh chiên cái hịt púk chư, lung Mản cọ lâng chơ choi dừa pi nọng cuồng bản khuống dệt pưng hịt ứn hạng mự vạy mòng cong pưng khù đì ma cắp chu côn, xòng ma lung nhăng chôm hặp pưng  pàng hội văn hoá chu chựa côn nẳng địa phường Ba Chẽ, hôm phân chiên páo pưng ngươn lang vằn hoá khòng chựa côn Dạo họt côn dần cuồng cánh nọk tỉnh.

Cài 70 pì côn, cọ mặc muôn nắt xường cắp vằn hoá khòng chựa côn chảu cánh dòm lài dan chơ vạy chiên cái quam khắp khòng chựa côn chảu hẳư chua lụk đơi làn, côn chang khắp Trần Văn Dẹt, lỏ côn hụ chang ma tang quam khắp sóng cọ khòng chựa côn Sán Chỉ nẳng huyện Tiên Yên. Cắp luông khắp sóng cọ chảu ép đảy, lung Dẹt cọ chóng hanh chôm hặp pưng há phong vằn nghệ khòng bản, xã bón lung kìn dú. Hầng tàm nan, pi nọng dú sẳư chằm pọm hụ họt quam khắp khòng lung, báu xuấn to hụ khắp lung Dẹt nhăng chang bắc bòn ók đảy pưng bai khắp mắư chọp xồm cắp dan xi bản mương piến mắư. Báu xuấn to xương nặn lạ, pưa quam khắp Sóng cọ cọ khắp toi quam Sán Chỉ lạ thồi, xương nặn chơ chôm hặp khắp xe vằn nghệ cắp lài chựa côn ứn côn chang khắp Trần Văn Dẹt nhăng giới thiệu bai khắp nặn toi quam kèo cón, lằng nặn lung chắng khắp: “Pưng khót cuồng quam khắp, xương pày toi cằn, kìn lảu toi cằn hư mỏi côn khắp mỏi bai, bai khắp mi té chạu té lài ma báu cọ bai khắp mắư chảu bắc ók đảy hư vạy khắp xiết cằn. Xương khắp mơi lảu hư mi xương va, mự nị đảy pọ cằn nẳng nỉ hư mơi bạn chơ đằư mi dan hư mưa ỉn dàm hươn, mưa dàm hươn va khỏi báu mi lảu hư hau kìn nặm che tô cằn”.

É chự hiềm cánh chiên cái hai vạy pưng ngươn lang quý panh khòng chua pảu đơi pú hẳư thanh niền cuồng xã, lung Trần Văn Dẹt cọ tánh ók câu lạc bộ khắp sóng cọ xã Đại Thành. Chăm va cọ pọ dạk cha vạy hẳư pưng côn nóm cằm hụ quý panh tàng quam khắp nị, hák va báu chư hịa xương nặn lung báu chóng hanh xìa. Pọm cắp nả vịa nặn lung nhăng chóng hanh xọk xáo, tọp hòm pưng bai khắp mi té chạu ma cánh bắc ók đảy lài bai khắp mắư vạy xừng nhọng phủ côn, bản mương hươn quề: “Khỏi đảy bók tựng khót, kẻ tựng quam vạy hẳư pưng làn hụ ngai chứ cặt cánh mi xương khắp đảy, khỏi cọ nắt xường cắp quam khắp nị lài”.

Chăm va kình tế hươn dảo khòng lung cọ nhăng pọ lài dạk cha, ngon nưng lỏ pưa thảu ké lẹo, pặc hanh cọ báu nhẳn pao hẳư pưng vịa dệt hạng mự, hák va pưng côn hụ chang cọ nhăng hạng mự chóng hanh pảy chự pưng ngươn lang  vằn hoá cánh chiên cái hai vạy pưng ngươn lang nặn hẳư lụk nọng chựa côn chảu, vạy hẳư vằn hoá chu chựa côn nẳng tỉnh Quảng Ninh lâng đảy pếnh khày pọm cắp phổng đìn pu Đồng Bắc./.

VOV – Thành dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan