VOV4.VN - Người Lào ở Lai Châu có nhiều nét văn hóa khá đặc sắc như trang phục, nhạc cụ và dân ca. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 28/7/2021)


Người Lào có ngôn ngữ thuộc nhóm Tày - Thái, thuộc ngữ hệ Thái - Ka đai. Ảnh: laichau.gov.vn

Giàng Seo Pùa/VOV4

 
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao