VOV4.VN - Để bảo tồn những giá trị văn hoá - vốn quý của mỗi dân tộc, thì gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng.(Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 25/6/2021)

Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn văn hóa vùng dân tộc. Ảnh KTV

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao