VOV4.VN - Trươc diễn biến phức tạp của đại địch Covid-19, các địa phương có nông sản vào mùa tiêu thụ tích cực triển khai nhiêu giải pháp để đảm bảo đầu ra với tâm thế thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép". (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 28/5/2031)

 

Vải Bắc Giang, Hải Dương cũng đã được xuất khẩu. Ảnh: TTXVN

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao