VOV4.VN- Trong ký ức của các đại biểu, Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II-2020 là một kỳ Đại hội của tinh thần bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, theo đúng chủ đề mà Đại hội đã đề ra “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”.
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao