VOV4.VN - Người Thổ ở Nghệ An chơi cồng chiêng kèm với trống, kèn. Giai điệu ấy là "sợi dây" gắn kết cộng đồng người Thổ. (Chương trình ngày 25/7/2018)

 


Bà con Thổ Nghệ An biểu diễn cồng chiêng. Ảnh: Dantocviet.vn

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao