VOV4.VN - Bên cạnh việc hỗ trợ chị em dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, nhiều mô hình bình đẳng giới cũng được triển khai nhân rộng ở huyện Yên Lập, như mô hình Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 23/7/2021)

Thành viên Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc khu 3, thị trấn Hùng Sơn chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh: phutho.gov.vn

Hoàng Minh/VOV4

 
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao